Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia salută acordul privind cadrul de examinare a investițiilor străine

Bruxelles, 20 noiembrie 2018

Astăzi, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au ajuns la un acord politic privind un cadru al UE pentru examinarea investițiilor străine directe.

Pachetul convenit va garanta că UE și statele sale membre sunt în măsură să își protejeze interesele esențiale, constituind în continuare unul dintre cele mai deschise regimuri de investiții din lume.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat: „Europa trebuie să își apere întotdeauna interesele strategice și asta este exact ceea ce acest nou cadru ne va ajuta să facem. La aceasta mă refer atunci când spun că nu suntem naivi în domeniul liberului schimb. Avem nevoie de control cu privire la achizițiile efectuate de societăți străine, care vizează activele strategice ale Europei. Felicit Parlamentul European și guvernele UE pentru ajungerea rapidă la acest acord.

Comisarul pentru comerț, Cecilia Malmström, a declarat: „Este o etapă importantă a procesului pe care l-am inițiat cu doar un an în urmă pentru a proteja tehnologia și infrastructurile critice din Europa. Aceasta demonstrează voința Europei de a da curs unei cereri puternice din partea cetățenilor noștri și a părților interesate. Într-o lume din ce în ce mai interconectată și interdependentă, avem nevoie de mijloace pentru a ne proteja securitatea colectivă, menținând în același timp Europa deschisă pentru afaceri. Contez pe Parlamentul European și pe statele membre să aprobe rapid mecanismele de examinare a investițiilor convenite astăzi.”

Deschiderea către investițiile străine directe este consacrată în tratatele UE. Investițiile străine directe alimentează creșterea economică, inovarea și ocuparea forței de muncă. Cu toate acestea, în unele cazuri, investitorii străini ar putea încerca să achiziționeze active strategice care să le permită să controleze sau să influențeze întreprinderile europene ale căror activități sunt esențiale pentru securitatea și ordinea publică în UE și în statele membre.

Principalele caracteristici ale noului cadru european pentru examinarea investițiilor străine directe:

- creează un mecanism de cooperare în cadrul căruia statele membre și Comisia vor putea face schimb de informații și își vor exprima preocupările specifice;

- permite Comisiei să emită avize în cazurile care privesc mai multe state membre sau în cazul în care o investiție ar putea afecta un proiect sau un program de interes pentru întreaga UE, cum ar fi Orizont 2020 sau Galileo;

- încurajează cooperarea internațională cu privire la politicile de examinare a investițiilor, inclusiv schimbul de experiență, de bune practici și de informații privind tendințele în materie de investiții;

- reafirmă că interesele în materie de securitate națională țin de responsabilitatea statelor membre; noul cadru european nu va afecta capacitatea statelor membre de a-și menține mecanismele de revizuire existente, de a adopta unele noi sau de a rămâne fără astfel de mecanisme naționale (în prezent, 14 state membre dispun de astfel de mecanisme);

- statele membre au ultimul cuvânt de spus în privința faptului dacă o anumită operațiune ar trebui autorizată sau nu pe teritoriul lor;

- ia în considerare necesitatea de a acționa respectând termene scurte favorabile întreprinderilor, precum și cerințe stricte de confidențialitate.

Propunerea de instituire a unui cadru european pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană face parte din efortul Comisiei de a realiza o Europă care își protejează întreprinderile, lucrătorii și cetățenii.

Context și etape viitoare

La 14 septembrie 2017, în discursul președintelui Juncker privind starea Uniunii, Comisia a propus un cadru pentru examinarea investițiilor străine directe ca parte a Pachetului privind comerțul. Comisia a început discuții tripartite cu Parlamentul European și Consiliul la 10 iulie 2018, iar rezultatele de astăzi încheie acest proces. Cei doi colegiuitori au acum sarcina de a confirma acest acord și de a da unda verde finală privind propunerea, astfel încât aceasta să poată intra în vigoare.

În paralel cu această propunere, Comisia încheie în prezent o analiză detaliată a fluxurilor de investiții străine directe în UE și a instituit un grup de coordonare cu statele membre pentru a contribui la identificarea preocupărilor și soluțiilor strategice comune în domeniul investițiilor străine directe.

Pentru mai multe Informații

Propunerea din 2017 a Comisiei privind examinarea investițiilor

IP/18/6467

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar