Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Breda wint Access City Award 2019 voor verbetering van de toegankelijkheid voor burgers met een handicap

Brussel, 4 december 2018

De Access City Award 2019 gaat naar de Nederlandse stad Breda omdat deze voortdurend verbeteringen doorvoert om het leven gemakkelijker te maken voor mensen met een handicap.

De award is vanmorgen tijdens een speciale ceremonie in Brussel uitgereikt. Breda is een bron van inspiratie voor steden in en buiten Europa die met vergelijkbare uitdagingen te maken hebben.

Tijdens de prijsuitreiking zei Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit: "Te vaak voelen mensen met een handicap zich geïsoleerd omdat ze geen toegang hebben tot openbare ruimten of tot het openbaar vervoer. In Breda zijn openbare plaatsen zoals parken en winkels voor iedereen toegankelijk. Digitale technologieën zorgen ervoor dat alle burgers met het openbaar vervoer kunnen reizen. En deze investeringen werpen hun vruchten af. Het toerisme floreert in deze stad dankzij haar inclusieve beleid. In de nabije toekomst zal de Europese toegankelijkheidswet een aanvulling vormen op de inspanningen van Breda door Europese toegankelijkheidsnormen vast te stellen voor belangrijke producten en diensten. Onze gezamenlijke inspanningen op lokaal en Europees niveau vormen een keerpunt voor de meer dan 80 miljoen Europeanen met een handicap."

Ter gelegenheid van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed zijn ook prijzen toegekend aan steden die zich bijzonder hebben ingespannen om hun cultureel erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken. Bij het overhandigen van de onderscheidingen merkte commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, Tibor Navracsics, het volgende op: "Iedereen de gelegenheid geven ons cultureel erfgoed te ontdekken en ervan te genieten is een van de belangrijkste doelstellingen van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Daarom ben ik blij te zien dat in deze editie van de Access City Awards een speciale prijs wordt toegekend aan twee steden die hun cultureel erfgoed toegankelijker hebben gemaakt. Ik feliciteer Viborg in Denemarken en Monteverde in Italië met de maatregelen die zij hebben genomen, en hoop dat vele andere steden hun voorbeeld zullen volgen."

De Commissie ontving 52 aanvragen voor de Access City Award 2019. De stad Évreux in Frankrijk en de stad Gdynia in Polen kregen de tweede en derde plaats. De jury prees Évreux voor zijn speciale aandacht voor onzichtbare handicaps en Gdynia voor zijn initiatieven voor de integratie van mensen met een verstandelijke handicap. Tot slot kregen Kaposvár in Hongarije en Vigo in Spanje beide een speciale vermelding. Kaposvár werd gehuldigd wegens zijn voortdurende verbeteringen en Vigo wegens zijn innovatieve architectuur in een moeilijke topografie. 

Achtergrond 

Access City Award

De Access City Award wordt georganiseerd door de Europese Commissie en het Europees Gehandicaptenforum en is een van de acties van de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020 om een onbelemmerd Europa tot stand te brengen. Hij is een erkenning voor steden die op dit moment een voorbeeldrol spelen in het opheffen van belemmeringen in heel Europa. De award gaat naar steden die hun toegankelijkheid op essentiële punten aantoonbaar en duurzaam hebben verbeterd en die concrete plannen hebben om op de ingeslagen weg voort te gaan. De award moet een inspiratiebron zijn voor andere steden die met gelijkaardige uitdagingen te maken hebben en heeft als doel goede praktijken in heel Europa te bevorderen.

De Access City Award richt zich normaliter op Europese steden met meer dan 50 000 inwoners. De steden moeten aantonen dat zij toegankelijkheid op vier belangrijke gebieden op een alomvattende manier aanpakken: de bebouwde omgeving en openbare ruimten; vervoer en aanverwante infrastructuur; informatie- en communicatietechnologieën, met inbegrip van nieuwe technologieën (ICT); gemeenschapsvoorzieningen en -diensten.

Vorig jaar is de wedstrijd bij uitzondering opengesteld voor steden met minder dan 50 000 inwoners voor een speciale prijs in het kader van het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed.

De Access City Award wordt toegekend tijdens de jaarlijkse conferentie ter gelegenheid van de Europese Dag van personen met een handicap, die door ongeveer 400 deelnemers uit heel Europa wordt bijgewoond.

De vorige winnaars van de award zijn: 2018, Lyon (Frankrijk); 2017, Chester (Verenigd Koninkrijk). 2016, Milaan (Italië); 2015, Boras (Zweden); 2014, Göteborg (Zweden); 2013, Berlijn (Duitsland); 2012, Salzburg (Oostenrijk); 2011, Avila (Spanje).

EU-beleid inzake toegankelijkheid

Europa toegankelijker maken voor personen met een handicap is een belangrijk onderdeel van de algehele EU-strategie inzake handicaps 2010-2020. De strategie biedt een algemeen kader op EU-niveau voor maatregelen op het gebied van handicaps en toegankelijkheid ter aanvulling en ondersteuning van de acties van de lidstaten. De EU-wetgeving op gebieden zoals vervoer en elektronische communicatiediensten bevat specifieke bepalingen inzake toegankelijkheid. Op 8 november 2018 hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over het voorstel van de Commissie voor een Europese toegankelijkheidswet die vele dagelijkse producten en diensten toegankelijk zal maken voor personen met een handicap.

De Europese Unie maakt gebruik van een reeks instrumenten om Europa toegankelijker te maken voor ouderen en mensen met een handicap en om een EU-brede markt voor toegankelijke producten en diensten te bevorderen. Naast wetgeving en beleid wordt gebruikgemaakt van onderzoek en normalisatie om de toegankelijkheid van de bebouwde omgeving, ICT en vervoer en de toegankelijkheid op andere gebieden te optimaliseren.

Meer informatie

Een toegankelijke versie van dit persbericht vindt u hier.

Access City Award 2019

Conferentie Internationale Dag van personen met een handicap 2018

Europese strategie inzake handicaps 2010-2020

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

Belangrijke producten en diensten in de hele EU toegankelijk maken: verklaring van commissaris Thyssen na het voorlopige akkoord tussen de instellingen van de EU

Persbericht: Commissie doet voorstel om producten en diensten beter toegankelijk te maken voor mensen met een handicap

Volg Marianne Thyssen op Facebook Facebook en Twitter, #EUdisability

Volg Tibor Navracsics op Twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

 

 

IP/18/6630

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar