Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa kodanikualgatus: Euroopa Komisjon lükkas tagasi taotluse korraldada Ühendkuningriigi liitu jäämise või liidust lahkumise küsimuses ELi referendum

Brüssel, 28. november 2018

Euroopa Komisjon otsustas täna mitte registreerida Euroopa kodanikualgatust pealkirjaga „Üle-euroopaline referendum küsimuses, kas Euroopa kodanikud soovivad Ühendkuningriigi jäämist või lahkumist!“

Komisjon leidis, et algatuse registreerimise tingimused ei ole täidetud, sest teema ei kuulu ELi pädevusse.

Algatuses tõdetakse, et: „Kõigil Euroopa kodanikel peaks olema võimalus avaldada oma poliitilist arvamust selle kohta, kas nad soovivad Ühendkuningriigi jäämist Euroopa Liitu. Korraldajad kutsuvad Euroopa Komisjoni „toetama seda rahvaküsitlust, mis annab kõigile Euroopa kodanikele 28 liikmesriigis võimaluse väljendada oma arvamust selle kohta, kas Brexit peaks toimuma või mitte.“ Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikega 1 on igal liikmesriigil sõnaselgelt lubatud liidust välja astuda kooskõlas oma põhiseadusest tulenevate nõuetega. Kuigi komisjon väljendab Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise otsuse üle kahetsust, austab ta rahvahääletuse tulemusi.

Taustteave

Euroopa kodanikualgatuse tegemise võimalus loodi Lissaboni lepinguga. 2012. aasta aprillist kohaldatava kodanikualgatuse määrusega, millega rakendatakse aluslepingu sätteid, said kodanikud võimaluse teha ettepanekuid ELis arutlusele võetavate teemade kohta. Osana president Junckeri kõnest olukorra kohta Euroopa Liidus esitas Euroopa Komisjon 2017. aastal ettepanekud Euroopa kodanikualgatuse reformimiseks, et muuta see veelgi kasutajasõbralikumaks.

Kui Euroopa kodanikualgatus on ametlikult registreeritud ja seda on toetanud miljon inimest vähemalt ühest neljandikust ELi liikmesriikidest, saavad algatuse korraldajad kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama õigusakti ettepaneku valdkonnas, mis kuulub tema pädevusse.

Euroopa kodanikualgatuse määruse kohaselt peavad algatused vastama järgmistele tingimustele: kavandatud kodanikualgatus ei jää ilmselgelt välja komisjoni volituste ulatusest, mille kohaselt komisjon on pädev esitama õigusakti ettepaneku; algatus ei ole ilmselgelt ebaõiglane, põhjendamatu ega pahatahtlik ning algatus ei ole ilmselgelt vastuolus liidu väärtustega.

Viimase kahe aasta jooksul on komisjon registreerinud neli Brexitiga seotud algatust.

 

Kaks Brexitiga seotud algatust ei vastanud registreerimistingimustele ning lükati tagasi:

 

Lisateave

Euroopa kodanikualgatused, mille toetuseks praegu allkirju kogutakse

Euroopa kodanikualgatuse veebisait

Määrus Euroopa kodanikualgatuse kohta

 

IP/18/6581

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar