Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen gør status over fremskridt under de globale tilsagn vedrørende bæredygtig byudvikling

Bruxelles, den 9. februar 2018

På World Urban Forum i Malaysia gør Kommissionen i dag status over, hvad man har opnået under de tre tilsagn, som EU og dens partnere fremsatte for 15 måneder siden.

Der er gjort betydelige fremskridt under de tre tilsagn, siden de blev forelagt på FN's Habitat III-konference i oktober 2016, med henblik på at udnytte potentialet ved hurtig urbanisering. Samarbejde mellem byer er nu blomstret op på tværs af kontinenter, der er taget vigtige skridt i retning af en fælles definition af byer på globalt plan, og EU viser verden vejen til bæredygtig byudvikling med den igangværende gennemførelse af EU's dagsorden for byerne.

I sin tale i anledning af World Urban Forum i Malaysia sagde EU-kommissær for regionalpolitik Corina Creţu: "Ligesom det er tilfældet med bekæmpelsen af klimaændringerne, er EU klar til at vise vejen til rene, sikre og økonomisk velstående byer i hele verden. Europa og dets partnere leverer hurtigt på disse tre konkrete tilsagn, som bidrager til at forme morgendagens byer.

De tre tilsagn bidrager til gennemførelsen af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og Parisaftalen. De indgår i den nye dagsorden for byer, der også blev fremlagt for 15 måneder siden. Hvert af disse tilsagn har et specifikt anvendelsesområde og er forbundet med en forventning om bestemte resultater. Her er, hvad man har opnået siden slutningen af 2016:

Tilsagn om gennemførelse af den nye dagsorden for byer gennem EU's dagsorden for byerne

Der er allerede udarbejdet 3 handlingsplaner ud af 12 under EU's dagsorden for byerne - om fattigdom i byerne, integration af migranter og luftkvalitet. De omfatter politiske henstillinger, god praksis og projekter, som kan udbredes til EU og hele verden. Alle handlingsplanerne forventes at blive afsluttet inden udgangen af 2018.

Ud over de tematiske handlingsplaner kan selve metoden for EU's dagsorden for byerne inspirere til reformer, når det gælder måden, hvorpå byerne styres i hele verden, idet den bidrager til en jævnbyrdighed for byer, virksomheder, NGO'er og repræsentanter fra medlemsstaterne og EU-institutionerne for en integreret og afbalanceret tilgang til bæredygtig byudvikling.

Tilsagn om udarbejdelse af en global, harmoniseret definition af byer

For bedre at kunne føre tilsyn, anvende benchmarks og i sidste ende udforme politikker er det vigtigt, at man anvender en fælles definition af byer verden over. EU har i samarbejde med FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO), Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og Verdensbanken udarbejdet en sådan definition, som vil blive fremlagt for FN i marts 2019.

Kommissionen har indtil nu indsamlet vurderinger af urbaniseringsniveauet i alle lande i verden og stiller disse data frit til rådighed for at lette sammenligningen med nationale definitioner. I anledning af World Urban Forum offentliggør Kommissionen via sit Fælles Forskningscenter den globale database over bycentre, som indeholder data for alle 10 000 bycentre spredt over hele verden. Det er den største og mest omfattende database om byer nogensinde.

Der gennemføres i øjeblikket en undersøgelse i 20 lande for at indsamle feedback om den globale definition. I 12 lande er der igangværende pilotprojekter med det formål at sammenligne den globale definition med nationale definitioner og vurdere forskellene. I løbet af 2018 vil Kommissionen og dens partnere arbejde på et gratis onlineværktøj, som skal hjælpe landene med at afprøve denne definition på deres områder.

Tilsagn om at fremme samarbejdet mellem byer inden for bæredygtig byudvikling[1]

EU's program for internationalt bysamarbejde (IUC) blev lanceret i 2016 for at støtte dette tilsagn og for at udvikle samarbejdet mellem byer i hele verden.

Programmet omfatter på nuværende tidspunkt 35 partnerskaber med i alt 70 byer (35 byer i EU og 35 byer uden for EU). F.eks. er Frankfurt (Tyskland) og Yokahama (Japan), Bologna (Italien) og Austin (USA) samt Almada (Portugal) og Belo Horizonte (Brasilien) partnerbyer. Alle partnerskaber arbejder på lokale handlingsplaner om fælles prioriteringer for byområder såsom adgang til vand, transport eller sundhed, udveksling af viden og bedste praksis for at nå deres fælles mål.

På World Urban Forum blev der iværksat en ny indkaldelse for at skabe mindst 25 nye partnerskaber. Byerne kan ansøge online indtil den 9. marts.

Yderligere oplysninger:

World Urban Forum

Habitat III-konferencen

EU's bypolitik

Det Fælles Forskningscenters Urban Data Platform

Det Fælles Forskningscenters Territorial Dashboard

 

 

[1] Tilsagnet omfatter byer i Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Mexico, Peru, Canada, Kina, Indien, Japan, USA og EU.

IP/18/662

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar