Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Enotni trg: glavni adut Evrope v spreminjajočem se svetu

Bruselj, 22. novembra 2018

Evropska komisija danes predstavlja najnovejšo oceno stanja na enotnem trgu ter poziva države članice, naj obnovijo svojo politično zavezanost enotnemu trgu.

V zadnjih 25 letih je Evropa zaradi enotnega trga postala eden najprivlačnejših krajev za življenje in poslovanje. Njene štiri neločljivo povezane svoboščine – prosti pretok oseb, blaga, storitev in kapitala – so prispevale k večji blaginji državljanov in konkurenčnosti EU. Da bi Evropa v digitalni dobi izkoristila ves potencial enotnega trga in zagotovila trajnostno rast gospodarstva, mora enotni trg delovati pravilno in se v hitro spreminjajočem se svetu stalno razvijati. Vendar danes tesnejše povezovanje zahteva več političnega poguma in predanosti kot pred 25 leti, prav tako pa je potrebnega več truda za odpravo vrzeli med besedami in dejanji.

Podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je dejal: „Šest mesecev pred evropskimi volitvami velja Evropejce in Evropejke spomniti na to, kako enotni trg izboljšuje naše vsakdanje življenje in pomeni edinstveno odskočno desko za naša podjetja, njihove inovacije in širitev njihovih dejavnosti čez mejo. Tisti, ki bi si želeli novih ovir, pa naj pomislijo na širšo sliko; enotni trg je edinstven adut, ki ohranja in krepi ugled, vrednote in vpliv naše celine v svetu, kjer je multilateralizem ogrožen in kjer tekmeci Evrope prednjačijo po rasti BDP in prebivalstva.“

Komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska je dodala: „Enotni trg pomeni svobodo, priložnosti in blaginjo. Za prosti pretok ljudi, storitev, proizvodov in kapitala bodisi fizično bodisi na spletu pa morajo vsi deležniki v EU delovati po skupno dogovorjenih pravilih. Potrebujemo učinkovito in dosledno izvrševanje teh pravil. Tako kot ukrepamo proti protekcionizmu zunaj EU, bi morali ukrepati tudi proti razdrobitvi znotraj EU. Nenehno moramo vzdrževati enotni trg, da se bo ta naš glavni adut ohranil za prihodnje generacije.“

Komisija poudarja tri glavna področja, na katerih so potrebna nadaljnja prizadevanja za poglobitev in okrepitev enotnega trga:

  • Hitro sprejetje predlogov v obravnavi: Komisija je predstavila 67 predlogov, neposredno povezanih s pravilnim delovanjem enotnega trga, od katerih jih je treba sprejeti še 44. Komisija poziva Evropski parlament in Svet, da pred koncem tega zakonodajnega obdobja sprejmeta ključne predloge v obravnavi. To vključuje ustrezne predloge za vključitev digitalizacije in novih tehnologij v središče enotnega trga, da bi zagotovili zanesljivejšo in bolj trajnostno energijo v Evropi, ter predloge za vzpostavitev unije kapitalskih trgov (glej informativni pregled pobud)

  • Zagotavljanje, da se pravila izvajajo v praksi: državljani, državljanke in podjetja so lahko številnih prednosti enotnega trga (glej informativni pregled o enotnem trgu) deležni le, če se skupno dogovorjena pravila dejansko izvajajo. Komisija poziva države članice, naj pozorno izvajajo, uporabljajo in izvršujejo pravila EU ter ne ustvarjajo novih ovir. Sama bo še naprej zagotavljala spoštovanje pravil EU na različnih področjih, od emisij avtomobilov, elektronskega trgovanja in družbenih medijev do storitvenega sektorja ter mnogih drugih.

  • Nadaljnje prilagajanje enotnega trga: zaradi postopne upočasnitve rasti na svetovni ravni in spreminjajočih se geopolitičnih razmer mora EU prevzeti vodilno vlogo in pokazati politični pogum za dvig enotnega trga na višjo raven. Področja storitev, proizvodov, obdavčenja in mrežnih gospodarskih panog imajo velik potencial za nadaljnje gospodarsko povezovanje. Unija bo tako še privlačnejša za mednarodne trgovinske partnerje, pridobila pa bo tudi dodatno težo na mednarodnem prizorišču.

S tem sporočilom se Komisija prvič odziva na marčevski poziv Evropskega sveta k predstavitvi stanja enotnega trga ter oceni preostalih ovir in priložnosti za popolnoma delujoč enotni trg. Prav tako poziva Evropski svet, naj na ravni voditeljev poglobljeno razpravlja o vseh razsežnostih enotnega trga ter opredeli skupne prednostne naloge za ukrepanje in ustrezne mehanizme, ki bodo ustrezali prepotrebni novi politični zavezanosti enotnemu trgu s konkretno izvedbo na vseh ravneh upravljanja.

Komisija je danes predstavila tudi akcijski načrt za standardizacijo, v katerem so predstavljeni štirje ključni ukrepi za izboljšanje učinkovitosti, preglednosti in pravne varnosti sistema.

Eden od ključnih ciljev naložbenega načrta Komisije, znanega kot Junckerjev načrt, je tudi odpravljanje ozkih grl za spodbujanje naložb na enotnem trgu. Zato je današnje sporočilo o enotnem trgu povezano s prav tako danes objavljenim sporočilom o oceni dosežkov v okviru Junckerjevega načrta.

Ozadje

Enotni trg Evropejcem omogoča, da svobodno potujejo, študirajo, delajo, živijo in se zaljubljajo prek meja. Na voljo jim je velika izbira proizvodov po boljših cenah, ne glede na to, ali kupujejo doma ali čez mejo, uživajo pa tudi prednosti visokih standardov varstva okolja, socialne varnosti in varstva potrošnikov. Velika in mala evropska podjetja lahko razširijo svojo bazo strank in lažje izmenjujejo proizvode in storitve po vsej EU. Preprosto povedano, enotni trg je najmočnejše orodje Evrope za ustvarjanje rasti in spodbujanje konkurenčnosti evropskih podjetij na globaliziranih trgih.

S strategijo za enotni trg, unijo kapitalskih trgov in strategijo za enotni digitalni trg je Komisija v zadnjih štirih letih pripravila ambiciozen in uravnotežen sveženj ukrepov za nadaljnjo poglobitev enotnega trga in njegovo večjo pravičnost. Več predlogov je že bilo sprejetih, vendar se morata Evropski parlament in Svet dogovoriti še o 44 od 67 predlogov iz teh strategij. Komisija je pripravila tudi pomembne in daljnosežne predloge za oblikovanje bančne unije v Evropi ter okrepitev politike na področjih krožnega gospodarstva, energije, prometa in podnebja, ki bodo poglobili enotni trg in spodbujali trajnostni razvoj. Da bi enotni trg ostal pravičen, je Komisija predlagala zaščitne ukrepe na področju zaposlovanja, obdavčevanja, prava gospodarskih družb in varstva potrošnikov.

Komisija je v naslednjem dolgoročnem proračunu EU za obdobje 2021–2027 predlagala nov program za enotni trg, ki bo s 4 milijardami evrov opolnomočil in zaščitil potrošnike ter številnim evropskim malim in srednjim podjetjem omogočil, da v celoti izkoristijo prednosti dobro delujočega enotnega trga.

Več informacij

Informativni pregled – Enotni trg: glavni adut Evrope v spreminjajočem se svetu

Informativni pregled – Pobude v zvezi z enotnim trgom

Sporočilo – Enotni trg: glavni adut Evrope v spreminjajočem se svetu

Sporočilo za medije o standardizaciji

Informativni pregled – Enotni digitalni trg

Skupna izjava ob 25. obletnici evropskega enotnega trga

IP/18/6490

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar