Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

En undersökning från EU-kommissionen visar att medborgarna oroar sig för inblandning i Europavalen

Bryssel den 26 november 2018

EU-kommissionens årliga seminarium om grundläggande rättigheter kommer att handla om ”Demokrati i EU”, vilket kommer lägligt eftersom EU-medborgarna oroar sig för inblandning i valprocesserna.

En ny Eurobarometer-undersökning som läggs fram i dag visar vilka förväntningar som européerna har inför Europavalet i maj 2019 och vad som kan få dem att gå och rösta. Eurobarometern visar också att en majoritet av EU-medborgarna oroar sig för att valprocesserna kan påverkas av desinformationskampanjer, dataintrång och cyberattacker.

2018 års seminarium om grundläggande rättigheter för samman politiker, forskare, journalister, icke-statliga organisationer och aktivister för att diskutera hur vi kan göra våra demokratier mer öppna och inkluderande, hur vi kan stödja civilsamhället och hur vi bättre kan skydda fria och rättvisa val.

– Vår undersökning visar att människorna är mycket oroade för desinformation, säger EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. Det positiva är att fler och fler medborgare granskar information kritiskt och är väl medvetna om de mörka krafter som skulle vilja manipulera det de läser, tänker och i slutändan röstar på. Det är avgörande för vår europeiska demokratis legitimitet att medborgarna utnyttjar sin rösträtt. Därför måste vi alla – både EU-institutioner och EU-länder – skydda våra val och värna demokratin.

 – Den här undersökningen bekräftar att Europas medborgare vet att saker har förändrats inför de kommande valen, säger Vĕra Jourová som är EU-kommissionär för rättsliga frågor. De förväntar sig åtgärder som kan garantera rättvisa och säkra val. De förväntar sig mer information om EU och vill se nya ansikten i politiken. Vi jobbar för att hindra olaglig datamanipulation, agera mot desinformation och göra våra val mer motståndskraftiga. Alla EU-regeringar och politiska partier måste dock engagera sig i det här arbete. Enda sättet att minska människornas farhågor är att arbeta tillsammans.

Vad vill européerna se inför Europavalen?

42 % gick och röstade i 2014 års Europaval. De siffror som läggs fram i dag visar vad som skulle få fler européer att rösta:

 • 43 % skulle vilja få mer information om EU och om hur EU påverkar deras dagliga liv.
 • 31 % vill se fler unga människor på listorna.

Junckerkommissionen har jobbat aktivt för att föra EU närmare medborgarna. EU-kommissionärerna har sökt kontakt med medborgarna och deltagit i över ettusen medborgardialoger sedan mandatperiodens början.

EU-kommissionen har startat flera kampanjer, bl.a. kampanjerna EU Protects och EU and Me, som är riktade till yngre människor. Inför valen kommer EU-kommissionen och Europaparlamentet tillsammans att genomföra informationskampanjer för att mobilisera medborgarna till att rösta.

Farhågor inför valen

Dagens siffror visar att människorna i Europa oroar sig för inblandning i valen:

 • 61 % oroar sig för att valen kan manipuleras genom cyberattacker.
 • 59 % oroar sig för att utländska aktörer och kriminella grupperingar ska kunna påverka valen.
 • 67 % oroar sig för att personuppgifter som lämnas ut på nätet skulle kunna användas för att påverka de politiska meddelanden som de ser.

En stor majoritet (74–81 %) är dock eniga om hur dessa hot ska hanteras:

 • Ökad transparens hos sociala medieplattformar och det bör tydligt anges vem som står bakom annonsering på nätet.
 • Lika rätt för alla politiska partier att få tillgång till nättjänster för att konkurrera om väljarnas uppmärksamhet.
 • Rätt till genmäle på sociala medier för kandidater och politiska partier.
 • Samma period av informationstystnad ska gälla på nätet som för traditionella medier.

Hantering av utmaningarna

Redan i september lade EU-kommissionen fram ett antal konkreta åtgärder som ska garantera att nästa års val till Europaparlamentet organiseras på ett fritt, rättvist och säkert sätt. Det handlar om t.ex. ökad transparens när det gäller politisk annonsering på nätet och en möjlighet att införa sanktioner vid olaglig användning av personuppgifter som syftar till att avsiktligt påverka Europavalets utgång.

EU-kommissionen har också inrättat ett europeiskt valsamarbetsnätverk, som kommer att ha sitt första möte i januari 2019. EU-kommissionen uppmanar EU-länderna att snarast utse sina företrädare till detta nätverk. Seminariet om grundläggande rättigheter kommer att behandla tänkbara lösningar inför nätverkets första möte.

EU-kommissionen har vidtagit ett flertal åtgärder mot desinformation: Flera stora teknikföretag undertecknade förra månaden en uppförandekod mot desinformation som kommer att öka transparensen när det gäller sponsrad politisk annonsering på nätet. EU-kommissionen och Europeiska utrikestjänsten håller för närvarande på att sammanställa en gemensam handlingsplan om desinformation som syftar till att samordna unionens och EU-ländernas hantering av desinformationshotet. Den kommer att antas inom de närmaste veckorna.

Bakgrund

Eurobarometer-undersökningen om demokrati och val bygger på 27 474 intervjuer som gjordes hemma hos deltagarna i 28 EU-länder.

Åtgärderna för att skydda de europeiska valen inriktas på följande:

 • Dataskydd: Förbättra skyddet av personuppgifter i samband med valen.
 • Öppenhet: Garantera transparensen i samband med politisk annonsering på nätet.
 • Cybersäkerhet: Skydda valen mot cyberattacker.
 • Samarbete: Förbättra det nationella och europeiska samarbetet om potentiella hot mot valet till Europaparlamentet.
 • Lämpliga sanktioner: Garantera att valreglerna iakttas av alla.

Läs mer

Eurobarometern om demokrati och val – rapport och faktablad

Tillståndet i unionen 2018: Att säkerställa fria och rättvisa val till Europaparlamentet

Det årliga seminariet om de grundläggande rättigheterna

 

IP/18/6522

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar