Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Filmiöö 34 ELi linnas saab tasuta vaadata Euroopa filme

Brüssel, 30. november 2018

Euroopa Filmiöö esmakordsed üritused toimuvad 3.–7. detsembrini 2018 kõikjal ELis ning neisse kaasatakse eeldatavasti üle 7200 inimese.

Filmiöö on osa programmi „Loov Euroopa” MEDIA-programmist, millega on toetatud Euroopa audiovisuaalsektorit viimased 27 aastat ja selle eesmärk on näidata, kuidas EL saab kaasa aidata mitte üksnes Euroopa loome- ja kultuuritööstuse arengule, vaid tuua kasu ka meie ühiskonnale tervikuna. 3.–7. detsembrini kavandatud ligemale 50 tasuta filmiõhtuga mitmel pool ELis on Euroopa Komisjoni algatuse eesmärk tuua Euroopa inimestele lähemale ja ühtlasi tähistada üheskoos Euroopa filmide rikkust.

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel ütles: „Filmikunst on oluline osa meie rikkas ja mitmekülgses Euroopa kultuuris ning aitab tugevdada sidet kõigi nende vahel, kes elavad filmide kaudu läbi samu kirglikke tundeid ja emotsioone. Euroopa Filmiöö on sündmus, millega näidata kogu seda mitmekesisust ja ka seda, kui tähtis on toetada rikka, vaba ja mitmekesise filmitootmise arendamist. Euroopa kino arendamiseks tehtu kaudu leiab EL tee kõigi kodanike igapäevaellu.“

Hariduse, noorte, kultuuri ja spordi eest vastutav komisjoni liige Tibor Navracsics lisas: „Euroopa filmid on osa meie kultuuripärandist, millele oleme pühendanud kogu selle aasta, seades eesmärgiks kultuuripärandi kättesaadavuse kõigile. Mõeldes sellele näidatakse Euroopa Filmiööga kõigile, kuidas Euroopa poliitika on seotud nende elu ja tunnetega, mida nad kinos läbi elavad, ning kuidas nad saavad kohalikul üritusel osaledes olla osa kogu Euroopas kogetavast sündmusest.“

Algatuses osalevad kõik 34 kino korraldavad õhtuse eriürituse, kus näidatakse ühte 20-st MEDIA-programmi toel valminud filmist. Filmide loetellu kuuluvad „Külm sõda“, „Püha hirve tapmine“, „Tüdruk“ ja „Piir“. Need filmid valisid välja kohalikud kinod, kes saavad oma programme kohandada mitmekesise publiku erinevatele huvidele vastavalt. Kohapeal toimuvad üritused tuntud kinodes, mis kuuluvad võrgustikku Europa Cinemas, mida koordineeritakse programmi „Loov Euroopa“ MEDIA-programmi ja teleringhäälinguorganisatsiooni ARTE kaudu.

Filmiõhtu lõpus toimuvad lühikesed arutelud, kus filmisõbrad saavad filmitegijate ja kriitikutega filme arutada. Ka Euroopa Komisjoni esindajad on kohal ning annavad selgitusi MEDIA-programmi ja selle olulisuse kohta Euroopa audiovisuaalmaastiku kujundamisel.

Taust

Euroopa Komisjon on MEDIA-programmi vahendusel kujundanud Euroopa audiovisuaalsektorit alates 1991. aastast, aidates tõsta selle konkurentsivõimet ja näidates Euroopa kultuurilist mitmekesisust. Üks olulisematest meetmetest toetab rahaliselt Euroopa filmide levitamist nende tootmisriigist kaugemale. Igal aastal tehakse MEDIA-programmi vahendusel Euroopa eri riikide publikule kättesaadavaks keskmiselt 400 filmi. 2018. aasta mais tegi komisjon ettepaneku suurendada programmi eelarvet aastateks 2021–2027 kavandatud ELi pikaajalises eelarves 30%.

Euroopa Filmiöö on uus algatus, mille juured on strateegias, mis on suunatud laiema publikuni jõudmisele ja millega tahetakse suurendada MEDIA-programmi ja selle teemade tuntust, kaasata kodanikke ja soodustada nende osalemist programmi tegevustes. Lisaks sellele aitab Filmiöö kaasa Euroopa audiovisuaalteoste piiriülesele levikule ja kultuurilisele mitmekesisusele. Algatus täiendab ka kampaaniat EL ja mina, kus kasutatakse viiest lühifilmist koosnevat seeriat, mille kesksed teemad on liikuvus, kestlik areng, oskused ja ettevõtlus, digitaalvaldkond ning õigused, et näidata, kuidas Euroopa suudab muutused ellu viia. 

Lisateave

Lisateave ja Euroopa Filmiöö teabeleht

Interaktiivne kaart näidatavate filmide ja osalevate kinode kohta

Teabeleht „Loov Euroopa“ ja „MEDIA“ programmide ELi eelarve kohta (2021–2027)

Teabeleht MEDIA dokumentaalfilmide toetamise kohta

Aruanne programmi MEDIA järelevalve kohta 2017

Teabeleht: Euroopa filmide veebipõhine kataloog

Euroopa kultuuripärandi aasta veebileht

IP/18/6621

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar