Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos piliečių iniciatyva. Europos Komisija nepritarė pasiūlymui rengti ES referendumą dėl Jungtinės Karalystės išstojimo

Briuselis, 2018 m. lapkričio 28 d.

Šiandien Europos Komisija nusprendė neregistruoti Europos piliečių iniciatyvos „Visos ES referendumas dėl to, ko nori Europos piliečiai: ar kad Jungtinė Karalystė liktų, ar kad išstotų?“

Komisija padarė išvadą, kad ši iniciatyva neatitinka registracijos sąlygų – klausimas nepriklauso ES kompetencijos sričiai.

Iniciatyvoje teigiama: „Visi Europos piliečiai turėtų turėti galimybę išreikšti savo politinę nuomonę, ar jie nori, kad Jungtinė Karalystė liktų Europos Sąjungoje.“ Organizatoriai ragina Europos Komisiją pritarti šiai viešosios nuomonės apklausai, suteikiančiai galimybę visiems Europos piliečiams 28 valstybėse narėse pareikšti nuomonę dėl to, ar „Brexit'as“ turėtų įvykti, ar ne.Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 1 dalyje aiškiai nustatyta, kad bet kuri valstybė narė pagal savo konstitucines nuostatas gali nuspręsti išstoti iš Sąjungos. Nors Komisija apgailestauja, kad Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos, ji gerbia referendumo rezultatus.

Pagrindiniai faktai

Europos piliečių iniciatyva įvesta Lisabonos sutartimi. Kaip piliečiams suteikta darbotvarkės rengimo priemonė, ji pradėta įgyvendinti 2012 m. balandžio mėn., įsigaliojus Sutarties nuostatas įgyvendinančiam Europos piliečių iniciatyvos reglamentui. 2017 m. kartu su Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio pranešimu apie Sąjungos padėtį Europos Komisija pateikė pasiūlymų reformuoti Europos piliečių iniciatyvos tvarką. Siekiama, kad ji būtų paprastesnė naudotis.

Oficialiai užregistravus Europos piliečių iniciatyvą, vienas milijonas piliečių, kurie yra bent iš ketvirtadalio visų ES valstybių narių, gali prašyti Europos Komisijos pateikti teisės aktų pasiūlymų tose srityse, kuriose ji turi įgaliojimus tai daryti.

Reglamente dėl Europos piliečių iniciatyvos numatytos tokios priimtinumo sąlygos: pasiūlyta piliečių iniciatyva nėra akivaizdžiai nepatekanti į Komisijos įgaliojimų pateikti teisės akto pasiūlymą sritį; ja nėra aiškiai siekiama piktnaudžiauti, ji nėra lengvabūdiška ar nepagrįsta; ji akivaizdžiai neprieštarauja Sąjungos vertybėms.

Per pastaruosius dvejus metus Komisija užregistravo keturias su „Brexit'u“ susijusias iniciatyvas:

 

Dar dvi su „Brexit'u“ susijusios iniciatyvos neatitiko registracijos sąlygų ir buvo paskelbtos nepriimtinomis:

 

Daugiau informacijos

Europos piliečių iniciatyvos, dėl kurių šiuo metu renkami parašai

Europos piliečių iniciatyvos interneto svetainė

Europos piliečių iniciatyvos reglamentas

 

IP/18/6581

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar