Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija poduzima mjere za povećanje učinkovitosti normizacije na jedinstvenom tržištu

Bruxelles, 22. studenoga 2018.

Europska komisija danas predstavlja akcijski plan za povećanje učinkovitosti, transparentnosti i pravne sigurnosti u izradi usklađenih normi za potpuno funkcionalno jedinstveno tržište.

Veličina papira A4, zračni jastuci i tehnologija 5G – sve to obuhvaća norme. One su najvećim dijelom utvrđene dobrovoljno i na inicijativu industrije, a zahvaljujući njima smanjuju se troškovi, promiču inovacije i osigurava interoperabilnost različitih uređaja i usluga te se poduzećima olakšava ulazak na razna tržišta. EU ima usklađene norme u raznim područjima, kao što su kemijski proizvodi, građevinski proizvodi, kozmetika, sigurnost igračaka, medicinski proizvodi i ambalaža. Mjere koje se danas predstavljaju odgovor su Komisije na zahtjeve dionika kako bi se osiguralo da se europski normizacijski sustav može nositi s izazovima koje donose brz razvoj tehnologije i novi gospodarski trendovi i modeli rasta, a ujedno i poticati sinergije s međunarodnim i svjetskim normama.

Elżbieta Bieńkowska, povjerenica za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća, izjavila je: „Norme se često smatraju tehničkim pitanjem, no one imaju važan gospodarski učinak i koristi, kojima poduzeća i potrošači na jedinstvenom tržištu svakodnevno svjedoče. Zahvaljujući normizacijskom sustavu koji dobro funkcionira Europa će i dalje biti predvodnik i ići će ukorak s promjenama i prilikama koje donose internet stvari, veliki podaci, napredna proizvodnja, robotika, 3D ispis, tehnologije blockchaina i umjetna inteligencija. Osim toga, želimo da se normama koje utvrđujemo zajamči visoka razina sigurnosti, zdravlja te zaštite potrošača i okoliša za dobrobit građana EU-a.”

U Komunikaciji je pojašnjeno kako funkcionira europski normizacijski sustav, naveden je pregled inicijativa koje su pokrenute posljednjih godina te su predstavljene četiri najvažnije mjere koje će Komisija odmah poduzeti kako bi povećala učinkovitost, transparentnost i pravnu sigurnost za dionike koji rade na izradi usklađenih normi:

  • što skorije obradit će se neriješeni slučajevi usklađenih normi koje još nisu objavljene u Službenom listu Europske unije

  • pojednostavnit će se interni postupci odlučivanja, a posebno postupak odlučivanja o objavi usklađenih normi u Službenom listu

  • izradit će se smjernice o praktičnim aspektima provedbe Uredbe o normizaciji

  • neprestano će se pojačavati sustav savjetnika kako bi omogućio brzu i pouzdanu ocjenu usklađenih normi te pravovremeno objavljivanje tih normi u Službenom listu.

Komisija i svi relevantni partneri nastavit će surađivati kako bi osigurali da europska normizacija ostane pouzdan temelj za potpuno funkcionalno jedinstveno tržište.

Akcijski plan usko je povezan s Komunikacijom o jedinstvenom tržištu i Komunikacijom o boljem okruženju za ulaganja u Europi, koje su danas objavljene i u kojima se iznova ocjenjuju preostale prepreke za potpuno funkcionalno jedinstveno tržište i prilike koje ono donosi.

Kontekst

Europskim normama zamjenjuju se potencijalno neusklađene nacionalne norme u svim državama članicama Unije, čime se korisnicima tih normi olakšava ulazak na jedinstveno tržište. Norme na taj način doprinose neprestanom produbljivanju jedinstvenog tržišta. Europska unija promiče usklađivanje europskih i međunarodnih normi te tako izvozi najbolje prakse i pojačava sinergije u globalnim lancima vrijednosti. Time se pojačavaju trgovinski tokovi i povećavaju mogućnosti za proširenje poslovanja europskih poduzeća.

Usklađena norma europska je norma koju je na zahtjev Europske komisije izradila priznata europska organizacija za normizaciju. Te norme postaju dio zakonodavstva EU-a, a za proizvođače na cijelom jedinstvenom tržištu koji ih upotrebljavaju pretpostavlja se da poštuju zahtjeve iz zakonodavstva EU-a. Zahvaljujući tome korisnici imaju znatnu pravnu sigurnost, a mala i srednja poduzeća proizvode koji su u skladu sa zakonodavstvom EU-a na tržište mogu stavljati bez dodatnih troškova.

Europski normizacijski sustav temelji se na javno-privatnom partnerstvu između Komisije i normizacijske zajednice. Uredbom o normizaciji, koja je na snagu stupila 2013., uvedena je nova podjela uloga i odgovornosti za dionike u tom sustavu. Osim toga, njome je osiguran pouzdan okvir za zahtjeve koji se odnose na uključivost, kojim je omogućeno da se u postupku normizacije u obzir uzmu interesi malih i srednjih poduzeća te potrošača i radnika, kao i interesi povezani s okolišem.

Za ocjenjivanje europskih usklađenih normi odgovorna je Komisija. Ona se mora pobrinuti i da te norme budu u skladu sa zahtjevima relevantnog usklađenog zakonodavstva Unije. Iz sudske prakse Suda Europske unije može se vidjeti da je ta odgovornost iznimno važna i da ima pravne posljedice.

Dodatne informacije

Komunikacija o usklađenim normama

Priopćenje za tisak: Jedinstveno tržište: najveći adut Europe u svijetu koji se mijenja

Priopćenje za tisak: Junckerov plan na djelu: oporavak ulaganja u Europi

IP/18/6491

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar