Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská občanská iniciativa: Komise označila inciativu požadující referendum o setrvání Spojeného království v EU za nepřípustnou

Brusel 28. listopadu 2018

Evropská komise se dnes rozhodla nezaregistrovat evropskou občanskou iniciativu požadující celounijní referendum o tom, zda si evropští občané přejí, aby Spojené království zůstalo součástí EU či nikoli.

Komise usoudila, že nebyly splněny podmínky pro registraci této iniciativy, jelikož tato záležitost nespadá do kompetence orgánů EU.

V této iniciativě se uvádí:„Všichni evropští občané by měli mít možnost vyjádřit svůj politický názor, zda si přejí, aby Spojené království zůstalo v Evropské unii.“ Organizátoři vyzývají Evropskou komisi, aby "podpořila tuto možnost zjistit mínění veřejnosti a umožnila všem evropským občanům ve všech 28 členských státech vyjádřit se k tomu, zda má k brexitu dojít či nikoli.“Ustanovení čl. 50 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii (SEU) výslovně povoluje kterémukoli členskému státu z Unie v souladu s jeho ústavními předpisy vystoupit. Komise sice vyjádřila politování nad rozhodnutím Spojeného království, avšak výsledek tamějšího referenda respektuje.

Souvislosti

Koncept evropské občanské iniciativy zavedla Lisabonská smlouva. Od dubna 2012, kdy vstoupilo v platnost nařízení o evropské občanské iniciativě, jímž se provádějí příslušná ustanovení Smlouvy, pak tento nástroj, který umožňuje ovlivňovat agendu EU, mohli začít využívat občané. V roce 2017 předložila Evropská komise v návaznosti na projev předsedy Junckera o stavu Unie reformu evropské občanské iniciativy za účelem jejího dalšího zjednodušení.

Jakmile je iniciativa formálně zaregistrována, může skupina signatářů z alespoň jedné čtvrtiny členských zemí EU čítající alespoň jeden milion osob vyzvat Evropskou komisi, aby v určité oblasti spadající do její kompetence navrhla právní předpisy.

Podle podmínek přípustnosti, které jsou obsaženy v nařízení o evropské občanské iniciativě, nesmí navrhovaná iniciativa zjevně spadat mimo rámec pravomocí Komise předložit návrh právního aktu, nesmí být zjevně zneužívající, bezdůvodná nebo šikanózní a nesmí být zjevně v rozporu s hodnotami Unie.

V průběhu posledních dvou let zaregistrovala Komise čtyři iniciativy týkající se brexitu:

 

Další dvě iniciativy týkající se brexitu nesplnily podmínky registrace a byly prohlášeny za nepřípustné:

 

Další informace

Další evropské občanské iniciativy, jejichž organizátoři v současné době shromažďují podpisy

Stránky evropské občanské iniciativy

Nařízení o občanské iniciativě

 

IP/18/6581

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar