Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Det europæiske borgerinitiativ: Europa-Kommissionen afviser borgerinitiativ om brexit-folkeafstemning i EU

Bruxelles, den 28. november 2018

Europa-Kommissionen har i dag besluttet ikke at registrere et europæisk borgerinitiativ med titlen "En EU-dækkende folkeafstemning for at fastslå, om EU's borgere ønsker, at Det Forenede Kongerige skal forblive i eller forlade EU!".

Kommissionen fandt, at betingelserne for registrering af dette initiativ ikke var opfyldt, da det falder uden for EU's kompetenceområde.

Følgende fremgår af initiativet: "Alle EU-borgere bør have muligheden for at tilkendegive deres politiske holdning til, om de ønsker, at Det Forenede Kongerige skal forblive i Den Europæiske Union". Initiativtagerne opfordrer Europa-Kommissionen til at "støtte denne offentlige meningsmåling, som giver alle EU-borgere i alle 28 medlemsstater mulighed for at tilkendegive, om brexit bør finde sted eller ej".Artikel 50, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union tillader udtrykkeligt en medlemsstat at udtræde af EU i overensstemmelse med landets egne forfatningsmæssige bestemmelser. Europa-Kommissionen beklager Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade EU, men respekterer resultatet af folkeafstemningen.

Baggrund

Det europæiske borgerinitiativ blev introduceret med Lissabontraktaten, og forordningen om borgerinitiativer gennemfører traktatens bestemmelser herom. Borgerne har siden april 2012 kunnet anvende borgerinitiativer som et redskab til at sætte deres præg på EU's dagsorden. Som en del af kommissionsformand Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand i 2017 fremlagde Europa-Kommissionen reformforslag til det europæiske borgerinitiativ for at gøre det endnu mere brugervenligt.

Når det er formelt registreret, giver et borgerinitiativ mulighed for, at en million borgere fra mindst en fjerdedel af EU's medlemsstater kan opfordre Europa-Kommissionen til at foreslå retsakter på områder, hvor den har beføjelse til at gøre det.

I henhold til forordningen om borgerinitiativer er betingelserne for forslagets gyldighed, at det ikke falder åbenbart uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til en retsakt, ikke er utilstedeligt, uunderbygget eller af chikanøs karakter og ikke er åbenbart i strid med EU's værdier.

I løbet af de sidste to år har Kommissionen registreret fire "brexit-relaterede" initiativer:

 

Derudover levede to "brexit-relaterede" initiativer ikke op til betingelserne for registrering og blev afvist:

 

Yderligere oplysninger

Europæiske borgerinitiativer, som er i gang med at indsamle underskrifter

Borgerinitiativets websted

Forordningen om borgerinitiativer

 

IP/18/6581

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar