Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia prezintă un raport despre progresele realizate în îndeplinirea angajamentelor la nivel mondial pentru dezvoltarea urbană durabilă

Bruxelles, 9 februarie 2018

Astăzi, în cadrul Forumului Urban Mondial din Malaysia, Comisia analizează realizările în cadrul celor trei angajamente asumate cu 15 luni în urmă de UE și de partenerii săi.

Până în prezent, s-au realizat progrese semnificative în privința celor trei angajamente prezentate în cadrul conferinței Habitat III a Organizației Națiunilor Unite în octombrie 2016, în sensul valorificării potențialului urbanizării rapide. Orașe de pe continente diferite cooperează unul cu celălalt, au fost parcurse etape importante în sensul stabilirii unei definiții unice a orașelor mari la nivel mondial, iar UE indică lumii calea spre dezvoltarea urbană durabilă, prin implementarea Agendei Urbane a UE.

Prezentă la Forumul Urban Mondial din Malaysia, Corina Crețu, comisarul pentru politica regională, a declarat: „Ca și în cazul combaterii schimbărilor climatice, UE este gata să arate calea spre dezvoltarea în întreaga lume a unor mari orașe curate, sigure și prospere. Europa și partenerii săi obțin rapid rezultate în cadrul acestor trei angajamente concrete, contribuind la modelarea marilor orașe ale viitorului.”

Cele trei angajamente contribuie la implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și a Acordului de la Paris și fac parte din Noua agendă urbană, prezentată, de asemenea, cu 15 luni în urmă. Fiecare dintre aceste angajamente are o sferă de aplicare, realizări și rezultate preconizate specifice. Iată ce s-a realizat de la sfârșitul anului 2016 și până în prezent:

Angajament pentru realizarea Noii agende urbane prin intermediul Agendei urbane a UE

În cadrul Agendei Urbane a UE au fost deja elaborate 3 din cele 12 planuri de acțiune, și anume cele privind sărăcia urbană, integrarea migranților și calitatea aerului. Planurile de acțiune includ recomandări de politică, bune practici și proiecte care să fie reproduse în întreaga UE și în lume. Se preconizează că toate planurile de acțiune vor fi finalizate până la sfârșitul anului 2018.

Dincolo de planurile de acțiune, însăși metodologia Agendei Urbane a UE poate inspira reforme în privința modului în care sunt guvernate orașele mari în întreaga lume, deoarece pune pe același plan marile orașe, întreprinderile, ONG-urile și reprezentanții statelor membre ale UE și ai instituțiilor UE, pentru o abordare integrată și echilibrată a dezvoltării urbane durabile.

Angajament pentru elaborarea unei definiții armonizate la nivel mondial a orașelor mari

Pentru facilitarea monitorizării, a analizei comparative și, în cele din urmă, a elaborării de politici, este important ca în întreaga lume să se utilizeze aceeași definiție a marilor orașe. În parteneriat cu Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și cu Banca Mondială, UE lucrează la o astfel de definiție, care va fi prezentată la ONU în martie 2019.

Până în prezent, Comisia a colectat estimări privind nivelul de urbanizare al fiecărei țări din lume și a oferit acces nerestricționat la aceste date pentru a facilita comparația cu definițiile naționale. Cu ocazia Forumului Urban Mondial, Comisia publică, prin intermediul propriului Centru Comun de Cercetare, baza de date a marilor centre urbane din întreaga lume, care conține date privind toate cele 10 000 de centre urbane răspândite pe glob și este cea mai mare și mai cuprinzătoare bază de date referitoare la marile orașe publicată vreodată.

În prezent, se efectuează un sondaj în 20 de țări, pentru a se obține feedback privind definiția aplicabilă la nivel mondial. În 12 țări există proiecte-pilot în desfășurare pentru compararea definiției aplicabile la nivel mondial cu cele naționale și pentru evaluarea diferențelor. În 2018, Comisia și partenerii săi vor elabora un instrument online gratuit care să ajute țările să testeze această definiție pe teritoriile lor.

Angajament pentru sporirea cooperării dintre marile orașe în domeniul dezvoltării urbane durabile[1]

Programul de cooperare urbană internațională (IUC) al UE a fost lansat în 2016 pentru a sprijini acest angajament și pentru a dezvolta cooperarea dintre marile orașe din jurul lumii.

În prezent, în cadrul programului există 35 de perechi de mari orașe, fiind astfel implicate 70 de mari orașe, 35 din UE și 35 din afara UE. Printre acestea se numără Frankfurt (Germania) și Yokohama (Japonia), Bologna (Italia) și Austin (SUA) și, de asemenea, Almada (Portugalia) și Belo Horizonte (Brazilia). Toate parteneriatele elaborează planuri de acțiune locală bazate pe priorități urbane comune, precum accesul la apă, transport sau sănătate, împărtășind cunoștințe și bune practici pentru îndeplinirea obiectivelor lor comune.

În cadrul Forumului Urban Mondial a fost lansat un nou apel pentru crearea a cel puțin 25 de noi perechi, orașele putându-și prezenta candidaturile online până la 9 martie.

Informații suplimentare:

Forumul Urban Mondial

Conferința Habitat III

Politica urbană a UE

Platforma de date urbane a Centrului Comun de Cercetare

Tabloul de bord teritorial al Centrului Comun de Cercetare

 

 

[1] Sfera angajamentului cuprinde orașe din Argentina, Brazilia, Chile, Columbia, Mexic, Peru, Canada, China, India, Japonia, Statele Unite și Uniunea Europeană.

IP/18/662

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar