Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise vítá dohodu o rámci k prověřování zahraničních investic

Brusel 20. listopadu 2018

Evropský parlament, Rada a Komise dnes dosáhly politické dohody o rámci EU k prověřování přímých zahraničních investic.

Díky schválenému balíčku budou EU a její členské státy vybaveny k tomu, aby mohly chránit své základní zájmy, a přitom budou nadále patřit k nejotevřenějším investičním režimům na světě.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „Evropa musí vždy hájit své strategické zájmy. Přesně to nám právě tento nový rámec usnadní. A právě to mám také na mysli, když říkám, že nejsme slepými zastánci volného obchodu. V situacích, kdy zahraniční podniky nakupují evropská strategická aktiva, je nutná kontrola. Vysoce oceňuji, že Evropský parlament a vlády států EU rychle dospěly k této dohodě.

Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová doplňuje: Jedná se o důležitý mezník v procesu, který jsme zahájili teprve před rokem. Jeho motivací je ochránit v Evropě kritické technologie a infrastrukturu. Ukazuje ochotu Evropy přijít s opatřeními, po kterých důrazně volali naši občané a zainteresované strany. Ve stále propojenějším a vzájemně provázaném světě musíme mít jak ochránit naši kolektivní bezpečnost, a nerezignovat přitom na otevřenost našeho podnikatelského prostředí. Spoléhám na to, že stávající mechanismy prověřování investic, které jsme dnes odsouhlasili, Evropský parlament a členské státy urychleně schválí.

Otevřenost vůči přímým zahraničním investicím je zakotvena ve smlouvách o EU. Tyto investice podporují hospodářský růst, inovace a zaměstnanost. V některých případech však mohou zahraniční investoři získat strategická aktiva, díky nimž kontrolují nebo ovlivňují evropské podniky, které jsou zásadní pro bezpečnost a veřejný pořádek v EU a jejích členských státech.

Hlavní prvky nového evropského rámce pro prověřování přímých zahraničních investic:

– vytváří mechanismus spolupráce, v němž si členské státy a Komise budou moci vyměňovat informace a upozornit na případy, které vyvolávají určité obavy.

– umožňuje Komisi, aby zaujala stanoviska v případech týkajících se několika členských států, nebo pokud by investice mohla ovlivnit projekt nebo program v zájmu celé EU, jako je Horizont 2020 nebo Galileo.

– podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti politik prověřování investic, včetně sdílení zkušeností, osvědčených postupů a informací týkajících se investičních trendů.

– znovu stvrzuje, že členské státy nesou odpovědnost za vnitrostátní bezpečnost; nebude mít vliv na to, zda si členské státy zachovají své stávající prověřovací mechanismy, zda přijmou nové nebo zda budou i nadále fungovat bez těchto vnitrostátních mechanismů (v současnosti takové mechanismy má 14 členských států).

– členské státy mají poslední slovo v tom, zda by konkrétní akce měla na jejich území být povolena, či nikoli.

– bere v úvahu, že prověřování je třeba zajistit v krátkých lhůtách, které nesnižují příznivost podmínek k podnikání, a dodržet při tom přísné požadavky na zachování důvěrnosti.

Návrh na vytvoření evropského rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie je součástí úsilí Komise o to, aby Evropa chránila své podniky, pracovníky a občany.

Souvislosti a další kroky

Dne 14. září 2017 Komise navrhla rámec k prověřování přímých zahraničních investic jako součást obchodního balíčku, který předseda Komise Juncker představil ve svém projevu o stavu Unie. Od 10. července 2018 se o rámci vedly třístranné rozhovory s Evropským parlamentem a Radou. Dnešní návrh tento proces uzavírá. Oba orgány, které spoluvytvářejí právní předpisy EU, nyní musí tuto dohodu potvrdit a schválit návrh s konečnou platností tak, aby mohl vstoupit v platnost.

Souběžně s ním Komise dokončuje podrobnou analýzu toků přímých zahraničních investic do EU. Zřídila pracovní skupinu pro koordinaci s členskými státy, která v oblasti přímých zahraničních investic identifikuje společná strategická témata vyvolávající obavy a hledá vhodná řešení.

Další informace

Návrh Komise na zavedení rámce k prověřování investic (2017)

IP/18/6467

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar