Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Цифров единен пазар: Преговарящите от ЕС се споразумяха да улеснят трансграничния онлайн достъп до телевизионни и радиопрограми

Брюксел, 13 декември 2018 r.

Преговарящите от Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета постигнаха днес политическо споразумение по предложеното законодателство относно авторското право върху телевизионните и радиопрограми.

С новите правни норми европейските радио- и телевизионни оператори ще могат по-лесно да предлагат някои предавания чрез услугите си за онлайн достъп до преки или непреки излъчвания, а операторите на услуги за препредаване ще бъдат облекчени при предлагането на повече радио- и телевизионни канали. Това споразумение е важна стъпка към постигане на един напълно функциониращ цифров единен пазар.

Заместник-председателят по въпросите на цифровия единен пазар Андрус Ансип заяви: „Много се радвам, че постигнахме поредното споразумение, което ни доближава до изграждането на функциониращ цифров единен пазар. Актуализираните норми за радио- и телевизионно разпространение са голяма част от пъзела. Този акт има потенциала да позволи трансграничното разпространение на значително по размер телевизионно съдържание, от което полза ще имат не само 41 % от европейците, които гледат телевизия онлайн, а и 20-те милиона граждани на ЕС, които не живеят в родината си, а в друга държава от ЕС“.

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел подчерта: „Днешното споразумение ще донесе двойна полза за европейското културно многообразие: гражданите ще имат по-добър достъп до богатото европейско съдържание, а творците и авторите ще получават подобаващо възнаграждение за създаваното от тях съдържание.“

Около 41 % от европейците гледат телевизия онлайн, като процентът е по-висок сред младото поколение: 50 % от европейците на възраст между 15 и 24 години гледат поне веднъж седмично. Колкото до европейците на възраст между 15 и 45 години, 19 % от тях използват услуги онлайн за радио- и телевизионно разпръскване, за да гледат телевизионни сериали и филми.

Какво ще промени Директивата за разпространението на телевизионни и радиопрограми?

  • Принцип на страна по произход (СП): с директивата се въвежда принципът на страна по произход, за да се улесни лицензирането на права за някои предавания, които операторите могат да желаят да предлагат чрез своите услуги за онлайн достъп (услуги за симулкастинг, „догонване“ на предаване или допълване на основното предаване с предварителен преглед). Благодарение на този механизъм радио- и телевизионните оператори ще могат да предлагат онлайн във всички държави от ЕС радио- и телевизионни новинарски емисии, предавания по горещи теми, както и своите изцяло финансирани собствени продукции.
  • Препредаване: с директивата се въвежда механизъм за улесняване на лицензирането на права за препредаване на телевизионни и радиопрограми, което включва услуги за препредаване, предоставяни през интернет при определени условия. Очаква се тази мярка да допринесе за по-широкото разпространение на радио- и телевизионните канали.
  • Пряко въвеждане: Прякото въвеждане е процес, който радио- и телевизионните оператори използват все повече, за да достигнат предаванията им до техните аудитории и зрители. Новите правни норми ще гарантират адекватно възнаграждение за носителите на права, когато произведенията им се използват в излъчвани чрез пряко въвеждане предавания. От своя страна, участващите в процеса оператори и разпространители ще разполагат с правна сигурност.

Следващи стъпки

Днешното политическо споразумение трябва да бъде потвърдено през близките седмици от Европейския парламент и Съвета на ЕС.

Контекст

През септември 2016 г. година Европейската комисия предложи регламент, за да се улесни лицензирането на права за някои излъчвания онлайн на разпространители и оператори на услуги за препредаване на телевизионни и радиопрограми. Настоящото предложение е част от по-широка инициатива на ЕС за приспособяване на нормите на ЕС в областта на авторското право към ерата на цифровите технологии.

Днес операторите предлагат все повече свои програми онлайн. Често обаче достъпът онлайн до техните канали е невъзможен в държава членка, различна от тяхната държава членка по произход, дори когато потенциалният обществен интерес (например заради езика) може да е значителен. Сегашната сложност при уреждането на правата (т.е. при получаването на нужните разрешения от притежателите на права) затруднява трансграничното разрастване на тези услуги.

С директивата, по която днес бе постигнато споразумение, се допълва действащата Директива относно спътниковото излъчване и кабелното препредаване, с която вече бе улеснено трансграничното спътниково излъчване и кабелно препредаване на телевизионни и радиопрограми сред държавите членки. Благодарение на директивата относно спътниковото излъчване и кабелното препредаване голям брой телевизионни канали са достъпни в държави членки извън държавата членка по произход. Това е в услуга на културното многообразие на Европа и на европейските граждани, които живеят в друга държава членка.

За повече информация:

Информационен документ: Подобряване на достъпа до аудио-визуални програми в Европейския съюз: факти и цифри.

Съобщение за медиите: Комисията предлага съвременни правила за авторското право в ЕС в подкрепа на развитието и разпространението на европейската култура

IP/18/6541

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar