Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Komisja Europejska zaleca Radzie Europejskiej (art. 50) stwierdzenie, że w negocjacjach w sprawie brexitu osiągnięto zdecydowane postępy

Bruksela, 14 listopada 2018 r.

Negocjatorzy Komisji Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa osiągnęli dziś porozumienie co do warunków umowy o wystąpieniu na podstawie art. 50.

Wszystkie aspekty umowy o wystąpieniu zostały sfinalizowane i uzgodnione na szczeblu negocjatorów. Osiągniecie porozumienia jest przełomowym momentem w negocjacjach. W związku z tym Komisja Europejska zaleciła Radzie Europejskiej (art. 50 TUE), by ta stwierdziła, że poczyniono zdecydowane postępy w negocjacjach w sprawie uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, umożliwiając zakończenie negocjacji w sprawie umowy o wystąpieniu i rozpoczęcie kolejnego etapu procesu. Negocjatorzy uzgodnili również zarys deklaracji politycznej dotyczącej przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem.

Umowa o wystąpieniu obejmuje wszystkie kwestie związane z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE: prawa obywateli, rozliczenie finansowe, okres przejściowy, sprawowanie rządów, protokoły dotyczące Irlandii, Gibraltaru i Cypru, jak również szereg innych kwestii związanych z separacją.

Negocjatorzy UE i Zjednoczonego Królestwa uzgodnili, w jaki sposób uniknąć twardej granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Obie strony dołożą wszelkich starań, aby do dnia 1 lipca 2020 r., przed końcem okresu przejściowego, zawrzeć przyszłą umowę. Jeśli jednak nie uda się jej zawrzeć w przewidzianym terminie, obie strony będą mogły wspólnie przedłużyć okres przejściowy. W przeciwnym wypadku, począwszy od stycznia 2021 r., zastosowanie miałoby rozwiązanie awaryjne dla Irlandii i Irlandii Północnej, które podlegałoby wspólnemu mechanizmowi przeglądu.

Rozwiązanie awaryjne oznacza, że utworzony zostanie jednolity obszar celny obejmujący UE i Zjednoczone Królestwo, który będzie obowiązywał od zakończenia okresu przejściowego do momentu, w którym wejdzie w życie przyszła umowa. Irlandia Północna pozostanie zatem częścią tego samego obszaru celnego co pozostałe terytorium Zjednoczonego Królestwa. Jednolity obszar celny obejmie wszystkie towary z wyjątkiem produktów rybołówstwa i akwakultury.

Utworzenie jednolitego obszaru celnego będzie się wiązać z odpowiednimi zobowiązaniami dotyczącymi równych warunków działania oraz z odpowiednimi mechanizmami egzekwowania prawa w celu zapewnienia uczciwej konkurencji między UE-27 a Zjednoczonym Królestwem.

W opublikowanym dziś zarysie deklaracji politycznej przedstawiono postępy w procesie dochodzenia do ogólnego porozumienia w sprawie ram przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem. Dokument ten będzie podstawą dalszych prac negocjatorów.

Nic nie jest uzgodnione, dopóki wszystko nie jest uzgodnione. Obecna umowa o wystąpieniu – w tym okres przejściowy – musi uwzględniać ramy przyszłych stosunków. Należy zatem dopracować deklarację polityczną i uzgodnić jej ostateczny kształt.

Jednocześnie Komisja Europejska będzie kontynuowała działania przygotowawcze oraz prace nad planem awaryjnym, aby być przygotowaną na wszelkie ewentualności.

Kolejne kroki

Negocjatorzy UE i Zjednoczonego Królestwa będą kontynuować prace nad deklaracją polityczną w sprawie ram przyszłych stosunków w oparciu o przedstawiony dziś zarys. Decyzja o tym, czy i kiedy zwołać posiedzenie 27 szefów państw lub rządów, należy do przewodniczącego Rady Europejskiej. Zatwierdzenie umowy o wystąpieniu i wspólnej deklaracji politycznej w sprawie ram przyszłych stosunków należy do Rady Europejskiej (art. 50).

Po zatwierdzeniu przez Radę Europejską (art. 50) i przed wejściem w życie umowa o wystąpieniu musi zostać ratyfikowana przez UE i Zjednoczone Królestwo. W przypadku UE Rada Unii Europejskiej musi wyrazić zgodę na podpisanie umowy o wystąpieniu przed przesłaniem jej do Parlamentu Europejskiego w celu uzyskania jego zgody. Zjednoczone Królestwo musi ratyfikować umowę zgodnie z własnymi wymogami konstytucyjnymi.

Kontekst

W dniu 29 marca 2017 r. premier Theresa May uruchomiła procedurę przewidzianą w art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej (więcej informacji). Jej pismo skierowane do Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej, formalnie rozpoczęło proces wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. Negocjacje w sprawie warunków wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii formalnie rozpoczęły się 19 czerwca 2017 r., po wyborach parlamentarnych w Zjednoczonym Królestwie. 8 grudnia 2017 r. UE i Zjednoczone Królestwo opublikowały wspólne sprawozdanie, w którym określono obszary, w jakich strony doszły do porozumienia w kwestiach związanych z wystąpieniem z UE. Sprawozdaniu towarzyszył komunikat Komisji Europejskiej. W marcu 2018 r. Komisja Europejska i Zjednoczone Królestwo opublikowały projekt umowy o wystąpieniu. W dokumencie tym wskazano obszary, w jakich osiągnięto porozumienie, oraz te, w których go nie osiągnięto, za pomocą kolorów: zielonego, żółtego i białego. Przyszłe stosunki między UE a Zjednoczonym Królestwem zostaną nakreślone w deklaracji politycznej. Negocjacje w ich sprawie rozpoczną się jednak dopiero po tym, jak Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim, czyli państwem spoza UE, tj. po 29 marca 2019 r.

 

Więcej informacji:

Ostatecznie zredagowany tekst umowy o wystąpieniu

Zarys deklaracji politycznej określającej ramy przyszłych stosunków

Wspólne sprawozdanie

Pytania i odpowiedzi: Negocjacje w sprawie brexitu: Co znajduje się w umowie o wystąpieniu?

Pytania i odpowiedzi: Protokół w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej

Więcej informacji na naszej stronie internetowej

 

IP/18/6424

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar