Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Reforma STO: EU predlagala nadaljnje korake v zvezi z delovanjem pritožbenega organa

Bruselj, 26. novembra 2018

Evropska unija je danes skupaj z drugimi članicami Svetovne trgovinske organizacije (STO) – Avstralijo, Kanado, Kitajsko, Islandijo, Indijo, Korejo, Mehiko, Novo Zelandijo, Norveško, Singapurjem in Švico – predstavila predlog konkretnih sprememb za premik z mrtve točke pri imenovanjih članov pritožbenega organa STO.

Predlog bo predstavljen na zasedanju Generalnega sveta STO 12. decembra.

Evropska komisarka Cecilia Malmström je povedala: „Funkcija pritožbenega organa sistema STO za reševanje sporov se približuje nevarnemu prepadu. Brez te temeljne funkcije STO bi svet izgubil sistem, ki že desetletja zagotavlja stabilnost v svetovni trgovini. Skupaj s široko koalicijo članic STO vam zato predstavljamo naše doslej najkonkretnejše predloge za reformo Svetovne trgovinske organizacije. Upam, da bo to prispevalo k premiku s sedanje mrtve točke in da bodo vse članice STO odgovornost prevzele v enaki meri ter v dobri veri sodelovale v procesu reform.“

Sistem STO za reševanje sporov je s svojim pritožbenim organom ključnega pomena za varnost in predvidljivost večstranskega trgovinskega sistema. Večstranska pravila brez ustreznega sistema izvrševanja ne morejo ostati učinkovita. Če ne bomo našli rešitve, s katero bi se premaknili z mrtve točke pri imenovanjih v pritožbeni organ, bo ogrožen celoten sistem.

Predlagane spremembe Sporazuma STO, ki so bile zdaj predložene članicam organizacije, temeljijo na zamislih EU za modernizacijo STO, objavljenih 18. septembra, in so del širših prizadevanj, ki vključujejo nedavno predloženi predlog pravil obveščanja in preglednosti znotraj STO, ki sta ga med drugim podprla ZDA in Japonska.

Oblikovane so bile v intenzivnih razpravah, ki so v preteklih tednih potekale z drugimi članicami STO. Predlogi sistematično in konstruktivno obravnavajo vse pomisleke glede pritožbenega organa, izražene v zadnjih mesecih, in so odraz pripravljenosti EU, da sodeluje v procesu reforme vseh funkcij STO.

Namen danes predloženih besedil predlogov je celovito obravnavati vse pomisleke v zvezi s pritožbenim organom STO, in sicer:

– s sprejetjem novih pravil za člane pritožbenega organa, ki se jim izteka mandat, ki bi jasno opredelila, v katerih primerih lahko ostanejo do dokončanja pritožbenega postopka, v katerem sodelujejo;

– z zagotovitvijo, da se pritožbeni postopek zaključi pravočasno v skladu z 90-dnevnim rokom, določenim v pravilih STO, razen če se stranke v sporu ne dogovorijo drugače;

– s pojasnitvijo, da pravna vprašanja, v zvezi s katerimi je mogoče vložiti pritožbo pri pritožbenem organu, ne zajemajo pomena nacionalne zakonodaje;

– z ugotovitvijo, da bi moral pritožbeni organ obravnavati le vprašanja, potrebna za rešitev spora;

– z uvedbo letnih srečanj med članicami STO in pritožbenim organom, namenjenih obravnavi sistemskih vprašanj ali trendov v sodni praksi na odprt način.

EU obenem podaja tudi predloge za okrepitev neodvisnosti in nepristranskosti pritožbenega organa ter za izboljšanje njegove učinkovitosti. Med njimi sta uvedba enkratnega, daljšega mandata za člane pritožbenega organa, ki bi trajal od 6 do 8 let, ter povečanje števila njegovih članov s 7 na 9 zaposlenih za polni delovni čas, kar bi okrepilo sposobnost pritožbenega organa za doseganje rezultatov.

Predlogi vključujejo tudi pravila za zagotovitev, da se ob sprostitvi mesta v pritožbenem organu izbirni postopek za njegovega člana začne samodejno in da predaja poslov članov, ki se jim izteče mandat, poteka urejeno.

EU in države STO, ki so sopredlagateljice, bodo te predloge vsem članicam STO predstavile na zasedanju Generalnega sveta STO 12. decembra. EU upa, da se bodo lahko na tej podlagi hitro vključile vse članice STO in bomo tako lahko preprečili pretečo krizo.

Več informacij

Povezava na predloge za STO

Prve zamisli EU o reformi STO, kot so bile objavljene 18. septembra

IP/18/6529

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar