Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie brengt verslag uit over de vorderingen met betrekking tot de internationale verbintenissen inzake duurzame stedelijke ontwikkeling

Brussel, 9 februari 2018

Vandaag maakt de Commissie op het World Urban Forum in Maleisië de balans op van de verwezenlijkingen met betrekking tot de drie verbintenissen die de EU en haar partners 15 maanden geleden zijn aangegaan.

Er is ten aanzien van de drie verbintenissen aanzienlijke vooruitgang geboekt, sinds ze in oktober 2016 tijdens de VN-conferentie Habitat III zijn voorgesteld om de kracht van de snelle verstedelijking te benutten. Steden werken nu op alle continenten intensief samen, er zijn belangrijke stappen gezet om wereldwijd één definitie van het begrip stad te formuleren en de EU speelt wereldwijd een voortrekkersrol op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling met haar stedenagenda voor de EU.

Vanop het World Urban Forum in Maleisië zei commissaris voor Regionaal Beleid Corina Creţu hierover: "Net als in de strijd tegen de klimaatverandering is de EU klaar om het voortouw te nemen bij het streven naar schone, veilige en welvarende steden wereldwijd. Europa en haar partners boeken snel vooruitgang ten aanzien van deze drie concrete verbintenissen, die de steden van morgen vorm helpen geven."

De drie verbintenissen dragen bij tot de uitvoering van Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de Overeenkomst van Parijs. Ze maken deel uit van de nieuwe stedenagenda, die eveneens 15 maanden geleden is voorgesteld. Elk van deze verbintenissen heeft een specifiek toepassingsgebied en specifieke doelstellingen en resultaten. Sinds eind 2016 is er al een en ander verwezenlijkt:

Verbintenis om de Nieuwe stedenagenda te verwezenlijken via de stedenagenda voor de EU

Er zijn reeds 3 van de 12 actieplannen in het kader van de Stedenagenda voor de EU opgesteld, met name over armoede in steden, de integratie van migranten en luchtkwaliteit. Deze actieplannen omvatten beleidsaanbevelingen, evenals goede praktijken en projecten die in de EU en in de rest van de wereld kunnen worden overgenomen. Alle actieplannen zullen naar verwachting eind 2018 zijn voltooid.

Los van de thematische actieplannen is de methodologie van de Stedenagenda voor de EU op zich een bron van inspiratie om steden in de hele wereld op een nieuwe manier te besturen; steden, bedrijven, ngo's en vertegenwoordigers van de lidstaten en de EU-instellingen dragen op voet van gelijkheid bij aan een geïntegreerde en evenwichtige benadering van duurzame stedelijke ontwikkeling.

Verbintenis om te komen tot een internationale, geharmoniseerde definitie van steden

Voor een betere monitoring, benchmarking en uiteindelijk ook beleidsvorming is het belangrijk dat overal ter wereld dezelfde definitie van steden wordt gebruikt. De EU heeft samen met de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) en de Wereldbank gewerkt aan een dergelijke definitie, die in maart 2019 aan de VN zal worden voorgelegd.

Tot dusver heeft de Commissie de verstedelijkingsgraad van elk land in de wereld in kaart gebracht en ervoor gezorgd dat deze gegevens gratis toegankelijk zijn, zodat het gemakkelijker is om een vergelijking te maken met de nationale definities. Ter gelegenheid van het World Urban Forum publiceert de Commissie vanuit het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek de werelddatabank voor stadscentra, die gegevens bevat over alle 10 000 stadscentra ter wereld. Dit is de grootste en meest gedetailleerde gegevensbank over steden.

Momenteel wordt in 20 landen een enquête gehouden om feedback te krijgen over de internationale definitie. Er lopen proefprojecten in 12 landen om deze internationale definitie met de nationale definities te vergelijken en de onderlinge verschillen te beoordelen. In de loop van 2018 zullen de Commissie en haar partners werken aan een gratis online instrument om landen te helpen bij het uittesten van deze definitie op hun grondgebied.

Verbintenis om de samenwerking tussen steden op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling te stimuleren [1]

In 2016 heeft de EU de Internationale Samenwerking tussen steden (IUC) gelanceerd om deze verbintenis te ondersteunen en samenwerking tussen steden over de hele wereld te ontwikkelen.

Momenteel telt dit programma 35 partnerschappen, dus 70 steden (35 in de EU en 35 buiten de EU). Zo zijn er partnerschappen tussen Frankfurt (Duitsland) en Yokahama (Japan), Bologna (Italië) en Austin (VS), en Almada (Portugal) en Belo Horizonte (Brazilië). Beide partners werken aan lokale actieplannen met betrekking tot gedeelde stedelijke prioriteiten zoals toegang tot water, vervoer of gezondheidszorg, en zij wisselen kennis en beste praktijken uit om hun gedeelde doelstellingen te bereiken.

Tijdens het World Urban Forum werd een oproep gedaan voor ten minste 25 nieuwe partnerschappen; geïnteresseerde steden kunnen zich tot en met 9 maart online kandidaat stellen.

Meer informatie:

World Urban Forum

Habitat III-conferentie

Stedelijk beleid van de EU

The Joint Research Centre's Urban Data Platform

The Joint Research Centre's Territorial Dashboard

 

 

[1] Deze verbintenis heeft betrekking op steden in Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Mexico, Peru, Canada, China, India, Japan, de Verenigde Staten en de Europese Unie.

IP/18/662

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar