Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

DiscoverEU: 12 000 карти за пътуване за 18-годишните, за да опознаят Европа през 2019 г.

Брюксел, 29 ноември 2018 r.

Европейската комисия дава начало на нова надпревара в рамките на инициативата DiscoverEU. От днес (12:00 ч. централноевропейско време) до вторник, 11 декември (12:00 ч. централноевропейско време), младите хора на възраст 18 години могат да кандидатстват за карта за пътуване, с която да опознаят Европа през следващото лято.

Това е вторият кръг в инициативата, след като 15 000 младежи получиха възможност да пътуват в цяла Европа между юли и октомври 2018 г. в рамките на първия успешен кръг. Много от тях участваха в проявите, организирани по време на Европейската година на културното наследство.

Комисар Тибор Наврачич, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта, заяви: Чудесно е, че младите хора прегръщат тази нова възможност да опознаят европейските култури и традиции, да почувстват какво представлява европейското многообразие и да намерят приятели, които иначе не биха срещнали. От първия кръг стана ясно, че пътешествието помага на младите хора да придобият увереност и умения, като например поемане на инициатива и използване на чужди езици. Участието в DiscoverEU е много повече от обикновено пътешествие, то е урок за живота.

Кой може да кандидатства и по какъв начин?

Всеки гражданин на ЕС, роден между 1 януари 2000 г. и 31 декември 2000 г. ще може да кандидатства в настоящия кръг.

Желаещите да участват могат да кандидатстват на Европейския младежки портал, където ще трябва да се регистрират и да споделят своите планове за пътуване. Кандидатите ще бъдат подбрани въз основа на викторина от пет въпроса с избор между няколко отговора, свързани с европейската култура и многообразие, инициативите на ЕС за младежта, предстоящите избори за Европейски парламент, и допълнителен въпрос по тема, свързана с втория кръг.

Победителите могат да пътуват между 15 април и 31 октомври 2019 г. в продължение на от 1 до 30 дни.

В рамките на този кръг Комисията призовава особено младежите, които имат специални нужди или са изправени пред социални предизвикателства, да кандидатстват. Комисията ще предостави информация и съвети за лицата със специални нужди и ще покрие разходите за специална помощ (напр. за придружител или за куче водач за участници с увредено зрение).

Победителите в конкурса могат да пътуват самостоятелно или в група от максимум 5 души (всички на 18 години). Като общо правило те ще пътуват с влак. За да може обаче да се гарантира широк достъп из целия континент, участниците могат да използват алтернативни видове транспорт, като например автобуси, фериботи или по изключение самолети, когато е нужно. Така младите хора, които живеят в отдалечени райони или острови, които са част от ЕС, също ще имат възможност да участват.

За всяка държава от ЕС са заделени определен брой карти за пътуване въз основа на дела на нейното население от общото население на Европейския съюз.

Контекст

Инициативата DiscoverEU стартира през юни 2018 г. с бюджет от 12 милиона евро. Досега повече от 15 000 млади хора получиха възможност да пътуват из Европа благодарение на нея. Целта е да се създадат нови възможности за тях да опознават богатото културно наследство на континента, да се запознават с други хора, да се учат от други култури и да почувстват какво означава да бъдеш европеец.

Коментарите от страна на участниците са положителни. За мнозина това е първият път, когато пътуват без своите родители или други възрастни лица, като болшинството от тях посочват, че този опит им е позволил да станат по-независими. Те казват също, че опитът в рамките на DiscoverEU им е позволил да разберат по-добре другите култури и европейската история. Освен това те смятат, че чуждоезиковите им умения също са се подобрили. Две трети от участниците заявяват, че е нямало да могат да покрият разходите за картата за пътуване без помощ по DiscoverEU.

Европейската комисия предложи за инициативата DiscoverEU да бъдат заделени 700 млн. евро по бъдещата програма Еразъм в рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС (2021 — 2027 г.). Ако Европейският парламент и Съветът се съгласят с това предложение, още 1,5 милиона 18-годишни младежи ще могат да пътуват между 2021 и 2027 г.

За повече информация

Информация ще намерите на Европейския младежки портал, както и на страниците на Европейската младеж във Facebook и Twitter.

Въпроси и отговори — 2-ри кръг на DiscoverEU

 DiscoverEU factsheet

IP/18/6530

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar