Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Zdravstveno stanje v EU: več zaščite in preprečevanja bolezni za daljše in bolj zdravo življenje

Bruselj, 22. novembra 2018

Zdravstveno stanje v EU: več zaščite in preprečevanja bolezni za daljše in bolj zdravo življenje

Danes izdano skupno poročilo Evropske komisije in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) Pregled zdravstva: Evropa 2018 kaže, da se je stalno podaljševanje pričakovane življenjske dobe upočasnilo in da še vedno obstajajo velike razlike med državami in znotraj njih, pri čemer so zlasti zapostavljene osebe z nizko stopnjo izobrazbe. Poročilo temelji na primerjalnih analizah zdravstvenega stanja državljanov EU in uspešnosti zdravstvenih sistemov v 28 državah članicah EU, petih državah kandidatkah in treh državah Efte.

Čeprav je pričakovana življenjska doba v EU med najdaljšimi na svetu, ne smemo počivati na lovorikah. S povečanjem svojih prizadevanj za spodbujanje zdravega načina življenja in odpravljanje dejavnikov tveganja, kot je tobak ali pomanjkanje telesne dejavnosti, bi lahko rešili veliko življenj. Nesprejemljivo je, da v EU vsako leto prezgodaj izgubimo več kot 1,2 milijona oseb, čemur bi se lahko izognili z boljšim preprečevanjem bolezni in učinkovitejšimi ukrepi zdravstvenega varstva,“ je povedal evropski komisar za zdravje in varnost hrane Vytenis Andriukaitis.

Poročilo nadalje poziva k izboljšanju duševnega zdravja in preprečevanju duševnih motenj, ki nimajo le socialnih posledic, temveč pomenijo tudi stroške, ki na ravni EU po ocenah znašajo več kot 4 % BDP. Prav tako poziva k obravnavanju dejavnikov tveganja, kot so kajenje, alkohol in debelost, ter k zmanjšanju prezgodnje umrljivosti, zagotavljanju splošnega dostopa do oskrbe in krepitvi prožnosti zdravstvenih sistemov.

Ključne ugotovitve

· Do nedavnega se je pričakovana življenjska doba v državah EU hitro in stalno podaljševala. Njeno podaljševanje pa se je po letu 2011 občutno upočasnilo. Pričakovana življenjska doba se poleg tega zelo razlikuje ne samo glede na spol, pač pa tudi glede na socialno-ekonomski položaj. Tako se lahko pričakuje, da bodo na primer 30-letni moški z nizko stopnjo izobrazbe v EU v povprečju živeli približno osem let manj kot tisti z visokošolsko izobrazbo.

· Podatki iz številnih držav kažejo, da bi se lahko do 20 % izdatkov v zdravstvu učinkoviteje uporabilo. Z različnimi vzvodi politike bi lahko optimizirali porabo z zagotavljanjem stroškovne učinkovitosti, na primer pri izbiri in pokritosti ali javnih naročilih in določanju cen zdravil prek vrednotenja zdravstvene tehnologije.

· Leta 2015 je zaradi posledic težav z duševnim zdravjem v Evropi umrlo več kot 84 000 oseb. Skupni stroški, povezani s tovrstnimi težavami, po ocenah znašajo več kot 600 milijard evrov letno.

· Skoraj 40 % mladostnikov je navedlo, da so se v preteklem mesecu udeležili vsaj enega dogodka s popivanjem. Čeprav so politike nadzora nad porabo alkohola pomagale zmanjšati splošno uživanje alkohola v številnih državah EU, je prekomerno uživanje alkohola med mladostniki in odraslimi še vedno velika javnozdravstvena težava.

· Za gospodinjstva z nizkimi dohodki je petkrat verjetneje, da bodo poročala o neizpolnjenih potrebah glede oskrbe v primerjavi z gospodinjstvi z visokimi dohodki.

Ozadje

Evropska komisija je leta 2016 začela izvajati cikel posredovanja znanja o zdravstvenem stanju v EU, da bi državam članicam pomagala izboljšati zdravje državljanov in uspešnost njihovih zdravstvenih sistemov. Nacionalni organi so ta poročila pozitivno sprejeli in uporabili. Sedem držav članic (Avstrija, Ciper, Finska, Italija, Nizozemska, Poljska in Švedska) je zaprosilo za prostovoljno izmenjavo informacij, da bi razpravljale o ugotovitvah in si izmenjale informacije o najboljši praksi.

Poročilo Pregled zdravstva: Evropa 2018 je prvi rezultat drugega cikla o zdravstvenem stanju v EU, ki vsako sodo leto zagotovi vseevropski pregled kot podlago za analize za posamezne države, ki mu sledijo. Poročilo je rezultat tesnejšega sodelovanja med OECD in Komisijo za izboljšanje znanja o zdravstvenih vprašanjih.

Zajema razvoj zdravstvenih sistemov EU glede njihove učinkovitosti, dostopnosti in prožnosti, pri tem pa se upoštevajo najnovejši razpoložljivi podatki. Komisija se s ciklom o zdravstvenem stanju v EU odziva na potrebo po razvoju znanja glede posameznih držav in celotne EU, ki lahko prispeva k politikam na nacionalni in evropski ravni.

Nadaljnji koraki

Drugi korak v ciklu je objava zdravstvenih profilov vseh držav EU, ki jih bo Komisija skupaj z OECD in Evropskim observatorijem za zdravstvene sisteme in politike objavila leta 2019. V njih bodo poudarjeni posebne značilnosti in izzivi vsake države članice, predstavljeni pa bodo skupaj s spremljevalnim poročilom, v katerem Komisija oblikuje medsektorske ugotovitve. Zadnji korak v ciklu je vrsta prostovoljnih izmenjav z državami članicami. Te pomenijo priložnost za razpravo s strokovnjaki, ki so opravili analize, o nekaterih ugotovljenih izzivih in za zbiranje zamisli o morebitnem političnem odzivu. 

 

Več informacij:

Več informacij o zdravstvenem stanju v EU in poročilu Pregled zdravstva: Evropa 2018 je na voljo tukaj.

 

Spremljajte nas na Twitterju: @V_Andriukaitis @EU_Health

IP/18/6498

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar