Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Jednotný digitálny trh: Vyjednávači EÚ sa dohodli na uľahčení cezhraničného prístupu k online televíznemu a rádiovému obsahu

Brusel 13. december 2018

Vyjednávači Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady dnes uzavreli politickú dohodu o navrhovaných právnych predpisoch o autorských právach týkajúcich sa televíznych a rozhlasových programov.

Vďaka novým pravidlám budú môcť európski vysielatelia ľahšie sprístupňovať určité programy v rámci služieb živého vysielania a opakovaného prehrávania televíznych programov. Prevádzkovateľom retransmisie sa zasa zjednoduší distribúcia väčšieho počtu rádiových a televíznych kanálov. Táto dohoda je dôležitým krokom k vytvoreniu plne funkčného jednotného digitálneho trhu.

Podpredseda pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Som veľmi rád, že sme dosiahli ďalšiu dohodu, ktorá nás priblíži k fungovaniu jednotného digitálneho trhu. Nové pravidlá vysielania sú veľkou časťou skladačky. Toto nariadenie má potenciál sprístupniť veľké množstvo cezhraničného obsahu, z čoho by malo mať prospech 41 % Európanov, ktorí sledujú televíziu online, ale aj 20 miliónov občanov EÚ, ktorí sa narodili v inej krajine EÚ, než je tá, v ktorej žijú.“

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová sa vyjadrila: „Dnešná dohoda je dvojnásobnou výhrou pre kultúrnu rozmanitosť Európy: občania budú mať lepší prístup k bohatému európskemu obsahu a tvorcovia a autori budú za svoju tvorbu primerane odmenení.“

Televízne vysielanie sleduje online 41 % Európanov. Tento počet je ešte vyšší medzi mladými – až 50 % Európanov vo veku 15 – 24 rokov sleduje televíziu online aspoň raz týždenne. Pokiaľ ide o Európanov vo veku 15 – 45 rokov, internet na sledovanie televíznych seriálov a filmov využíva 19 % opýtaných.

Ako zmena smernice ovplyvní distribúciu televíznych a rozhlasových programov?

  • Zásada krajiny pôvodu: smernicou sa zavádza zásada „krajiny pôvodu“ s cieľom uľahčiť udeľovanie licencií na práva týkajúce sa určitých programov, ktoré by vysielatelia mohli ponúkať v rámci svojich online služieb (služby súbežného vysielania alebo tzv. simulcasting, služby opakovaného prehrávania a iné služby, ktoré dopĺňajú hlavné vysielanie, ako napríklad prehliadanie upútaviek). Vďaka tomuto mechanizmu budú vysielatelia môcť sprístupňovať svoje rozhlasové, spravodajské a publicistické programy, ako aj vlastnú plne samofinancovanú produkciu vo všetkých krajinách EÚ.
  • Retransmisia: v smernici sa stanovuje mechanizmus na uľahčenie udeľovania licencií na práva retransmisie rozhlasových a televíznych programov, čo zahŕňa služby retransmisie poskytované cez internet za určitých podmienok. Očakáva sa, že toto opatrenie prispeje k širšej distribúcii rádiových a televíznych kanálov.
  • Priamy príjem: Priamy príjem je proces, ktorý vysielatelia čoraz viac využívajú na vysielanie svojich programov pre verejnosť. Novými pravidlami sa zabezpečí, aby nositelia práv boli primerane odmeňovaní v prípade, že sa ich diela používajú v programoch prenášaných prostredníctvom priameho príjmu. Vysielateľom a distribútorom zapojeným do procesu sa tak poskytne právna istota.

Ďalšie kroky

Dnešnú politickú dohodu by počas nasledujúcich týždňov mali schváliť Európsky parlament a Rada EÚ.

Súvislosti

Európska komisia v septembri 2016 navrhla nariadenie s cieľom uľahčiť udeľovanie licencií na práva pre niektoré online vysielania vysielateľov a retransmisiu televíznych a rozhlasových programov. Tento návrh je súčasťou širšej iniciatívy, ktorej cieľom je prispôsobiť pravidlá autorských práv EÚ digitálnemu veku.

Vysielatelia v súčasnosti čoraz častejšie ponúkajú svoje vysielanie online. Ich online programy sú však často nedostupné v iných členských štátoch než v členskom štáte ich pôvodu, aj keď by tam o ne mohol byť veľký záujem (napríklad z jazykových dôvodov). Vysporiadanie autorských práv (t. j. získavanie oprávnení nositeľov práv) je v súčasnosti veľmi zložité, čo sťažuje cezhraničné rozvíjanie týchto služieb.

Dnes schválená smernica dopĺňa existujúcu smernicu o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii, ktorá už uľahčuje cezhraničné satelitné vysielanie a káblovú retransmisiu televíznych a rozhlasových programov z iných členských štátov. Vďaka smernici o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii je veľký počet televíznych kanálov pochádzajúcich z určitého členského štátu k dispozícii aj v iných členských štátoch. To je veľký prínos pre kultúrnu rozmanitosť Európy a Európanov žijúcich v členských štátoch EÚ, ktoré nie sú ich domovom.

Ďalšie informácie:

Informačný prehľad: Lepší prístup k audiovizuálnym programom v celej Európskej únii: fakty a čísla

Tlačová správa: Komisia navrhuje moderné pravidlá EÚ v oblasti autorských práv v záujme rozkvetu a šírenia európskej kultúry

IP/18/6541

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar