Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie stelt voor 1 miljard EUR te investeren in Europese supercomputers van wereldklasse

Brussel, 11 januari 2018

De Europese Commissie heeft vandaag haar plannen ontvouwd om samen met de lidstaten te investeren in de bouw van Europese supercomputerinfrastructuur van wereldklasse.

Supercomputers zijn nodig om steeds grotere hoeveelheden gegevens te kunnen verwerken en de samenleving de voordelen daarvan te laten plukken, op het vlak van gezondheidszorg, hernieuwbare energie, veiligheid van voertuigen en cyberbeveiliging.

De stap die vandaag wordt gezet, is van cruciaal belang voor de concurrentiekracht van de EU en haar onafhankelijkheid in de data-economie. Europese wetenschappers en het bedrijfsleven verwerken hun gegevens momenteel steeds vaker buiten de EU, omdat de in de EU beschikbare rekencapaciteit ontoereikend is voor hun behoeften. Die afhankelijkheid vormt een bedreiging voor de privacy, gegevensbescherming, bedrijfsgeheimen, en eigendom van gegevens, met name voor gevoelige toepassingen.

Een nieuwe juridische en financieringsstructuur – de gemeenschappelijke onderneming EuroHPC – zal verspreid over Europa HPC-infrastructuur (High-Performance Computing) van wereldklasse verwerven, bouwen en installeren. Ook zal hierdoor een onderzoeks- en innovatieprogramma worden ondersteund voor de ontwikkeling van de technologie en de machines (de hardware) alsook van de toepassingen (de software) die op deze supercomputers zullen draaien.

De bijdrage van de EU in EuroHPC bedraagt ongeveer 486 miljoen EUR in het huidige meerjarig financieel kader en wordt aangevuld met een vergelijkbaar bedrag van de lidstaten en geassocieerde landen. In totaal zou tegen 2020 circa 1 miljard EUR overheidsgeld worden geïnvesteerd, en particuliere deelnemers aan het initiatief zouden ook activa in natura inbrengen.

Andrus Ansip, vicevoorzitter van de Commissie voor de Digitale Eengemaakte Markt: “Supercomputers zijn de motor van de digitale economie. Het is een bikkelharde race en de EU loopt momenteel achterop: wij hebben geen supercomputers in de top-10 van de wereld. Met EuroHPC willen wij Europese onderzoekers en bedrijven tegen 2020 op wereldschaal toonaangevende supercomputercapaciteit bieden, om technologieën zoals kunstmatige intelligentie te ontwikkelen en de toepassingen van de toekomst te bouwen op gebieden zoals gezondheid, veiligheid of techniek.”

Mariya Gabriel, commissaris voor Digitale Economie en Samenleving: “Nu al zijn supercomputers verantwoordelijk voor grote doorbraken en innovaties op tal van gebieden die het dagelijkse leven van de Europese burgers direct beïnvloeden. Zij kunnen ons helpen om gepersonaliseerde geneeskunde te ontwikkelen, energie te besparen en de klimaatverandering efficiënter aan te pakken. Het werkgelegenheidspotentieel van een betere Europese supercomputerinfrastructuur is groot en die infrastructuur is cruciaal voor de digitalisering van bedrijven en de versterking van het concurrentievermogen van de Europese economie.”

De voordelen van supercomputers

HPC is een kritisch instrument voor het begrijpen en beantwoorden van belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen, zoals vroegtijdige opsporing en behandeling van ziekten of de ontwikkeling van nieuwe therapieën die gebaseerd zijn op gepersonaliseerde en precisiegeneeskunde. HPC wordt ook gebruikt voor de preventie en het beheer van grootschalige natuurrampen, met name voor het voorspellen van de trajecten van orkanen of het simuleren van aardbevingen.

De EuroHPC-infrastructuur zal het Europese bedrijfsleven en in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen een betere toegang tot supercomputers verschaffen om innovatieve producten te ontwikkelen. Sectoren en bedrijven ervaren in toenemende mate de effecten van het gebruik van HPC, in de vorm van aanzienlijk kortere productontwerp- en productiecycli, sneller ontwerp van nieuwe materialen, kostenvermindering, grotere hulpbronnenefficiëntie en verkorting en optimalisering van besluitvormingsprocessen. Zo kan de productiecyclus van een auto dankzij supercomputers worden verkort van 60 maanden tot 24 maanden.

Daarnaast is HPC ook van vitaal belang voor de nationale veiligheid en defensie, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van complexe encryptietechnologieën, het traceren en beantwoorden van cyberaanvallen, bij forensische wetenschap of kernsimulaties.

Infrastructuur aangepast aan het onderzoek en de innovatie

Het vandaag voorgestelde initiatief zal investeringen bundelen om geavanceerde Europese supercomputers en big data-infrastructuur te bouwen. Het doel van de gemeenschappelijke onderneming EuroHPC is systemen te verwerven met pre-exaschaal capaciteit (honderd miljoen miljard of 1017 berekeningen per seconde) en de ontwikkeling te ondersteunen van op EU-technologie gebaseerde systemen met exaschaal capaciteit (een miljard miljard of 1018 berekeningen per seconde) tegen 2022-2023.

De activiteiten van de gemeenschappelijke onderneming zullen bestaan uit:

  1. Verwerving en exploitatie van twee pre-exaschaal supercomputers van wereldklasse en ten minste twee middelgrote supercomputers (met een capaciteit van ongeveer 1016 berekeningen per seconde), en het verschaffen en beheren van de toegang tot deze supercomputers voor zeer uiteenlopende publieke en private gebruikers vanaf 2020.
  2. Programma voor onderzoek en innovatie op het gebied van HPC: ondersteunen van de ontwikkeling van de Europese supercomputertechnologie, o.a. de eerste generatie Europese microprocessoren met laag verbruik, het co-ontwerpen van Europese exaschaalmachines, en het bevorderen van toepassingen, het ontwikkelen van vaardigheden en het bevorderen van een ruimer gebruik van HPC.

De gemeenschappelijke onderneming EuroHPC zal actief zijn in 2019-2026. De geplande infrastructuur zal gezamenlijk eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door de deelnemende leden, in een eerste fase de landen die de EuroHPC-verklaring hebben ondertekend (zie de lijst hierna) en particuliere deelnemers uit de academische wereld en het bedrijfsleven. Andere deelnemers kunnen zich op elk moment tegen een financiële bijdrage bij deze samenwerking aansluiten.

Achtergrond

Sinds 2012 bevordert de Commissie initiatieven van de EU op dit gebied, waaronder:

  • het Europees cloudinitiatief van 19 april 2016, in het kader van haar strategie voor de digitalisering van het Europese bedrijfsleven, riep op tot een Europees „big data”-ecosysteem, ondersteund door een infrastructuur voor HPC, data en netwerken van wereldklasse
  • de EuroHPC-verklaring, ondertekend op 23 maart 2017 op de Digitale dag in Rome, door zeven lidstaten (Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal en Spanje). Later in 2017 hebben België, Slovenië, Bulgarije, Zwitserland, Griekenland en Kroatië zich daarbij aangesloten. Deze landen zijn overeengekomen om een pan-Europese geïntegreerde exaschaal supercomputerinfrastructuur tot stand te brengen. Andere lidstaten en geassocieerde landen worden aangemoedigd de EuroHPC-verklaring te ondertekenen.

Meer informatie

Vraag en antwoord

Factsheet met voorbeelden van het gebruik van HPC en andere relevante documenten

 

IP/18/64

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar