Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio raportoi edistyksestä kestävän kaupunkikehityksen alalla

Bryssel 9. helmikuuta 2018

Komissio kertoo tänään Maailman kaupunkifoorumissa Malesiassa, miten kaupunkikehitysohjelman kolmen sitoumuksen toteutuksessa on edistytty.

Nopean kaupungistumisen hyödyntämiseksi kehitettyjen kolmen sitoumuksen toteutuksessa on edistytty huomattavasti. Ne esitettiin YK:n Habitat III ‑konferenssissa lokakuussa 2016. Kaupunkien välinen yhteistyö kukoistaa eri maanosien välillä. Myös maailmanlaajuisesti käyttökelpoisen kaupunkimääritelmän laatimisessa on edistytty ja EU näyttää maailmalle tietä kestävään kaupunkikehitykseen omalla kaupunkiagendallaan.

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Corina Creţu puhui Maailman kaupunkifoorumissa Malesiassa. ”Kuten ilmastonmuutoksen torjunnassa, EU on valmis toimimaan tiennäyttäjänä kohti puhtaita, turvallisia ja vauraita kaupunkeja kaikkialla maailmassa. Eurooppa kumppaneineen saavuttaa nopeasti tuloksia näissä kolmessa tulevaisuuden kaupunkeja muokkaavassa konkreettisessa sitoumuksessa.”

Kolme sitoumusta ovat tärkeitä kestävän kehityksen toimintaohjelma 2030:n ja Pariisin sopimuksen täytäntöönpanon kannalta. Ne ovat osa uutta kaupunkikehitysohjelmaa, joka myös esitettiin runsas vuosi sitten. Jokaisella sitoumuksella on tarkka soveltamisala ja odotettavissa olevat tulokset. Mitä on saavutettu vuoden 2016 lopun jälkeen:

Uuden kaupunkikehitysohjelman täytäntöönpanoa EU:n kaupunkiagendan avulla koskeva sitoumus

EU:n kaupunkiagendan 12 kumppanuudesta on laadittu jo kolme toimintasuunnitelmaa: kaupunkiköyhyys, maahanmuuttajien kotoutuminen ja ilman laatu. Toimintasuunnitelmat sisältävät suosituksia ja hyviä käytäntöjä sekä kaikkialla EU:ssa ja muualla maailmassa toistettavissa olevia hankkeita. Tarkoituksena on saada kaikki toimintasuunnitelmat toteutettua vuoden 2018 loppuun mennessä.

Aihekohtaisten toimintasuunnitelmien lisäksi EU:n kaupunkiagendan oma menetelmä voi innostaa uudistamaan kaupunkien hallintaa maailmanlaajuisesti. Se kohtelee kaupunkeja, yrityksiä, kansalaisjärjestöjä ja EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden edustajia tasavertaisesti. Tavoitteena on yhtenäinen ja tasapainoinen lähestymistapa kestävään kaupunkikehitykseen.

Maailmanlaajuista ja yhdenmukaistettua kaupunkimääritelmää koskeva sitoumus

On tärkeää käyttää samaa kaupunkimääritelmää maailmanlaajuisesti, jotta voidaan helpottaa vertailua, arviointia ja viime kädessä päätöksentekoa. EU työstää määritelmää yhdessä YK:n maatalous- ja elintarvikejärjestön (FAO), Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ja Maailmanpankin kanssa. Määritelmä esitetään YK:lle maaliskuussa 2019.

Tähän mennessä komissio on kerännyt arvioita maailman maiden kaupungistumisasteesta. Kerätyt tiedot ovat vapaasti käytettävissä, jotta vertailu kansallisiin määritelmiin olisi helppoa. Komissio julkistaa Maailman kaupunkifoorumin yhteydessä kaupunkikeskuksia koskevan globaalin tietokannan (global city centres database), jota tukee Yhteinen tutkimuskeskus. Se sisältää tiedot 10 000 kaupunkialueesta eri puolilla maailmaa. Se on suurin ja kattavin kaupunkeja koskeva tietokanta, joka on koskaan julkaistu.

Yhteensä 20 maassa on meneillään kysely, jossa kerätään palautetta yleismaailmallisesta kaupungin määritelmästä. Yleismaailmallisen määritelmän ja maiden omien määritelmien vertaamiseksi ja niiden välisten erojen arvioimiseksi on aloitettu pilottihankkeita 12 maassa. Komissio ja sen kumppanit työstävät vuoden 2018 aikana ilmaista verkkotyökalua, jonka avulla maat voivat testata yleismaailmallista määritelmää omassa maassaan.

Kestävää kaupunkikehitystä koskevan kaupunkien välisen yhteistyön edistämistä koskeva sitoumus[1]

Tämän sitoumuksen tueksi käynnistettiin vuonna 2016 EU:n kansainvälinen kaupunkiyhteistyöohjelma kaupunkien välisen yhteistyön kehittämiseksi kaikkialla maailmassa.

Ohjelman puitteissa on luotu 35 kumppanuutta, joihin osallistuu 70 kaupunkia (joista 35 on EU:ssa ja 35 sen ulkopuolella). Esimerkkeinä voidaan mainita Frankfurt (Saksa) ja Jokohama (Japani), Bologna (Italia) ja Austin (USA) sekä Almada (Portugali) ja Belo Horizonte (Brasilia). Kaikissa kumppanuuksissa työstetään paikallisia toimintasuunnitelmia yhteisistä prioriteeteista, kuten vedensaannista, liikenteestä, terveydenhuollosta, tietojen jakamisesta ja parhaista käytänteistä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Maailman kaupunkifoorumissa käynnistettiin uusi ehdotuspyyntö vähintään 25 uuden kumppanuuden luomiseksi. Kaupungit voivat jättää hakemuksensa verkossa 9.3.2018 mennessä.

Lisätietoja:

Maailman kaupunkifoorumi

Habitat III -konferenssi

EU:n kaupunkipolitiikka

Yhteisen tutkimuskeskuksen Kaupunkitietofoorumi

Yhteisen tutkimuskeskuksen alueellinen seurantasivusto (Territorial Dashboard)

 

 

[1] Sitoumus kattaa kaupungit Argentiinassa, Brasiliassa, Chilessä, Kolumbiassa, Meksikossa, Perussa, Kanadassa, Kiinassa, Intiassa, Japanissa, Yhdysvalloissa ja Euroopan unionissa.

IP/18/662

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar