Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Gestionarea migrației: Comisia pune capăt blocării reformei în materie de azil

Bruxelles, 4 decembrie 2018

În perspectiva Consiliului European din decembrie, Comisia invită statele membre și Parlamentul European să consolideze progresele semnificative realizate până în prezent și să adopte propunerile de reformă aflate încă în curs de negociere.

Abordarea globală a UE în materie de migrație dă rezultate pe toate fronturile: a fost intensificată cooperarea cu țările partenere; a fost asigurată o protecție mai bună a frontierelor externe și au fost puse la punct instrumente mai eficace de gestionare a migrației în interiorul UE. În condițiile în care numărul sosirilor neregulamentare a scăzut la nivelurile anterioare crizei, a venit momentul să remediem problemele rămase. Este necesar să se continue eforturile la nivel operațional, atât pe plan extern, cât și pe plan intern, iar statele membre și Parlamentul European ar trebui să finalizeze rapid reforma UE în materie de azil, în special să adopte cele 5 propuneri în privința cărora există un larg consens politic înainte de alegerile pentru Parlamentul European de anul viitor.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Abordarea globală a Uniunii în materie de gestionare a migrației produce rezultate concrete. La patru ani de la lansarea sa, este esențial să consolidăm această abordare globală și să depășim etapa intervențiilor ad-hoc ca reacție la evoluțiile de pe teren, ducând la bun sfârșit reformele începute în vederea dezvoltării unui sistem de migrație și azil viabil și capabil să facă față provocărilor viitorului. Acest lucru este posibil și ar trebui făcut înainte de alegerile parlamentare europene, fiind în interesul tuturor statelor membre.”

Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Federica Mogherini a declarat la rândul său: „Politicile externe ale UE în materie de migrație dau roade. Prin parteneriatele noastre, am ajutat peste 34 000 de persoane să se întoarcă în mod voluntar acasă, oferindu-le asistență pentru reintegrare, și am evacuat peste 2 000 de refugiați din Libia în vederea relocării. Vom continua să depunem eforturi, împreună cu Organizația Națiunilor Unite și cu Uniunea Africană, pentru a-i proteja pe migranții blocați și pentru a pune capăt sistemului de detenție din Libia. Ne-am consolidat relațiile de cooperare cu țările de-a lungul rutei vest-mediteraneene, din Sahel și din Cornul Africii pentru a contracara introducerea ilegală de migranți, a aborda cauzele profunde ale migrației și a pune la dispoziție căi legale de intrare în Europa. Prin parteneriatele noastre, demonstrăm că, împreună, putem gestiona fenomenul migrației dând dovadă de umanism.”

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Au trecut patru ani și suntem mai bine pregătiți decât oricând să ne protejăm frontierele externe și să facem față provocărilor legate de migrație în interiorul și în afara UE. A venit momentul să ridicăm și ultimii stâlpi de rezistență pe care se sprijină un sistem de migrație, frontiere și azil cuprinzător, pregătit să treacă proba timpului. Contextul geopolitic în continuă evoluție ne arată că nu putem permite să așteptăm și să reacționăm la evenimente, ci că trebuie să fim pregătiți deja pentru viitor.”

Încă o dată, UE a demonstrat că poate să se ridice la înălțimea noilor provocări legate de migrație. Raportul de astăzi analizează eforturile constante depuse de UE pentru a gestiona migrația sub toate aspectele sale ­ de la acțiunea externă la gestionarea frontierelor și la măsurile întreprinse pe plan intern.

Dimensiunea externă: parteneriate care dau rezultate

Printr-o abordare integrată, care ține seama de „întreaga rută”, UE și statele sale membre au realizat progrese majore în ceea ce privește prevenirea migrației neregulamentare și combaterea introducerii ilegale de migranți. Pe ruta est-mediteraneeană, sosirile au scăzut cu 97 % după Declarația UE-Turcia și rămân, în prezent, la un nivel cu 90 % mai mic decât în perioada de vârf din 2015. Pe ruta central-mediteraneeană (a se vedea fișa informativă), fluxurile migratorii neregulamentare au fost reduse cu 80 %. Aproape 34 000 de persoane au primit asistență pentru a se întoarce în mod voluntar din Libia și Niger în țările lor de origine, în timp ce peste 2 000 de persoane au fost evacuate din Libia în vederea relocării. Pentru a îmbunătăți cooperarea în materie de returnare și readmisie, din 2016 până în prezent au fost convenite 6 noi acorduri (cu Afganistan, Guineea, Bangladesh, Etiopia, Gambia, Côte d'Ivoire), numărul total al acordurilor încheiate ajungând astfel la 23. În paralel, se depun în continuare eforturi pentru a pune la dispoziție căi legale de intrare și posibilități de relocare, peste 44 000 de persoane fiind relocate din 2015 până în prezent în cadrul mecanismelor UE de relocare. Acțiunile de combatere a rețelelor de persoane care introduc ilegal migranți continuă, EU NAVFOR MED operația Sophia permițând reținerea, începând din 2015, a 151 de persoane suspectate de introducere ilegală de migranți, în timp ce acțiunile echipei comune de anchetă din Niger au dus la arestarea a 221 de persoane. Pentru a aborda cauzele profunde ale migrației, au fost create instrumente de finanțare inovatoare, peste 4 miliarde EUR fiind mobilizate în cadrul Fondului fiduciar al UE pentru Africa și 12 instrumente de garantare, în valoare de 800 de milioane EUR, fiind adoptate în cadrul Planului de investiții externe. În viitor, aceeași abordare integrată se va aplica și pe ruta vest-mediteraneeană (a se vedea fișa informativă ), unde fluxurile au crescut; vor fi consolidate acțiunile întreprinse pe ruta central-mediteraneeană și se vor intensifica eforturile de a încheia negocierile de readmisie în curs și de a utiliza mai bine mecanismele existente.

Gestionarea mai strictă a frontierelor

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă se află în centrul activităților UE de sprijinire a statelor membre în ceea ce privește protecția frontierelor externe. În luna septembrie, Comisia a propus să consolideze și mai mult mandatul Agenției și să o doteze un corp permanent de 10 000 de polițiști de frontieră (a se vedea fișa informativă), astfel încât statele membre să se poată baza în permanență pe sprijinul operațional deplin al UE. Comisia invită Parlamentul European și statele membre să adopte reforma înainte de alegerile pentru Parlamentul European de anul viitor. În plus, activitatea UE de creare a unor noi sisteme interoperabile de schimb de informații privind frontierele și securitatea începe să dea rezultate. În prezent, sunt în curs de finalizare o serie de măsuri în acest sens, printre care Sistemul european de informații și de autorizare a călătoriilor (ETIAS), îmbunătățirile aduse Sistemului de informații privind vizele (VIS) și Sistemului de informații Schengen (SIS), precum și instituirea unui sistem de intrare/ieșire pentru cetățenii din afara UE. Având în vedere eforturile depuse pentru a îmbunătăți gestionarea frontierelor externe și scăderea numărului sosirilor ca urmare a acestor eforturi, Comisia consideră că a sosit momentul să se elimine controalele temporare la frontierele interne ale spațiului Schengen introduse de unele state membre în 2015 și după aceea. Noile cifre (a se vedea fișa informativă) publicate astăzi confirmă faptul că spațiul Schengen continuă să se bucure de un sprijin public puternic și este considerat de europeni ca una dintre principalele realizări ale UE.

Măsuri pe plan intern: finalizarea reformei normelor UE în materie de azil

Cu toate că trebuie să se ajungă la un compromis cu privire la unele elemente ale reformei UE în materie de azil, s-au realizat în general progrese importante, 5 din cele 7 propuneri inițiale ale Comisiei fiind gata de adoptare (Regulamentul privind condițiile pentru protecția internațională, Directiva privind condițiile de primire, Regulamentul privind Agenția Uniunii Europene pentru Azil, Regulamentul privind Eurodac, Regulamentul privind cadrul de relocare al Uniunii). Deși se integrează într-un efort de reformă mai larg, fiecare propunere în parte aduce în sine beneficii clare și ar schimba în mod evident în bine situația de pe teren dacă ar fi adoptată rapid. În ceea ce privește Regulamentul privind procedura de azil, Consiliul ar trebui să adopte poziția sa de negociere până la sfârșitul anului și să înceapă apoi negocierile cu Parlamentul European. În prezent, trebuie să se găsească o soluție de ieșire din impas și în ceea ce privește Regulamentul Dublin, acesta fiind un element indispensabil al unui sistem de azil pregătit să facă față provocărilor viitorului. Comisia este hotărâtă să depună eforturi pentru ajungerea la un compromis care să asigure solidaritatea deplină cu statele membre aflate sub presiune și sprijinirea lor prin toate mijloacele, prevenind în același timp deplasările secundare și utilizarea abuzivă a sistemului. Pornind de la experiența dobândită în cursul verii cu soluțiile ad-hoc, ar putea fi instituite, încă de pe acum, măsuri temporare care să anticipeze principalele elemente ale viitorului Regulament Dublin și care să asigure tranziția până la intrarea în vigoare a noului Regulament Dublin.

Context

La 13 mai 2015, în cadrul Agendei europene privind migrația, Comisia Europeană a propus o strategie amplă pentru a aborda provocările imediate ale crizei aflate în plină desfășurare și pentru a pune la dispoziția Uniunii instrumentele necesare unei gestionări mai bune a migrației pe termen mediu și lung, în domenii precum migrația neregulamentară, gestionarea frontierelor, azilul și migrația legală.

Comunicarea de astăzi prezintă evoluțiile înregistrate din mai 2015 până în prezent și trece în revistă progresele realizate ca urmare a Agendei europene privind migrația și a Foii de parcurs politice a Comisiei în vederea încheierii unui acord global în materie de migrație, care a fost prezentată în decembrie 2017

Informații suplimentare

Comunicarea Gestionarea migrației sub toate aspectele sale

anexă

Sondajul Eurobarometru privind spațiul Schengen

MEMO: Pactul mondial privind migrația ­ întrebări și răspunsuri

Fișe informative:

Ruta vest-mediteraneeană

Ruta central-mediteraneeană

Reforma sistemului european comun de azil:

 

IP/18/6627

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar