Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Bendroji skaitmeninė rinka. ES derybininkai susitarė sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybinei prieigai prie internetinės TV ir radijo turinio

Briuselis, 2018 m. gruodžio 13 d.

Europos Komisijos, Europos Parlamento ir Tarybos derybininkai pasiekė politinį susitarimą dėl siūlomo televizijos ir radijo programų autorių teisių teisės akto.

Dėl naujųjų taisyklių Europos transliuotojams bus lengviau įtraukti tam tikras programas į savo internetines tiesioginės televizijos arba laidų įrašų paslaugas, be to, retransliavimo paslaugų teikėjams bus paprasčiau platinti daugiau radijo ir televizijos kanalų. Šis susitarimas – svarbus žingsnis siekiant sukurti visiškai veikiančią bendrąją skaitmeninę rinką.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas sakė: „Labai džiaugiuosi, kad pasiekėme dar vieną susitarimą, kuris mus dar labiau priartina prie veikiančios bendrosios skaitmeninės rinkos. Atnaujintos transliavimo taisyklės yra svarbi didelio projekto dalis. Šis reglamentas gali atverti tarpvalstybinę prieigą prie didelio transliuojamo turinio kiekio ir būti naudingas ne tik 41 proc. internetinę televiziją žiūrinčių ES gyventojų, bet ir 20 mln. ne savo gimtojoje, o kitoje ES šalyje gyvenančių ES piliečių.“

Už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel kalbėjo: „Šiandienos susitarimas Europos kultūros įvairovei naudingas dvejopai: piliečiai galės lengviau susipažinti su gausiu Europos turiniu, o kūrėjams ir autoriams bus deramai atlyginta už sukurtą turinį.“

Nors internetinę televiziją žiūri 41 proc. ES gyventojų, tai daugiau daro jaunimas: bent kartą per savaitę internetinę televiziją žiūri 50 proc. 15–24 m. amžiaus europiečių. Be to, 19 proc. 15–45 m. amžiaus ES gyventojų žiūri televizijos serialus ir filmus naudodamiesi transliavimo internetu paslaugomis.

Kaip dėl direktyvos keisis TV ir radijos programų sklaida?

  • Kilmės šalies principas. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas išduoti licencijas, kuriomis suteikiamos teisės, susijusios su tam tikromis programomis, kurias transliuotojai norėtų rodyti teikdami internetines paslaugas (vienalaikio transliavimo, laidų įrašų ir kitas paslaugas, kuriomis papildoma pagrindinė transliacija, pavyzdžiui, anonsavimo), direktyvoje nustatomas kilmės šalies principas. Naudodamiesi šiuo mechanizmu transliuotojai galės visose ES šalyse transliuoti radijos programas, TV naujienų ir aktualijų programas, taip pat savo pačių visiškai finansuotus kūrinius.
  • Retransliavimas. Direktyvoje nustatomas mechanizmas, kuriuo sudaromos palankesnės sąlygos išduoti retransliuojamų radijo ir televizijos programų teisių licencijas – tam tikromis sąlygomis tai taikoma ir internetu teikiamoms retransliavimo paslaugoms. Tikimasi, kad ši priemonė padės užtikrinti platesnę radijo ir televizijos kanalų sklaidą.
  • Tikslinis perdavimas per platintojus. Tikslinis perdavimas per platintojus – būdas, kuriuo transliuotojai vis dažniau transliuoja savo programas visuomenei. Naujosiomis taisyklėmis bus užtikrinta, kad teisių turėtojams būtų tinkamai atlyginama tais atvejais, kai jų kūriniai naudojami programose, transliuojamose tikslinio perdavimo per platintojus būdu. Šios taisyklės suteiks teisinio tikrumo šiame procese dalyvaujantiems transliuotojams ir platintojams.

Tolesni veiksmai

Šiandienos politinį susitarimą artimiausiomis savaitėmis turi patvirtinti Europos Parlamentas ir ES Taryba.

Pagrindiniai faktai

2016 m. rugsėjo mėn. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo siekiama sudaryti palankesnes sąlygas išduoti licencijas, kuriomis suteikiamos teisės, susijusios su tam tikromis transliuotojų internetu transliuojamomis programomis bei retransliuojamomis televizijos ir radijo programomis. Šis pasiūlymas yra platesnio pobūdžio iniciatyvos, kuria siekiama pritaikyti ES autorių teisių taisykles prie skaitmeninio amžiaus, dalis.

Pastaruoju metu transliuotojai vis daugiau transliuoja internetu. Tačiau jų internetu transliuojamos programos dažnai yra neprieinamos kitose valstybėse narėse nei jų kilmės valstybė narė, net jei susidomėjimas jomis galėtų būti didelis (pavyzdžiui, dėl kalbos). Šiuo metu įgyti teises (t. y. gauti teisių turėtojo leidimą) nėra paprasta, todėl plėtoti šias paslaugas tarpvalstybiniu mastu yra sudėtinga.

Šiandien sutarta direktyva papildo galiojančią Palydovinio transliavimo ir kabelinio perdavimo direktyvą, kuri jau sudaro palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam palydoviniam televizijos ir radijo programų transliavimui ir kabeliniam jų retransliavimui iš kitų valstybių narių. Dėl palydovinio transliavimo ir kabelinio perdavimo direktyvos daug televizijos kanalų galima žiūrėti ir kitose valstybėse narėse nei kilmės valstybė narė. Tai padeda stiprinti Europos kultūrų įvairovę ir duoda naudos kitose ES valstybėse narėse gyvenantiems asmenims.

Daugiau informacijos

Informacijos suvestinė. Gerėja galimybės stebėti audiovizualines programas ir klausytis jų visoje Europos Sąjungoje. Faktai ir skaičiai

Pranešimas spaudai. Komisija siūlo šiuolaikiškas ES autorių teisių apsaugos taisykles, kad Europos kultūra klestėtų ir būtų žinoma

IP/18/6541

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar