Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság jelentése a fenntartható városfejlesztést célzó globális kötelezettségvállalások terén elért eredményekről

Brüsszel, 2018. február 9.

A Bizottság a mai napon Malajziában megrendezett World Urban Forum (városok világtalálkozója) alkalmából áttekintette az EU és partnerei által 15 hónappal ezelőtt tett három kötelezettségvállalás terén elért eredményeket.

Azóta, hogy 2016 októberében a „Habitat III” ENSZ-konferencián e három kötelezettségvállalást előterjesztették, számottevő előrehaladás következett be a gyors ütemű urbanizációból fakadó lehetőségek kiaknázása érdekében. A városok közötti együttműködés szárba szökkent, és mára kontinenseken ível át; jelentős lépések történtek a városok globálisan egységes meghatározása irányába, az EU pedig az uniós városfejlesztési menetrend folyamatban lévő végrehajtásával élen jár a fenntartható városfejlesztés terén.

A Malajziában megrendezett városok világtalálkozóján Corina Creţu regionális politikáért felelős európai biztos a következőket nyilatkozta: „Az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez hasonlóan az EU kész vezető szerepet vállalni e téren is, hogy városaink világszerte tiszták, biztonságosak és gazdaságilag virágzók legyenek. Európa és partnerei gyors ütemben teljesítik e három konkrét kötelezettségvállalást, amelyek hozzájárulnak a jövő városainak kialakításához.”

A három kötelezettségvállalás a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend és a Párizsi Megállapodás végrehajtásának elősegítése mellett a szintén 15 hónappal ezelőtt előterjesztett Új városfejlesztési menetrendnek is részét képezi. E kötelezettségvállalások mindegyike esetében meghatározták a konkrét hatókört, a várt eredményeket és célokat. 2016 végéig az alábbi eredmények születtek:

Kötelezettségvállalás az ENSZ új városfejlesztési menetrendjének az uniós városfejlesztési menetrend révén történő végrehajtására

A 12 cselekvési terv közül három – a városi szegénység, a migránsok integrációja, illetve a levegőminőség témájában – már elkészült az uniós városfejlesztési menetrend keretében. Ezek szakpolitikai ajánlásokat, bevált gyakorlatokat és az EU-ban és világszerte megvalósításra javasolt projekteket tartalmaznak. 2018 végéig várhatóan az összes cselekvési terv lezárul.

A tematikus cselekvési terveken túlmenően az uniós városfejlesztési menetrend módszertana önmagában olyan reformokat indíthat el, melyek világszerte átalakítják a városok irányítását. Emellett egyenlő feltételeket teremt a városok, a vállalkozások, a nem kormányzati szervezetek, valamint a tagállamok és az uniós intézmények képviselői számára a fenntartható városfejlesztés integrált és kiegyensúlyozott megközelítése érdekében.

Kötelezettségvállalás a városok globális, harmonizált meghatározásának kidolgozása iránt

A nyomon követés, a teljesítményértékelés és végső soron a politikai döntéshozatal elősegítése érdekében fontos, hogy a városokra világszerte egységes meghatározást alkalmazzunk. Az EU az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetével (FAO), a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) és a Világbankkal partnerségben dolgozik e meghatározáson, amelynek ismertetésére az ENSZ 2019. márciusi ülésén fog sor kerülni.

A Bizottság a nemzeti fogalommeghatározásokkal való összehasonlítás megkönnyítése érdekében a világ minden országára vonatkozóan összegyűjtötte az urbanizáció szintjére vonatkozó becsült adatokat, és ingyenes hozzáférést biztosított azokhoz. A városok világtalálkozója alkalmából a Bizottság a Közös Kutatóközponton keresztül közzéteszi a városi központok globális adatbázisát, amely a világ mind a tízezer nagyvárosi térségére vonatkozóan tartalmaz adatokat. A városokat illetően korábban még sosem tettek közzé ekkora és ilyen átfogó adatkészletet.

Jelenleg 20 országban zajlik az egységes közös definícióra vonatkozó visszajelzések összegyűjtését célzó felmérés. 12 országban folynak kísérleti projektek a globális és a tagállamokban használatos egyes fogalommeghatározások összehasonlítása, valamint a különbségek értékelése céljából. 2018 folyamán a Bizottság és partnerei ingyenes online eszközt fognak kidolgozni annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak az országoknak e közös meghatározás területükön történő teszteléséhez.

Kötelezettségvállalás a városok közötti együttműködés erősítésére a fenntartható városfejlesztés terén[1]

Az EU nemzetközi városi együttműködési programja (IUC) 2016-ban indult e kötelezettségvállalás támogatása és a városok közötti globális együttműködés fejlesztése érdekében.

A program keretében jelenleg 35 partnerségi együttműködés valósul meg 70 (35 unióbeli és 35 Unión kívüli) város részvételével. A programban részt vevő városok közé tartozik például Frankfurt (Németország) és Jokohama (Japán); Bologna (Olaszország) és Austin (USA); Almada (Portugália) és Belo Horizonte (Brazília). Az egyes partnerségek égisze alatt végzett munkába minden esetben beletartozik olyan helyi cselekvési tervek kidolgozása, amelyek a közös városi prioritásokra vonatkoznak, mint például a vízhez, a közlekedéshez vagy az egészségügyhöz való hozzáférés, valamint az ismeretek és a legjobb gyakorlatok megosztása a közös célok elérése érdekében.

A városok világtalálkozóján új felhívást tettek közzé azzal a céllal, hogy legalább 25 új partnerség szülessen; a városok március 9-ig, online jelentkezhetnek.

További információk:

Városok világtalálkozója

Habitat III ENSZ-konferencia

Az EU városfejlesztési politikája

A Közös Kutatóközpont városokra vonatkozó adatokat tartalmazó portálja, az Urban Data Platform

A Közös Kutatóközpont Térségi Műszerfal (Territorial Dashboard) elnevezésű online eszköze

 

 

[1] A kötelezettségvállalás Argentína, Brazília, Chile, az Egyesült Államok, India, Japán, Kanada, Kína, Kolumbia, Mexikó, Peru és az Európai Unió városaira terjed ki.

IP/18/662

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar