Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija predlaže ulaganje 1 milijarde EUR u vrhunska europska superračunala

Bruxelles, 11. siječnja 2018.

Europska komisija danas je predstavila svoje planove za ulaganja, zajedno s državama članicama, u razvoj infrastrukture za vrhunska europska superračunala.

Superračunala su potrebna za obradu sve većih količina podataka te donose koristi za društvo u mnogim područjima, od zdravstvene skrbi i obnovljive energije do sigurnosti automobila i kibersigurnosti.

Današnji korak ključan je za konkurentnost i neovisnost EU-a u okviru podatkovnog gospodarstva. Europski znanstvenici i industrija svoje podatke danas sve više obrađuju izvan EU-a jer vrijeme izračuna dostupno u EU-u ne zadovoljava njihove potrebe. Zbog tog manjka neovisnosti ugroženi su privatnost, zaštita podataka, poslovne tajne i vlasništvo nad podacima, posebno u slučaju osjetljivih aplikacija.

U okviru nove pravne strukture financiranja (pod nazivom „zajednički pothvat EuroHPC”) nabavit će se, izgraditi i uspostaviti vrhunska infrastruktura za računalstvo visokih performansi (HPC) u cijeloj Europi. Osim toga, EuroHPC-om poduprijet će se program istraživanja i inovacija za razvoj tehnologija i strojeva (hardver) te aplikacija (softver) koje bi se upotrebljavale na tim superračunalima.

Doprinos EU-a zajedničkom pothvatu EuroHPC iznosit će približno 486 milijuna EUR u skladu s postojećim višegodišnjim financijskim okvirom, a države članice i pridružene zemlje uložit će sličan iznos. Ukupno bi se do 2020. uložila 1 milijarda EUR javnih sredstava, a uz to bi privatni članovi inicijative uložili doprinose u naravi.

Andrus Ansip, potpredsjednik Europske komisije nadležan za jedinstveno digitalno tržište, izjavio je:„Superračunala su pokretačka snaga digitalnog gospodarstva. Konkurencija je oštra, a EU trenutačno zaostaje za ostalima: nijedno od naših superračunala nije među prvih deset u svijetu. Cilj je inicijative EuroHPC do 2020. osigurati europskim istraživačima i poduzećima vodeća svjetska superračunala kako bi razvili tehnologije poput umjetne inteligencije i aplikacije koje će nam u budućnosti pomoći u svakodnevnom životu, primjerice u području zdravstva, sigurnosti ili inženjerstvu.”

Mariya Gabriel, povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo, dodala je:„Superračunala su već u središtu važnog napretka i inovacija u mnogim područjima koja izravno utječu na svakodnevni život europskih građana. S pomoću njih mogli bismo razviti personaliziranu medicinu, štedjeti energiju i biti učinkovitiji u borbi protiv klimatskih promjena. Bolja europska infrastruktura superračunala mogla bi uvelike doprinijeti stvaranju novih radnih mjesta te je ključan čimbenik u procesu digitalizacije industrije i povećanja konkurentnosti europskog gospodarstva.”

Prednosti superračunalstva

Računalstvo visokih performansi ključan je alat za razumijevanje važnih znanstvenih i društvenih izazova i odgovor na njih, primjerice rano otkrivanje i liječenje bolesti ili razvoj novih terapija na temelju personalizirane i precizne medicine. HPC se upotrebljava i za sprečavanje i prevladavanje prirodnih katastrofa velikih razmjera, posebno za predviđanje putanja uragana ili za simulacije potresa.

Uz infrastrukturu EuroHPC-a europska industrija te posebno mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) imat će bolji pristup superračunalima za razvoj inovativnih proizvoda. Računalstvo visokih performansi ima sve važniji utjecaj u industriji i poduzećima jer se njime znatno skraćuju ciklusi dizajna i proizvodnje proizvoda, ubrzava izrada novih materijala, maksimalno smanjuju troškovi, povećava učinkovitost potrošnje resursa te skraćuju i optimiraju postupci odlučivanja. Primjerice, ciklusi proizvodnje automobila mogu se zahvaljujući superračunalima skratiti sa 60 mjeseci na 24 mjeseca.

Računalstvo visokih performansi ključno je i za nacionalnu sigurnost i obranu, primjerice razvoj složenih tehnologija šifriranja, praćenje kibernapada i odgovor na njih, upotrebu učinkovite forenzike ili pri nuklearnim simulacijama.

Istraživanje i inovacije te infrastruktura

Današnjom inicijativom okupit će se ulaganja za uspostavu vodeće europske infrastrukture superračunala i velikih podataka. Cilj je zajedničkog pothvata EuroHPC do 2022./2023. nabaviti sustave predegzaskalarnih performansi (sto milijuna milijardi odnosno 1017 izračuna u sekundi) te poduprijeti razvoj sustava egzaskalarnih performansi na temelju tehnologije EU-a (milijarda milijardi odnosno 1018 izračuna u sekundi) do 2022./2023.

Aktivnosti zajedničkog pothvata bit će sljedeće:

  1. nabava dva vrhunska predegzaskalarna superračunala i najmanje dva superračunala srednjeg razreda (koja mogu izvršiti oko 1016 izračuna u sekundi) i upravljanje njima te davanje, s početkom u 2020., pristupa tim superračunalima širokom krugu javnih i privatnih korisnika i upravljanje tim pristupom
  2. program istraživanja i inovacija u području HPC-a: potpora razvoju europske tehnologije superračunala, uključujući prvu generaciju europske tehnologije mikroprocesora s niskom potrošnjom energije te sudjelovanje u dizajnu europskih egzaskalarnih strojeva i poticanje razvoja aplikacija i vještina i šire uporabe računalstva visokih performansi.

Zajednički pothvat EuroHPC djelovat će u razdoblju 2019. – 2026. Zajednički vlasnici i upravitelji planirane infrastrukture bit će članovi zajedničkog pothvata. To će u početku biti zemlje koje su potpisale Izjavu o EuroHPC-u (popis u nastavku) te privatni članovi iz akademske zajednice i industrije. Pothvatu se u svakom trenutku mogu priključiti novi članovi, ako osiguraju financijski doprinos.

Kontekst

Komisija je od 2012. pokretač inicijativa EU-a u ovom području, među ostalim sljedećih:

  • inicijativa Europski oblak od 19. travnja 2016., koja je dio Komisijine Strategije za digitalizaciju europske industrije i u kojoj se pozvalo na stvaranje vodećeg europskog ekosustava velikih podataka poduprtog vrhunskom infrastrukturom HPC-a, podatkovnom i mrežnom infrastrukturom
  • Izjava o EuroHPC-u, koju je 23. ožujka 2017. na Digitalnom danu u Rimu potpisalo sedam država članica – Francuska, Njemačka, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugal i Španjolska. Njima su se tijekom 2017. pridružile Belgija, Slovenija, Bugarska, Švicarska, Grčka i Hrvatska. Te su se zemlje dogovorile da će izgraditi paneuropsku infrastrukturu egzaskalarnih superračunala. Potiču se ostale države članice i pridružene zemlje da potpišu Izjavu o EuroHPC-u.

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori

Informativni članak s primjerima uporabe HPC-a i drugi relevantni dokumenti

 

IP/18/64

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar