Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas pilsoņu iniciatīva: Eiropas Komisija atzīst par nepieņemamu pieprasījumu rīkot ES referendumu par Apvienotās Karalistes izstāšanos vai palikšanu ES

Briselē, 2018. gada 28. novembrī

Eiropas Komisija šodien nolēma nereģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu “ES mēroga referendums par to, vai Eiropas pilsoņi vēlas, lai Apvienotā Karaliste paliktu ES vai izstātos”.

Komisija konstatēja, ka nebija izpildīti kritēriji iniciatīvas reģistrācijai, jo šis jautājums neietilpst ES kompetences jomā.

Iniciatīvā rosināts:“Visiem Eiropas pilsoņiem vajadzētu būt iespējai paust savu politisko viedokli par to, vai Apvienotajai Karalistei, viņuprāt, vajadzētu palikt Eiropas Savienībā.” Organizatori aicināja Eiropas Komisiju “atbalstīt šo sabiedriskās domas aptauju, dodot visiem ES pilsoņiem visās 28 dalībvalstīs iespēju izteikt viedokli par to, vai jānotiek Brexit”.Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 1. punktā ikvienai dalībvalstij ir atļauts izstāties no Savienības saskaņā ar savām konstitucionālajām prasībām. Lai gan Eiropas Komisija pauž nožēlu par Apvienotās Karalistes lēmumu izstāties no Eiropas Savienības, tā respektē referenduma rezultātus.

Konteksts

Eiropas pilsoņu iniciatīvas, kas tika ieviestas ar Lisabonas līgumu, ir pilsoņu rīcībā nodots instruments politiskās darba kārtības ietekmēšanai. Tās sāka darboties 2012. gada aprīlī, kad spēkā stājās Eiropas pilsoņu iniciatīvu regula, ar ko ievieš Līguma noteikumus. 2017. gadā prezidenta Junkera uzrunā par stāvokli Savienībā Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumiem reformēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu, lai tā kļūtu vēl vieglāk izmantojama.

Pēc oficiālās reģistrēšanas Eiropas pilsoņu iniciatīva dod iespēju vienam miljonam pilsoņu no vismaz ceturtdaļas ES dalībvalstu aicināt Eiropas Komisiju iesniegt tiesību aktu priekšlikumus jomās, kurās Komisijai ir šādas pilnvaras.

Eiropas pilsoņu iniciatīvas regulā noteikti šādi pieņemamības nosacījumi: ierosinātā iniciatīva nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām iesniegt tiesību akta priekšlikumu, tā nav acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai maldinoša, un tā nav acīmredzami pretrunā Savienības vērtībām.

Pēdējo divu gadu laikā Komisija ir reģistrējusi četras ar Brexit saistītas iniciatīvas:

 

Taču divas citas ar Brexit saistītas iniciatīvas neatbilda reģistrācijas kritērijiem un tika atzītas par pieņemšanai nepiemērotām:

 

Papildinformācija

Eiropas pilsoņu iniciatīvas, kurām patlaban tiek vākti paraksti

Eiropas pilsoņu iniciatīvu vietne

Eiropas pilsoņu iniciatīvu regula

 

IP/18/6581

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar