Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейска гражданска инициатива: Европейската комисия обявява за недопустимо искането за референдум на равнище ЕС по въпроса дали Обединеното кралство остава в Съюза или го напуска

Брюксел, 28 ноември 2018 r.

Днес Европейската комисия взе решение да не регистрира европейската гражданска инициатива под надслов „Референдум на равнище ЕС относно това дали европейските граждани искат Обединеното кралство да остане в Съюза или да го напусне!“.

Комисията установи, че условията за регистрация на тази инициатива не са изпълнени, тъй като въпросът попада извън компетентността на ЕС.

В инициативата се посочва следното: „Всички европейски граждани следва да имат възможността да изразят своето политическо становище относно това дали желаят Обединеното кралство да остане в Европейския съюз. Организаторите на референдума призовават Европейската комисия да „подкрепи това проучване на общественото мнение, посредством което на всички европейски граждани във всички 28 държави членки се дава възможността да изразят желанието си за или против Брексит“. Член 50, параграф 1 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) изрично позволява на всяка държава членка да се оттегли от Съюза в съответствие със своите конституционни изисквания. Макар че Европейската комисия съжалява за решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз, тя зачита резултатите от референдума.

Контекст

Европейските граждански инициативи бяха въведени с Договора от Лисабон и през април 2012 г. започнаха да се прилагат като инструмент, чрез който гражданите могат да определят темите, които са на дневен ред. Това стана след влизането в сила на Регламента относно европейската гражданска инициатива, с който се прилагат разпоредбите на Договора. През 2017 г., като част от речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза, Европейската комисия представи предложения за реформа на европейската гражданска инициатива, за да я направи още по-удобна за използване.

След като бъде официално регистрирана, дадена европейска гражданска инициатива позволява един милион граждани от поне една четвърт от държавите — членки на ЕС, да приканят Европейската комисия да предложи правен акт в областите, в които тя има правомощия.

Регламентът относно европейската гражданска инициатива предвижда следните условия за допустимост: предложеното действие да не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представя предложение за правен акт, инициативата да не е явно в злоупотреба, несериозна или злонамерена и да не е в явно противоречие с ценностите на Съюза.

През последните две години Комисията регистрира четири инициативи, свързани с Брексит:

 

Същевременно две инициативи, свързани с Брексит, не изпълниха условията за регистрация и бяха обявени за недопустими:

 

За повече информация

Европейски граждански инициативи, за които понастоящем се събират подписи

Уебсайт за европейската гражданска инициатива

Регламент относно европейската гражданска инициатива

 

IP/18/6581

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar