Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija pozdravlja dogovor o okviru za pregled tujih naložb

Bruselj, 20. novembra 2018

Evropski parlament, Svet in Komisija so danes dosegli politični dogovor o okviru EU za pregled neposrednih tujih naložb.

Z dogovorjenim svežnjem bo zagotovljeno, da bodo EU in njene države članice opremljene za zaščito svojih temeljnih interesov, hkrati pa bodo imele še vedno eno od najbolj odprtih naložbenih ureditev na svetu.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je povedal: „Evropa mora vedno braniti svoje strateške interese in natanko to bomo s tem novim okvirom dosegli. To sem imel v mislih, ko sem zatrdil, da glede proste trgovine nismo naivni. Potrebujemo nadzor nad nakupi tujih podjetij, ki so usmerjeni v strateška sredstva Evrope. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu in vladam držav članic EU za hitro sprejetje tega dogovora.

Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström je dejala: To je pomemben mejnik v procesu, ki smo ga začeli šele pred enim letom, da bi zaščitili ključno tehnologijo in infrastrukturo v Evropi. Kaže pripravljenost Evrope, da se odzove na odločne zahteve naših državljanov in zainteresiranih strani. V vedno bolj povezanem in soodvisnem svetu potrebujemo načine za zaščito naše kolektivne varnosti, hkrati pa mora Evropa ostati odprta za poslovanje. Računam na Evropski parlament in države članice, da bodo hitro potrdili danes dogovorjene mehanizme za pregled naložb.

Odprtost neposrednim tujim naložbam je zapisana v Pogodbah EU. Neposredne tuje naložbe spodbujajo gospodarsko rast, inovacije in zaposlovanje. Vendar bi lahko v nekaterih primerih tuji vlagatelji poskušali pridobiti strateška sredstva, ki bi jim omogočala nadzor nad evropskimi podjetji, katerih dejavnosti so ključnega pomena za varnost in javni red v EU in njenih državah članicah, ali vpliv na ta podjetja.

Glavne značilnosti novega evropskega okvira za pregled neposrednih tujih naložb:

– vzpostavlja mehanizem sodelovanja, znotraj katerega si bodo države članice in Komisija lahko izmenjevale informacije in izražale specifične pomisleke;

– Komisiji omogoča, da oblikuje mnenja v primerih, ki zadevajo več držav članic ali kadar bi naložba lahko vplivala na projekt ali program, ki je v interesu celotne EU, kot sta Obzorje 2020 ali Galileo;

– spodbuja mednarodno sodelovanje pri politikah za pregled naložb, vključno z izmenjavo izkušenj, dobrih praks in informacij o naložbenih trendih;

– ponovno poudarja, da so za nacionalne varnostne interese odgovorne države članice; tako ta okvir ne bo vplival na zmožnost držav članic, da ohranijo svoje obstoječe mehanizme pregleda, sprejmejo nove ali tudi v prihodnje nimajo takih nacionalnih mehanizmov (trenutno ima take mehanizme vzpostavljene 14 držav članic);

– države članice bodo imele zadnjo besedo pri tem, ali bi bilo treba na njihovem ozemlju dovoliti določeno operacijo ali ne;

– upošteva potrebo po delovanju v skladu s kratkimi in poslovanju prijaznimi roki ter strogih zahtevah glede zaupnosti.

Predlog za vzpostavitev evropskega okvira za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji je del prizadevanj Komisije za uresničitev Evrope, ki varuje svoja podjetja, delavce in državljane.

Ozadje in naslednji koraki

Komisija je 14. septembra 2017 v sklopu trgovinskega svežnja, ki ga je predsednik Juncker predstavil v svojem govoru o stanju v Uniji, predlagala okvir za pregled neposrednih tujih naložb. Dne 10. julija 2018 je začela tristranske pogovore z Evropskim parlamentom in Svetom, današnji izid pa zaključuje ta proces. Oba sozakonodajalca morata ta dogovor zdaj potrditi in dokončno dati zeleno luč predlogu, da bo ta lahko začel veljati.

Vzporedno s tem predlogom bo Komisija kmalu dokončala podrobno analizo tokov neposrednih tujih naložb v EU, ustanovila pa je tudi skupino za usklajevanje z državami članicami, ki bo pomagala pri opredelitvi skupnih strateških vprašanj in rešitev na področju neposrednih tujih naložb.

Več informacij

Predlog Komisije iz leta 2017 o pregledu naložb

IP/18/6467

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar