Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Jednolity rynek cyfrowy: unijni negocjatorzy osiągają porozumienie w sprawie łatwiejszego dostępu do treści telewizyjnych i radiowych online za granicą

Bruksela, 13 grudnia 2018 r.

Negocjatorzy Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady osiągnęli dzisiaj porozumienie polityczne w sprawie proponowanych przepisów dotyczących praw autorskich w odniesieniu do programów telewizyjnych i radiowych.

Nowe przepisy ułatwią europejskim nadawcom udostępnianie niektórych programów w ich internetowych serwisach umożliwiających oglądanie programów telewizyjnych na żywo lub z odtworzenia. Ułatwią one także dystrybucję większej liczby kanałów radiowych i telewizyjnych przez operatorów prowadzących retransmisje. Porozumienie stanowi ważny krok w kierunku funkcjonującego w pełni jednolitego rynku cyfrowego.

Wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip oświadczył: Bardzo się cieszę, że osiągnęliśmy kolejne porozumienie, które przybliża nas do stworzenia sprawnego jednolitego rynku cyfrowego. Zaktualizowane przepisy regulujące nadawanie treści audiowizualnych stanowią ważny element układanki. Dzięki przedmiotowemu rozporządzeniu możliwe będzie udostępnienie wielu nadawanych treści za granicą, z korzyścią dla 41 proc. Europejczyków, którzy oglądają telewizję za pośrednictwem internetu, lecz także 20 mln obywateli UE, którzy urodzili się w innym kraju UE niż kraj, w którym mieszkają.

Komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Mariya Gabriel dodała: Dzisiejsze porozumienie oznacza podwójną korzyść dla różnorodności kulturowej Europy: obywatele będą mieć lepszy dostęp do bogatych treści oferowanych w Europie, a ich twórcy i autorzy będą odpowiednio wynagradzani.

Telewizję w internecie ogląda 41 proc. Europejczyków, przy czym wskaźnik ten jest wyższy wśród osób młodych – audycje nadawane w internecie ogląda co najmniej raz w tygodniu 50 proc. Europejczyków w wieku 15–24 lat. Natomiast 19 proc. Europejczyków w wieku 15–45 lat korzysta z internetowych serwisów do oglądania seriali telewizyjnych i filmów.

Co zmieni dyrektywa w odniesieniu do dystrybucji programów telewizyjnych i radiowych?

  • Zasada kraju pochodzenia: dyrektywa wprowadza zasadę kraju pochodzenia, aby ułatwić uzyskiwanie licencji na niektóre programy, które nadawcy mogą chcieć oferować w swoich serwisach online (usługi typu simulcasting czy catch-up oraz inne usługi, które stanowią uzupełnienie głównej emisji, takie jak zapowiedzi). Dzięki temu mechanizmowi nadawcy będą mogli udostępniać za pośrednictwem internetu we wszystkich krajach UE programy radiowe, telewizyjne audycje informacyjne i audycje dotyczące bieżących wydarzeń, jak również w pełni sfinansowane własne produkcje.
  • Retransmisja: w dyrektywie przewidziano mechanizm ułatwiający uzyskiwanie licencji w przypadku retransmisji programów radiowych i telewizyjnych, która obejmuje retransmisję za pośrednictwem internetu pod pewnymi warunkami. Środek ten powinien przyczynić się do szerszej dystrybucji kanałów radiowych i telewizyjnych.
  • Przekaz niepubliczny (ang. direct injection): przekaz niepubliczny jest procesem coraz częściej stosowanym przez nadawców w celu transmisji swoich programów do ogółu odbiorców. Nowe przepisy zagwarantują, że podmiotom prawa autorskiego przysługiwać będzie odpowiednie wynagrodzenie w przypadku wykorzystania ich utworów w programach nadawanych w drodze przekazu niepublicznego. Zapewnią one pewność prawa nadawcom i dystrybutorom zaangażowanym w ten proces.

Kolejne kroki

Dzisiejsze porozumienie polityczne musi jeszcze zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę UE w nadchodzących tygodniach.

Kontekst

We wrześniu 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie rozporządzenia mającego na celu ułatwienie uzyskiwania licencji na niektóre emisje prowadzone przez nadawców w internecie oraz na retransmisje programów telewizyjnych i radiowych. Wniosek ten stanowi część szerszej inicjatywy mającej na celu dostosowanie prawa autorskiego UE do epoki cyfrowej.

Obecnie nadawcy coraz częściej oferują swoje programy w internecie. Internetowe emisje ich programów często są jednak niedostępne w państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie ich pochodzenia, nawet jeżeli programy te mogłyby potencjalnie się cieszyć dużym zainteresowaniem (na przykład ze względu na język). Obecna złożoność procesu uzyskiwania praw (tzn. uzyskiwania zezwolenia na emisję od posiadaczy praw) utrudnia rozwój tych usług w wymiarze transgranicznym.

Uzgodniona dziś dyrektywa stanowi uzupełnienie istniejącej dyrektywy dotyczącej transmisji satelitarnej i kablowej, która już ułatwia transgraniczny przekaz satelitarny oraz retransmisję przez operatorów kablowych programów telewizyjnych i radiowych z innych państw członkowskich. Dzięki dyrektywie dotyczącej transmisji satelitarnej i kablowej duża liczba kanałów telewizyjnych jest dostępna w państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie pochodzenia. Przyczyniło się to do wzmocnienia różnorodności kulturowej Europy i przyniosło korzyści Europejczykom mieszkającym w innym państwie członkowskim.

Dodatkowe informacje

Zestawienie informacji: Poprawa dostępu do programów audiowizualnych w całej Unii Europejskiej: fakty i liczby

Komunikat prasowy: Komisja proponuje nowoczesne przepisy UE dotyczące praw autorskich z myślą o rozwoju i rozpowszechnianiu kultury europejskiej

IP/18/6541

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar