Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den digitala inre marknaden EU:s förhandlare enas om att underlätta tillgången över gränserna till tv- och radioinnehåll via nätet

Bryssel den 13 december 2018

EU-kommissionens, Europaparlamentets och rådets förhandlare har nått politisk enighet om den föreslagna lagstiftningen om upphovsrätt för tv- och radioprogram.

De nya bestämmelser kommer att göra det lättare för europeiska programföretag att tillhandahålla vissa program via direktsänd tv eller catch-up-tjänster på nätet. Det blir också enklare för vidaresändningsoperatörer att distribuera fler radio- och tv-kanaler. Överenskommelsen utgör ett viktigt steg mot en fullt fungerande digital inre marknad.

– Jag är väldigt glad över att vi nått ännu en överenskommelse som för oss närmare en fungerande digital inre marknad, säger Andrus Ansip, EU-kommissionär för den digitala inre marknaden. De uppdaterade sändningsreglerna är en viktig pusselbit. Förordningen kan frigöra en stor mängd innehåll för sändning över gränser. Detta kommer att vara till glädje för de 41 % av européerna som tittar på tv på nätet, men även för de 20 miljoner EU-medborgare som flyttat till ett annat EU-land.

–Dagens överenskommelse är en dubbel vinst för Europas kulturella mångfald: medborgarna kommer att få bättre tillgång till det rika europeiska innehållet och upphovsmännen kommer att få rimlig ersättning för sitt innehåll.

Totalt 41 % av européerna brukar titta på tv via nätet, men siffran är ännu högre i den yngre generationen där 50 % i åldrarna 15–24 gör det minst en gång i veckan. I åldrarna 15–45 är det 19 % som använder nättjänster för att se på tv-serier eller film.

Vad kommer direktivet att ändra när det gäller distribution av tv- och radioprogram?

  • Principen om ursprungsland: Genom direktivet införs principen om ursprungsland för att förenkla licensieringen av rättigheter för vissa program som programföretagen vill ha i sitt nätutbud (samsändningar, catch up-tjänster och andra tjänster som kompletterar huvudutbudet, som exempelvis förhandsvisning). Därmed kommer programföretagen att kunna tillhandahålla radioprogram, tv-nyheter och samhällsmagasin via nätet i alla EU-länder, tillsammans med sina egenfinansierade produktioner.
  • Vidaresändning: Direktivet omfattar en mekanism som ska underlätta licensieringen av rättigheter för vidaresändning av radio- och tv-program. Detta omfattar även internetsändningar under vissa omständigheter. Åtgärden väntas bidra till en bredare distribution av radio- och tv-kanaler.
  • Direktinsprutning: Direktinsprutning är en process som sändningsföretagen allt oftare använder för att förmedla sina program till allmänheten. De nya bestämmelserna kommer att säkerställa att rättighetshavarna får en rimlig ersättning när deras verk används i program som sänds via direktinsprutning. Det kommer att skapa rättssäkerhet för de berörda sändningsföretagen och distributörerna.

Nästa steg

Dagens politiska överenskommelse måste nu bekräftas av Europaparlamentet och rådet inom de närmaste veckorna.

Bakgrund

I september 2016 lade EU-kommissionen fram ett förslag till förordning om att underlätta licensieringen av rättigheter för vissa av programföretagens onlinesändningar och för vidaresändning av radio- och tv-program. Förslaget ingår i ett bredare initiativ för att anpassa EU:s bestämmelser om upphovsrätt till den digitala tidsåldern.

I dag erbjuder programföretagen allt fler program via nätet. Nätutbudet är dock ofta inte tillgängligt i andra EU-länder än ursprungslandet, även om det kan finnas stort intresse (t.ex. av språkskäl). De nuvarande förfarandena för klarering av upphovsrätt (alltså för att få rättighetshavarens godkännande) gör det svårt att utveckla dessa tjänster över nationsgränser.

Det direktiv som nu antagits kompletterar satellit- och kabeldirektivet, som redan i dag underlättar satellitsändning över gränserna och återutsändning av tv- och radioprogram från andra EU-länder via kabel. Tack vare satellit- och kabeldirektivet finns ett stort antal tv-kanaler tillgängliga i andra EU-länder än ursprungslandet. Detta har bidragit till att stärka Europas kulturella mångfald och har gagnat de många européer som lever i andra EU-länder.

Läs mer

Faktablad: Förbättrad tillgång till audiovisuella program i hela EU: fakta och siffror.

Pressmeddelande: Kommissionen föreslår modernare regler om upphovsrätt för att kulturen i EU ska kunna blomstra och spridas

IP/18/6541

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar