Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Raziskava Evropske komisije kaže na zaskrbljenost državljanov zaradi vmešavanja pred evropskimi volitvami

Bruselj, 26. novembra 2018

Evropska komisija v času, ko so evropski državljani zaskrbljeni zaradi vmešavanja v volitve, namenja svoj letni kolokvij o temeljnih pravicah demokraciji v EU.

Nova raziskava Eurobarometra, ki je bila danes objavljena, je razkrila pričakovanja evropskih državljanov glede evropskih volitev maja 2019 in razloge, ki bi jih spodbudili h glasovanju. Prav tako je pokazala, da je večina državljanov EU zaskrbljenih, da bodo dezinformacijske kampanje, kršitve varstva podatkov in kibernetski napadi ovirali volilne postopke.

Letni kolokvij o temeljnih pravicah za leto 2018 združuje politike, raziskovalce, novinarje, nevladne organizacije in aktiviste, da bi razpravljali o tem, kako narediti naše demokracije odpornejše in bolj vključujoče, kako podpirati civilno družbe ter kako bolje zaščititi svobodne in poštene volitve.

Frans Timmermans, prvi podpredsednik Evropske komisije, je povedal: „Naše raziskave kažejo, da so ljudje zelo zaskrbljeni zaradi dezinformacij. Pozitivno pa je to, da je vse več državljanov kritičnih do ponujenih informacij in se zaveda poskusov manipuliranja s tem, kaj berejo, kaj mislijo in konec koncev tudi za koga glasujejo. Za legitimnost naše evropske demokracije je bistveno, da državljani uveljavljajo svojo pravico do glasovanja. Zato morajo institucije EU in države članice zaščititi naše volitve in okrepiti demokracijo.“

 Věra Jourová, evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov, je dodala: „Ta raziskava potrjuje, da se evropski državljani zavedajo, da prihodnje volitve ne bodo običajne. Državljani pričakujejo ukrepe, ki bodo zagotovili poštene in varne volitve, ter več informacij o EU in novih politikih. Prizadevamo si za boj proti nezakoniti manipulaciji s podatki in dezinformacijam ter za večjo odpornost naših volitev. Vendar morajo pri tem sodelovati tudi vlade EU in politične stranke. Pomisleke ljudi bomo lahko odpravili le s skupnimi močmi.“

Kakšne so želje evropskih državljanov pred evropskimi volitvami

Volitev v Evropski parlament leta 2014 se je udeležilo 42 % evropskih državljanov. Danes objavljena raziskava je pokazala, kaj bi k volitvam pritegnilo še več državljanov:

 • 43 % anketirancev si želi več informacij o EU in njenem učinku na njihovo vsakdanje življenje;
 • 31 % si jih želi, da bi bilo med kandidati več mladih.

Junckerjeva Komisija si dejavno prizadeva, da bi EU približala državljanom. Evropski komisarji so z državljani v stalnem stiku, pri čemer so od začetka mandata sodelovali v več kot tisoč dialogih z njimi.

Komisija je začela izvajati več kampanj, vključno s kampanjo EU Protects (EU varuje) in kampanjo EU and Me (EU in jaz), ki je usmerjena v mlajše generacije. Pred volitvami bo skupaj z Evropskim parlamentom izvajala kampanje ozaveščanja, da bi državljane spodbudila k udeležbi na volitvah.

Zaskrbljenost v zvezi z volitvami

Današnja raziskava kaže, da so evropski državljani zaskrbljeni zaradi vmešavanja v volitve:

 • 61 % jih skrbi, da je z volitvami mogoče manipulirati s kibernetskimi napadi;
 • 59 % jih je zaskrbljenih zaradi tujih akterjev in kriminalnih skupin, ki lahko vplivajo na volitve;
 • 67 % jih skrbi, da bi se lahko osebni podatki, ki ostanejo na spletu, uporabili za usmerjena politična sporočila.

Vendar se evropski državljani v veliki meri strinjajo (74–81 %), kako bi bilo treba te grožnje obravnavati:

 • z večjo preglednostjo spletnih platform družbenih medijev, vključno z jasno navedbo naročnikov spletnih oglasov;
 • z zagotavljanjem enakih možnosti vsem političnim strankam za dostop do spletnih storitev, s katerimi lahko pritegnejo pozornost volivcev;
 • s pravico do odgovora za kandidate ali politične stranke v družbenih medijih;
 • z uvedbo enakega obdobja predvolilnega molka na spletu, kot že velja za tradicionalne medije.

Sočanje z izzivi

Evropska komisija je septembra že predlagala sklop konkretnih ukrepov za zagotovitev, da bodo volitve v Evropski parlament prihodnje leto svobodne, poštene in varne. Ukrepi vključujejo večjo preglednost spletnih političnih oglasov in možnost nalaganja sankcij za nezakonito uporabo osebnih podatkov z namenom vplivanja na rezultate evropskih volitev.

Evropska komisija je tudi ustanovila evropsko mrežo za sodelovanje na področju volitev, ki se bo prvič sestala januarja 2019. Komisija poziva države članice, naj čim prej imenujejo svojega predstavnika za to mrežo. V okviru kolokvija o temeljnih pravicah bodo proučene morebitne rešitve pred prvim srečanjem mreže.

Kar zadeva dezinformacije, Evropska komisija sprejema številne ukrepe. Prejšnji mesec so velika tehnološka podjetja podpisala kodeks ravnanja glede dezinformacij, ki bo pripomogel k večji preglednosti sponzoriranega spletnega političnega oglaševanja. Evropska komisija in Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) zaključujeta skupni akcijski načrt o dezinformacijah za usklajen odziv na grožnje dezinformacij na ravni Unije in držav članic. Ta akcijski načrt naj bi bil sprejet v prihodnjih tednih.

Ozadje

Raziskava Eurobarometra o demokraciji in volitvah je bila izvedena osebno na domu pri 27 474 anketirancih v 28 državah članicah EU.

Sklop ukrepov za zaščito evropskih volitev se osredotoča na:

 • varstvo podatkov: izboljšanje varstva osebnih podatkov v volilnem okviru;
 • preglednost: zagotavljanje preglednosti spletnega političnega oglaševanja;
 • kibernetsko varnost: zaščita volitev pred kibernetskimi napadi;
 • sodelovanje: izboljšanje sodelovanja na nacionalni in evropski ravni ob morebitnih grožnjah za volitve v Evropski parlament;
 • ustrezne sankcije: zagotavljanje, da vsi spoštujejo volilna pravila.

Več informacij

Raziskava Eurobarometra o demokraciji in volitvah – poročilo in informativni pregled

Stanje v Uniji 2018: Zagotavljanje svobodnih in poštenih evropskih volitev

Letni kolokvij o temeljnih pravicah za leto 2018

 

IP/18/6522

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar