Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Digitaaliset sisämarkkinat: EU:n neuvottelijat sopivat parannuksista tv- ja radiosisällön saatavuuteen verkossa valtioiden rajojen yli

Bryssel 13. joulukuuta 2018

Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston neuvottelijat ovat tänään päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen tv- ja radio-ohjelmien tekijänoikeuksia koskevan lainsäädäntöehdotuksen pääkohdista.

Uusien sääntöjen myötä eurooppalaisten lähetystoiminnan harjoittajien on helpompi näyttää tiettyjä ohjelmia suorina tv-lähetyksinä tai tuoda ne jälkikäteen saataville verkossa ja edelleenlähetyspalvelujen tarjoajien on helpompi välittää entistä useampia radio- ja televisiokanavia. Tämä on tärkeä askel kohti täysin toimivia digitaalisia sisämarkkinoita.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava komission varapuheenjohtaja Andrus Ansip totesi olevansa hyvin tyytyväinen, että jälleen on sovittu yhdestä asiasta, jonka myötä toimivat digitaaliset sisämarkkinat ovat askelta lähempänä. Lähetyssääntöjen päivittäminen on tärkeä osatekijä. Tämän asetuksen ansiosta voidaan päästä esittämään paljon sisältöä rajojen yli. Siitä hyötyy 41 prosenttia eurooppalaisista eli ne, jotka katsovat televisiota verkossa, sekä lisäksi 20 miljoonaa EU-kansalaista, jotka asuvat muussa EU-maassa kuin syntymämaassaan, hän sanoi.

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Mariya Gabriel puolestaan näkee yhteisymmärryksen olevan kaksoisvoitto Euroopan kulttuurisen monimuotoisuuden kannalta: ”Katsojat pääsevät nauttimaan monipuolisemmin Euroopan rikkaasta kulttuurisisällöstä, ja luovan työn tekijät saavat asianmukaisen korvauksen tuottamansa sisällön käytöstä.”

Eurooppalaisista 41 prosenttia katsoo televisiota verkossa. Osuus on vieläkin suurempi 15–24-vuotiaiden ryhmässä, joissa peräti puolet katsoo televisiota verkossa ainakin kerran viikossa. Televisiosarjoja ja elokuvia verkkopalvelujen välityksellä katsoo 19 prosenttia 15–45-vuotiaista eurooppalaisista.

Miten direktiivi muuttaa tv- ja radio-ohjelmien lähettämistä?

  • Alkuperämaaperiaate: Direktiivillä otetaan käyttöön alkuperämaaperiaate, joka helpottaa oikeuksien lisensiointia joidenkin sellaisten ohjelmien osalta, joita lähetystoiminnan harjoittajat mahdollisesti haluavat verkkopalveluissaan esittää. Tällaisia verkkopalveluja voivat olla esimerkiksi simultaanilähetykset, catch up -palvelut, ennakkoesitykset ja muut palvelut, joilla täydennetään peruspalveluja. Tämän mekanismin ansiosta lähetystoiminnan harjoittajat voivat tuoda radio-ohjelmat, tv-uutiset ja ajankohtaisohjelmat sekä omat täysrahoitetut tuotantonsa saataville verkossa kaikissa EU-maissa.
  • Edelleenlähettäminen: Direktiivi sisältää mekanismin, jolla helpotetaan radio- ja televisio-ohjelmien edelleenlähetysoikeuksien lisensointia. Tämä kattaa tietyissä tapauksissa myös verkossa tarjottavat edelleenlähetyspalvelut. Tämän toimenpiteen odotetaan osaltaan laajentavan radio- ja televisiokanavien saatavuutta.
  • Suora siirto: Yhä useammat lähetystoiminnan harjoittajat välittävät ohjelmansa suorana siirtona. Uusilla säännöillä varmistetaan, että oikeudenhaltijat saavat asianmukaisen korvauksen, kun heidän töitään käytetään suorana siirtona lähetetyissä ohjelmissa. Näin taataan oikeusvarmuus siirtoihin osallistuvien lähetystoiminnan harjoittajien ja jakelijoiden kannalta.

Seuraavat vaiheet

Poliittiselle yhteisymmärrykselle haetaan lähiviikkoina Euroopan parlamentin ja neuvoston vahvistus.

Tausta

Euroopan komissio antoi syyskuussa 2016 asetusehdotuksen, jolla on tarkoitus helpottaa tietynlaisten verkkolähetysten oikeuksien lisensointia ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähettämistä. Ehdotus on osa laajempaa aloitetta mukauttaa EU:n tekijänoikeussäännöt paremmin digitaaliaikaan sopiviksi.

Lähetystoiminnan harjoittajat esittävät yhä useammin lähetyksiään verkossa. Usein heidän ohjelmistonsa on kuitenkin saatavilla ainoastaan alkuperämaassa eikä muissa EU-maissa, vaikka niillä voisi – esimerkiksi lähetyskielen ansiosta – olla paljon potentiaalista yleisöä. Oikeuksien hankkiminen (kuten lupien hakeminen oikeuksien haltijoilta) on nykyisellään monimutkaista, joten palveluja on vaikea kehittää rajojen yli.

Direktiivillä, josta tänään sovittiin, täydennetään nykyistä satelliitti- ja kaapelidirektiiviä, joka sekin osaltaan helpottaa satelliittilähetyksiä valtioiden rajojen yli ja muiden jäsenmaiden tv- ja radio-ohjelmien edelleenlähettämistä kaapeleitse. Satelliitti- ja kaapelidirektiivin ansiosta lukuisat tv-kanavat ovat saatavilla alkuperämaan lisäksi muissakin EU-maissa. Tämä on vahvistanut eurooppalaisen kulttuurin monimuotoisuutta ja hyödyttänyt toisessa jäsenvaltiossa asuvia eurooppalaisia.

Lisätietoja:

Tietokooste: Audiovisuaaliset ohjelmat paremmin saataville kaikkialla Euroopan unionissa: tietoja ja tilastoja

Lehdistötiedote: Komissio ehdottaa nykyaikaisia EU:n tekijänoikeusääntöjä Euroopan kulttuurin menestyksen ja liikkuvuuden tueksi

IP/18/6541

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar