Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Piața unică digitală: negociatorii UE convin să faciliteze accesul transfrontalier online la conținutul de radio și televiziune

Bruxelles, 13 decembrie 2018

Negociatorii Comisiei Europene, ai Parlamentului European și ai Consiliului au ajuns astăzi la un acord politic în ceea ce privește proiectul legislativ vizând drepturile de autor pentru programele de televiziune și de radio.

Noile norme vor facilita punerea la dispoziție online de către radiodifuzorii europeni a anumitor programe de televiziune în direct sau în reluare și vor simplifica distribuirea unui număr mai mare de canale de radio și de televiziune de către operatorii de servicii de retransmisie. Acest acord marchează un pas important în direcția creării unei piețe unice digitale pe deplin funcționale.

Vicepreședintele pentru piața unică digitală, Andrus Ansip, a declarat: „Sunt foarte mulțumit că am ajuns la încă un acord care ne apropie de o piață unică digitală funcțională. Această actualizare a normelor privind radiodifuziunea reprezintă o mare parte din ecuație. Ea ar putea permite transmisia transfrontalieră a unui volum important de conținut de radiodifuziune atât în beneficiul celor 41 % dintre europeni care vizionează programe de televiziune online, cât și al celor 20 de milioane de cetățeni ai UE care trăiesc în altă țară membră a UE decât aceea în care s-au născut.”

Comisarul pentru economie digitală și societate digitală, Mariya Gabriel, a declarat: „Acordul de astăzi marchează o dublă victorie pentru diversitatea culturală europeană: cetățenii vor avea un acces mai bun la conținutul atât de bogat al Europei, iar creatorii și autorii vor fi recompensați adecvat pentru conținutul lor”.

Dacă 41 % dintre europeni vizionează programe de televiziune online, proporția este mai mare în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, 50 % dintre aceștia vizionând astfel de programe cel puțin o dată pe săptămână. În rândul europenilor cu vârste cuprinse între 15 și 45 de ani, 19 % utilizează serviciile de radiodifuziune online pentru a urmări seriale și filme de televiziune.

Ce va schimba directiva în ceea ce privește difuzarea programelor de televiziune și radio?

  • Principiul țării de origine: directiva introduce principiul țării de origine pentru a facilita acordarea de licențe pentru anumite programe pe care radiodifuzorii ar dori să le ofere prin serviciile lor online (serviciile de transmisie simulcast, serviciile de video în reluare și alte servicii care completează difuzarea principală, cum ar fi previzionarea). Grație acestui mecanism, radiodifuzorii vor putea să pună la dispoziție online, în toate țările din UE, programe de radio, programe TV de știri și de actualități, precum și producții realizate integral din fonduri proprii.
  • Retransmisia: directiva prevede un mecanism de facilitare a acordării de licențe privind drepturile în cazul retransmisiei programelor de radio și de televiziune, care include serviciile de retransmisie prin internet în anumite condiții. Se preconizează că această măsură va contribui la o distribuire mai largă a canalelor de radio și de televiziune.
  • Introducerea directă: introducerea directă este un proces din ce în ce mai utilizat de către radiodifuzori pentru a-și transmite programele către public. Noile norme vor garanta că titularii drepturilor de autor sunt remunerați în mod corespunzător atunci când operele lor sunt utilizate în programe transmise prin introducere directă. De asemenea, vor oferi siguranță juridică radiodifuzorilor și distribuitorilor implicați în acest proces.

Etapele următoare

Acordul politic încheiat astăzi va trebui să fie confirmat în următoarele săptămâni de Parlamentul European și de Consiliul UE.

Context

În septembrie 2016, Comisia Europeană a prezentat o propunere de regulament pentru a facilita acordarea de licențe privind drepturile pentru anumite transmisii online ale radiodifuzorilor, precum și pentru retransmisia programelor de radio și de televiziune. Prezenta propunere face parte dintr-o inițiativă mai amplă de adaptare a normelor UE privind drepturile de autor la era digitală.

În prezent, radiodifuzorii propun din ce în ce mai mult transmisii online. Cu toate acestea, programele online ale acestora sunt adesea indisponibile în alte state membre decât statul membru de origine, chiar dacă ar putea exista, eventual, un interes ridicat (de exemplu, datorită limbii). Complexitatea actuală în ceea ce privește autorizația de a utiliza opere protejate prin drepturi de autor (adică obținerea autorizațiilor din partea titularilor de drepturi) îngreunează dezvoltarea transfrontalieră a acestor servicii.

Directiva convenită astăzi completează actuala directivă privind transmisiile prin satelit și prin cablu, care facilitează deja transmisia transfrontalieră prin satelit și retransmisia prin cablu a programelor de televiziune și radio din alte state membre. Datorită directivei privind transmisiile prin satelit și cablu, un număr mare de canale de televiziune sunt disponibile și în alte state membre decât statul membru de origine. Acest lucru a favorizat consolidarea diversității culturale a Europei și este în beneficiul europenilor care locuiesc în alt stat membru decât cel în care s-au născut.

Pentru informații suplimentare:

Fișă informativă: Îmbunătățirea accesului la programele audiovizuale în Uniunea Europeană: date și cifre

Comunicat de presă: Comisia propune norme moderne ale UE privind drepturile de autor, care să stimuleze dezvoltarea și difuzarea culturii europene

IP/18/6541

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar