Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az EU ambiciózus stratégiát alakít ki Indiára vonatkozóan

Brüsszel, 2018. november 20.

Az Európai Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a mai napon fogadta el közös közleményét, amely felvázolja az EU elképzelését az Indiával való együttműködés és partnerség megerősítéséről szóló stratégiával kapcsolatban.

Ez a közös közlemény a Bizottság Indiáról szóló 2004. évi közleményének helyébe lép, és elismeri, hogy a nagy gazdaságok közül India növekszik a leggyorsabban, és hogy India fontos geopolitikai szerepre tett szert. A közlemény célja az EU–India stratégiai partnerség megerősítése a fenntartható modernizációra, valamint a globális és regionális kérdésekre adandó közös válaszokra fókuszálva. Cél továbbá a hatékonyság erősítése az EU külső tevékenysége terén. A közlemény összhangban áll a globális stratégia végrehajtásával.

Az EU Indiára vonatkozó stratégiájának elemeiről szóló közös közlemény elérhető online.

India kulcsfontosságú szereplője összekapcsolt világunknak”, mondta Federica Mogherini főképviselő/alelnök. „Tovább kívánjuk erősíteni az Indiához fűződő politikai, gazdasági és emberek közötti kapcsolatainkat annak érdekében, hogy közös választ adjunk a globális kihívásokra, közösen mozdítsuk elő a gazdasági növekedést és közösen terjesszük ki üzleti lehetőségeinket. Az EU és India elkötelezett amellett, hogy kihasználja a hatékony multilateralizmus és a kapcsolódó megoldások támogatására és előmozdítására kínálkozó lehetőségeket minden olyan esetben, amikor a béke és a stabilitás veszélybe kerül.

 

A szabályokon alapuló nemzetközi rend eredményeként elérhető biztonság

Feltörekvő globális hatalomként India kulcsszerepet játszik a jelenleg többpólusú világunkban. A szabályokon alapuló nemzetközi rend fenntartása szempontjából ezért életbevágó, hogy az EU és India hatékony multilateralizmust és globális gazdasági kormányzást valósítson meg. Az EU arra törekszik, hogy megerősítse a multilaterális kérdésekről folytatott párbeszédet és egyeztesse álláspontját Indiával. Prioritást élvez majd az ENSZ, a WTO és a G20-ak keretében folytatott együttműködés.

Az EU és India közös értékeken osztozik és a nemzetközi béke és stabilitás előmozdítására törekszik. Az EU arra fog törekedni, hogy bevonja Indiát az emberi jogokkal és demokráciával, az adatvédelemmel, a nemek közötti egyenlőséggel és a nők önrendelkezésének elősegítésével, továbbá a fiatalok bevonásával kapcsolatos közös globális menetrendek előmozdításába. A humanitárius területen végzett koordináció javítása, továbbá az élelmezésbiztonság és a katasztrófasegélyek terén az együttes fellépések kialakítása szintén egyértelmű hozzáadott értéket jelentene.

A legfontosabb külpolitikai kérdésekben az EU rendszeres véleménycserére és koordinációra fog törekedni Indiával. A biztonsági és védelmi politikákkal kapcsolatos együttműködés fokozottabbá válik, hogy közös választ lehessen adni olyan kérdésekre, mint például a terrorizmus, a kiberbiztonság, a hibrid fenyegetések és a tengeri védelem. Fejleszteni fogják a válságkezelési kötelékeket, köztük a katonaságok közötti kapcsolatokat is.

 

Jólét biztosítása fenntartható modernizációval

Az EU természetes partner India fenntartható növekedésének támogatásában. Az EU fenntartható infrastruktúrafejlesztés, közlekedésszabályozási keretek,

körforgásos gazdaság, környezetvédelem és digitális átalakulás területén meglévő szakértelme és technológiája további támogatást nyújt majd India jelenleg zajló, erőforrás-hatékony gazdasággá való átalakulásához, és javítja majd a globális hálózati összekapcsoltságot. A vállalkozások új üzleti és beruházási lehetőségekhez jutnak.

Az EU és India együtt többet tehetnek az olyan globális kihívások kezelése érdekében, mint például az éghajlatváltozás, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, az óceánpolitikai irányítás, és együtt dolgozhatnak a Párizsi Megállapodás hatékony végrehajtásán. Multilaterális szinten az EU egyeztetni fogja álláspontját Indiával. Továbbra is támogatni fogjuk a Nemzetközi Napenergia Szövetséget, továbbá együttműködünk a tiszta energiákra való átállás megkönnyítése és a fenntartható fejlesztési célok megvalósítása érdekében, többek között a kutatás és innováció területén folytatott megerősített együttműködés révén.

Az EU folytatja az Indiával végzett munkát a kereskedelemről és beruházásokról szóló átfogó és kiegyensúlyozott megállapodások kialakítása, valamint a szabályokon alapuló globális kereskedelmi rendszer támogatása területén. Az EU minden rendelkezésre álló csatornát és fórumot felhasznál majd a méltányos piacra jutás és a kiszámítható beruházási feltételek biztosításához a kereskedelem és a beruházások fellendítése, valamint a két gazdaságban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében. Az EU vegyesfinanszírozási eszközei a fenntartható hatással járó beruházásokat fogják ösztönözni.

Az EU tevékenységeinek prioritásai közé fog tartozni a tehetség és az innováció is. Az EU együttműködik majd Indiával a diákok és kutatók kölcsönös mobilitásának elősegítése, valamint az innovátorok és az induló innovatív vállalkozások hálózatainak megerősítése terén. Ezenkívül az EU lépéseket fog tenni a képesítések kölcsönös elismerése, valamint a vonatkozó kulturális ágazatok közötti cserék támogatása érdekében. Az EU – a meglévő eszközök teljes potenciáljának kihasználása révén – bevonja majd Indiát mind a jogszerű, mind az irreguláris migráció kérdéseinek kezelésébe.

 

Összehangoltabb és észszerűbb megközelítés India vonatkozásában

Az EU nagyobb koordinációra fog törekedni az Indiával kapcsolatos saját kezdeményezései és a tagállamok hasonló kezdeményezései között. Az EU és a tagállamok együttműködnek majd annak érdekében, hogy elmélyítsék az EU-val kapcsolatos ismereteket Indiában. Azon is dolgozni fognak, hogy hatékonyabbá váljon az EU társadalmi diplomáciája.

Az EU ösztönözni fogja finanszírozási eszközeinek stratégiaibb felhasználását. Több csereprogram és párbeszédre nyíló lehetőség áll majd az indiai diplomaták és szakértők rendelkezésére a kölcsönös megértés előmozdítása érdekében.

Végezetül a közös közlemény javaslatot tesz arra, hogy az EU tekintse át az Indiával folytatandó, stratégiai partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalások lehetőségét az 1994. évi EU–India együttműködési megállapodás korszerűsítése érdekében.

 

Háttér-információk

Az Európai Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője által a mai napon elfogadott közös közlemény az EU Indiára vonatkozó stratégiájának elemeiről rendelkezik, mely stratégia célja partnerség kialakítása a fenntartható modernizáció és a szabályokon alapuló globális rend érdekében.

A közös közleményben foglalt javaslatok ezt követően az Európai Parlamentben és a Tanácsban kerülnek megvitatásra.

 

További információk

Közös közlemény: Az Indiára vonatkozó uniós stratégia elemei

Tájékoztató: Az Európai Unió Indiához fűződő partnersége

Tájékoztató: Indiára vonatkozó új uniós stratégia

Internetes cím: Az Unió küldöttsége Indiában

 

 

IP/18/6481

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar