Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Digitālais vienotais tirgus. ES sarunvedēji vienojas atvieglināt pārrobežu piekļuvi tiešsaistes TV un radio saturam

Briselē, 2018. gada 13. decembrī

Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un Padomes sarunvedēji šodien panākuši politisku vienošanos par ierosinātā TV un radio raidījumu autortiesību akta galvenajiem elementiem.

Jaunie noteikumi ļaus Eiropas raidorganizācijām dažu veidu tiešraides televīzijas vai arhīvtelevīzijas raidījumus vieglāk darīt pieejamus tiešsaistē un retranslācijas operatoriem izplatīt vairāk radio un TV kanālu. Vienošanās ir svarīgs solis ceļā uz pilnīgi funkcionējošu digitālo vienoto tirgu.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips: "Patiess prieks par vēl vienu panāktu vienošanos, kas mūs tuvina funkcionālam digitālajam vienotajam tirgum. Atjauninātie apraides noteikumi ir liela daļa no vajadzīgā risinājuma. Šī regula spētu nest pāri robežām plašu apraides saturu, radot ieguvumu 41 % eiropiešu, kuri skatās televīziju internetā, kā arī 20 miljoniem ES pilsoņu, kas dzimuši vienā ES valstī, bet dzīvo citā.”

Par digitālo ekonomiku un sabiedrību atbildīgā Komisijas locekle Marija Gabriela: “Šodien panāktā vienošanās ir divkāršs ieguvums Eiropas kultūras daudzveidībai: pilsoņiem būs vieglāka piekļūšana bagātīgajam Eiropas darbu saturam, bet veidotāji un autori tiks pienācīgi atalgoti par radīto saturu.”

Tiešsaistē televīziju skatās 41 % eiropiešu, taču jauniešu vidū šis skaitlis ir lielāks – 50 % eiropiešu 15–24 gadu vecumā to dara vismaz reizi nedēļā. Un no 15–45 g. v. eiropiešiem 19 % izmanto tiešsaistes apraides pakalpojumus, lai skatītos televīzijas seriālus un filmas.

Ko direktīva mainīs TV un radio raidījumu izplatīšanā?

  • Izcelsmes valsts (COO) princips. Direktīva ievieš izcelsmes valsts principu, lai atvieglotu tiesību licencēšanu dažu veidu raidījumiem, ko raidorganizācijas varētu piedāvāt tiešsaistes pakalpojumu klāstā (simultānraidei, arhīvtelevīzijai un citiem pakalpojumiem papildus galvenajai apraidei, piemēram, priekšskatei). Ar šo mehānismu raidorganizācijas varēs radioraidījumus, TV ziņu un aktualitāšu raidījumus, kā arī pašu veidotos, pilnībā pašu finansētos darbus darīt pieejamus tiešsaistē visās ES valstīs.
  • Retranslācija. Direktīva paredz mehānismu, kas veicinās tiesību licencēšanu radio un TV programmu retranslācijas gadījumā, ieskaitot retranslācijas pakalpojumus, kurus internetā sniedz ar zināmiem nosacījumiem. Gaidāms, ka šis akts veicinās radio un TV kanālu plašāku izplatīšanu.
  • Tiešpievade. Translējot raidījumus auditorijai, raidorganizācijas arvien vairāk izmanto tiešpievadi (angliski – direct injection). Jaunās normas nodrošinās tiesību subjektiem pienācīgu atlīdzību no viņu darbu izmantošanas raidījumos, kuri tiek translēti tiešpievadē. Tie nodrošinās tiesisku noteiktību procesā iesaistītajām raidorganizācijām un izplatītājiem.

Tālākais

Šāsdienas politiskā vienošanās Eiropas Parlamentam un ES Padomei nākamajās nedēļās būs jāapstiprina.

Uzziņai

2016. gada septembrī Eiropas Komisija ierosināja Regulu, kuras mērķis ir veicināt televīzijas raidorganizāciju tiesību licencēšanu un televīzijas un radio raidījumu retranslāciju. Šis priekšlikums ietilpst plašākā iniciatīvā, kas aicina ES autortiesību normas pielāgot digitālajam laikmetam.

Mūsdienās raidorganizācijas raidījumus arvien vairāk piedāvā tiešsaistē. Tomēr tiešsaistes programmas bieži paliek nepieejamas dalībvalstīs, kuras nav to izcelsmes dalībvalsts, pat tad, ja par programmām būtu gaidāma liela interese (piemēram, valodas dēļ). Pašreizējā tiesību nokārtošanas (t. i., tiesību subjekta atļaujas iegūšanas) sarežģītība apgrūtina šo pakalpojumu pārrobežu attīstību.

Direktīva, par kuru šodien panākta vienošanās, tiek pieņemta papildus pastāvošajai Satelītapraides un kabeļretranslācijas direktīvai, kura jau atvieglina citu dalībvalstu TV un radio raidījumu pārrobežu satelītapraidi un kabeļretranslāciju. Pateicoties Satelītapraides un kabeļretranslācijas direktīvai daudzi TV kanāli tagad pieejami ne tikai izcelsmes dalībvalstī, bet arī citās dalībvalstīs. Tas nācis par labu Eiropas kultūras daudzveidībai un eiropiešiem, kuri dzīvo citās dalībvalstīs.

Sīkāka informācija

Faktu lapa Audiovizuālo programmu pieejamības uzlabošana visā Eiropas Savienībā faktos un skaitļos

Paziņojums presei Komisija piedāvā modernus ES autortiesību noteikumus, sekmējot ES kultūras izplatīšanu un uzplaukumu

IP/18/6541

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar