Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija palankiai vertina susitarimą dėl užsienio investicijų tikrinimo sistemos

Briuselis, 2018 m. lapkričio 20 d.

Šiandien Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pasiekė politinį susitarimą dėl tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo ES lygmeniu sistemos.

Susitartu dokumentų rinkiniu bus užtikrinama, kad ES ir jos valstybės narės turėtų priemonių savo esminiams interesams apsaugoti, tačiau ES ir toliau galiotų vienas atviriausių pasaulyje investicinių režimų.

Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris sakė: „Europa privalo ginti savo strateginius interesus ir ši nauja sistema mums padės. Būtent tai turiu omenyje kartodamas, kad nesame naivūs laisvosios prekybos šalininkai. Jei užsienio bendrovės siekia įsigyti Europos strateginio turto objektus, tokie sandoriai turi būti atidžiai tikrinami. Džiaugiuosi, kad Europos Parlamentas ir ES valstybių vyriausybės taip greitai pasiekė šį susitarimą.“

Už prekybą atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: „Tai svarbus vos prieš metus pradėto proceso etapas. Siekėme imtis veiksmų ypatingos svarbos Europos technologijoms ir infrastruktūrai apsaugoti. Tai rodo, kad Europa pasirengusi reaguoti į piliečių ir kitų suinteresuotųjų šalių aiškiai išsakytus poreikius. Pasaulio savitarpio ryšiai ir priklausomybė nuolat stiprėja. Mums reikia priemonių bendram saugumui užtikrinti neužveriant Europos ekonomikos. Tikiuosi, kad Europos Parlamentas ir valstybės narės netruks patvirtinti investicijų tikrinimo priemonių, dėl kurių šiandien susitarta.“

Atvirumas tiesioginėms užsienio investicijoms įtvirtintas ES sutartyse. Tiesioginės užsienio investicijos skatina ekonomikos augimą, inovacijas ir užimtumą. Vis dėlto kartais užsienio investuotojai gali turėti tikslų įsigyti strateginio turto, kuris leistų jiems kontroliuoti ar paveikti Europos įmones ar veiklą, kurios ypač svarbios ES ir jos valstybių narių saugumui ir viešajai tvarkai.

Pagrindiniai naujos Europos lygmens tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo sistemos elementai:

– sukuriamas bendradarbiavimo mechanizmas, kuriuo naudodamosi valstybės narės ir Komisija galės keistis informacija ir aptarti konkrečius susirūpinimą keliančius klausimus;

– Komisija galės pateikti nuomones tais atvejais, kai klausimas susijęs su keliomis valstybėmis narėmis arba kai investicija gali paveikti visai ES svarbų projektą ar programą, pvz., „Horizontas 2020“ ar „Galileo“;

– bus skatinama bendradarbiauti tarptautiniu mastu investicijų tikrinimo politikos klausimais, taip pat dalytis patirtimi, geriausios praktikos pavyzdžiais ir informacija, susijusiais su investicijų tendencijomis;

– dar kartą patvirtinama, kad nacionalinio saugumo interesai yra valstybių narių atsakomybės sritis. Valstybės narės galės ir toliau taikyti savo turimas peržiūros priemones, nustatyti naujas ar pasirinkti ir toliau jų netaikyti (šiuo metu tokias priemones yra nustačiusios 14 valstybių narių);

– numatoma, kad būtent valstybė narė priima galutinį sprendimą, ar turėtų būti leidžiama atlikti konkrečią operaciją jos teritorijoje;

– atsižvelgiama į poreikį veikti greitais, verslui palankiais terminais, ir nustatomi griežti konfidencialumo reikalavimai.

Pasiūlymas sukurti Europos lygmens tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistemą yra dalis Komisijos pastangų užtikrinti, kad Europa būtų pajėgi apsaugoti savo bendroves, darbuotojus ir piliečius.

Pagrindiniai faktai ir tolesni veiksmai

2017 m. rugsėjo 14 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo sistemos, numatytą Pirmininko J.-C. Junckerio pranešimo apie Sąjungos padėtį prekybai skirtoje dalyje. 2018 m. liepos 10 d. Komisija pradėjo trišales derybas su Europos Parlamentu ir Taryba, kurių rezultatą matome šiandien. Dabar dvi iš teisėkūros institucijų turi patvirtinti šį susitarimą ir uždegti žalią šviesą jo įsigaliojimui.

Komisija taip pat yra bebaigianti išsamią tiesioginių į ES nukreiptų užsienio investicijų srautų analizę ir drauge su valstybėmis narėmis įsteigė koordinacinę grupę, kuri padės nustatyti visiems rūpimus su tiesioginėmis užsienio investicijomis susijusius strateginius klausimus ir pasiūlys sprendimų.

Daugiau informacijos

2017 m. Komisijos pasiūlymas dėl investicijų tikrinimo

IP/18/6467

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar