Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska državljanska pobuda: Evropska komisija je zahtevek za referendum EU z vprašanjem, ali naj Združeno kraljestvo izstopi iz EU ali ne, razglasila za nedopusten

Bruselj, 28. novembra 2018

Evropska komisija se je danes odločila, da ne bo potrdila prijave evropske državljanske pobude z naslovom „Referendum na ravni EU o tem, ali evropski državljani želijo, da Združeno kraljestvo ostane ali odide!“.

Komisija je ugotovila, da pogoji za potrditev prijave te pobude niso bili izpolnjeni, saj zadeva ne sodi na področje pristojnosti EU.

V pobudi je navedeno: „Vsi evropski državljani bi morali imeti možnost izraziti svoje politično mnenje, in sicer, ali želijo, da bi Združeno kraljestvo ostalo v Evropski uniji. Organizatorji pozivajo Evropsko komisijo, naj „podpre to javnomnenjsko raziskavo, ki bi vsem evropskim državljanom v vseh 28 državah članicah omogočila, da izrazijo željo, ali naj se brexit zgodi ali ne“.Člen 50(1) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) izrecno dovoljuje, da države članice izstopijo iz Unije v skladu s svojimi ustavnimi pravili. Čeprav Evropska komisija obžaluje odločitev Združenega kraljestva, da zapusti Evropsko unijo, spoštuje izid referenduma.

Ozadje

Evropske državljanske pobude so bile uvedene z Lizbonsko pogodbo. Na podlagi določb Pogodbe se je aprila 2012 začela uporabljati uredba o evropski državljanski pobudi, ki državljanom omogoča, da sooblikujejo delovni program Komisije. Komisija je leta 2017 v okviru govora predsednika Junckerja o stanju v Uniji predstavila predloge za reformo evropske državljanske pobude, da bi bila ta še bolj prijazna uporabnikom.

Če formalno prijavljeno evropsko državljansko pobudo podpre skupaj vsaj milijon državljanov iz vsaj četrtine držav članic EU, lahko Evropsko komisijo pozovejo, naj pripravi predlog zakonodajnega akta na svojih področjih pristojnosti.

V skladu z uredbo o evropski državljanski pobudi so pogoji za dopustnost naslednji: predlagani ukrep ne sodi očitno izven okvira, v katerem ima Komisija pristojnost za predložitev predlogov pravnih aktov, predlagana pobuda ni očitno žaljiva, neresna ali provokativna in ni v očitnem nasprotju z vrednotami Unije.

Komisija je v zadnjih dveh letih potrdila prijavo štirih pobud, povezanih z brexitom:

 

Dve pobudi, povezani z brexitom, pa nista izpolnjevali pogojev za potrditev prijave in sta bili razglašeni za nedopustni:

 

Več informacij

Druge evropske državljanske pobude, za katere se trenutno zbirajo podpisi

Spletišče evropske državljanske pobude

Uredba o evropski državljanski pobudi

 

IP/18/6581

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar