Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos Komisija rekomenduoja Europos Vadovų Tarybai (50 straipsnis) padaryti išvadą, kad derybose dėl „Brexit'o“ padaryta esminė pažanga

Briuselis, 2018 m. lapkričio 14 d.

Europos Komisijos ir Jungtinės Karalystės derybininkai šiandien sutarė dėl susitarimo dėl išstojimo pagal 50 straipsnį sąlygų.

Taigi dabar derybininkai galutinai suderino visus susitarimo dėl išstojimo aspektus. Šis susitarimas – lemiamas derybų momentas. Todėl Europos Komisija rekomendavo Europos Vadovų Tarybai (50 straipsnis) padaryti išvadą, kad derybose dėl tvarkingo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos padaryta esminė pažanga, leidžianti užbaigti derybas dėl susitarimo dėl išstojimo ir pradėti naują proceso etapą. Derybininkai taip pat susitarė dėl politinės deklaracijos dėl būsimų ES ir Jungtinės Karalystės santykių metmenų.

Susitarime dėl išstojimo aptarti visi Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES aspektai: piliečių teisės, finansinis atsiskaitymas, pereinamasis laikotarpis, valdymas, protokolai dėl Airijos, Gibraltaro bei Kipro ir įvairūs kiti atsiskyrimo klausimai.

ES ir Jungtinės Karalystės derybininkai susitarė, kaip apsieiti be realios sienos tarp Airijos ir Šiaurės Airijos. Abi pusės dės visas pastangas, kad iki 2020 m. liepos 1 d., t. y. dar nesibaigus pereinamajam laikotarpiui, būtų sudarytas naujas susitarimas. Jei to padaryti nepavyktų, ES ir Jungtinė Karalystė galėtų kartu pratęsti pereinamąjį laikotarpį. Kitu atveju nuo 2021 m. sausio mėn. būtų taikomas stabilumą tarp Airijos ir Šiaurės Airijos užtikrinantis sprendimas, kurį abi pusės gali peržiūrėti, taikydamos peržiūros mechanizmą.

Stabilumą užtikrinantis sprendimas reiškia, kad nuo pereinamojo laikotarpio pabaigos iki tol, kol bus pradėtas taikyti kitas susitarimas, bus nustatyta bendra ES ir Jungtinės Karalystės muitų teritorija. Taigi Šiaurės Airija išliks toje pačioje muitų teritorijoje, kaip ir likusi Jungtinės Karalystės dalis. Bendra muitų teritorija bus taikoma visoms prekėms, išskyrus žvejybos ir akvakultūros produktus.

Kuriant bendrą muitų teritoriją bus įsipareigojama užtikrinti vienodas sąlygas ir taikyti tinkamus vykdymo užtikrinimo mechanizmus, kad konkurencija tarp 27 ES valstybių narių ir Jungtinės Karalystės būtų sąžininga.

Šiandien paskelbtuose politinės deklaracijos metmenyse apžvelgiama, kiek pavyko bendrai susitarti dėl būsimų ES ir Jungtinės Karalystės santykių pagrindinių principų. Remdamiesi šiais metmenimis ES ir Jungtinės Karalystės derybininkai tęs darbą.

Kol nesusitarta dėl visko, nesusitarta dėl nieko. Į būsimų santykių pagrindinius principus turi būti atsižvelgiama dabartiniame susitarime dėl išstojimo, įskaitant pereinamąjį laikotarpį. Todėl politinė deklaracija turi būti toliau plėtojama toliau ir turi būti susitarta dėl galutinio jos varianto.

Savo ruožtu Europos Komisija toliau rengsis visiems įmanomiems scenarijams.

Tolesni veiksmai

Remdamiesi šiandien paskelbtais metmenimis, ES ir Jungtinės Karalystės derybininkai toliau rengs politinę deklaraciją dėl būsimų santykių pagrindinių principų. Europos Vadovų Tarybos pirmininkas nuspręs, ar reikia sušaukti 27 valstybių ar vyriausybių vadovų susitikimą ir kada tai padaryti. Susitarimą dėl išstojimo ir bendrą politinę deklaraciją dėl būsimų santykių pagrindinių principų tvirtins Europos Vadovų Taryba (50 straipsnis).

Kad Europos Vadovų Tarybos (50 straipsnis) patvirtintas susitarimas dėl išstojimo įsigaliotų, jį dar turės ratifikuoti ES ir Jungtinė Karalystė. Europos Sąjungoje susitarimo dėl išstojimo pasirašymui pirmiausia turi pritarti Europos Sąjungos Taryba, o tada jis siunčiamas pritarti Europos Parlamentui. Jungtinė Karalystė susitarimą turės ratifikuoti laikydamasi savo šalies konstitucinės tvarkos.

Pagrindiniai faktai

2017 m. kovo 29 d. Ministrė Pirmininkė Theresa May paskelbė pradedanti taikyti ES sutarties 50 straipsnį (daugiau informacijos pateikiama čia). Jos laišku Europos Vadovų Tarybos Pirmininkui Donaldui Tuskui oficialiai pradėtas Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES procesas. Derybos dėl Jungtinės Karalystės išstojimo sąlygų oficialiai pradėtos 2017 m. birželio 19 d., po Jungtinės Karalystės visuotinių rinkimų. 2017 m. gruodžio 8 s. ES ir Jungtinė Karalystė paskelbė bendrą ataskaitą, kurioje išdėstyta, dėl kurių išstojimo klausimų abi pusės sutaria. Kartu Europos Komisija paskelbė komunikatą. 2018 m. kovo mėn. Europos Komisija ir Jungtinė Karalystė paskelbė susitarimo dėl išstojimo projektą. Dokumente skirtingomis spalvomis – žalia, geltona ir balta – pažymėtos sritys, dėl kurių sutariama ir dėl kurių nesutariama. Būsimi ES ir Jungtinės Karalystės santykiai bendrais bruožais išdėstyti politinėje deklaracijoje, o dėl jų bus deramasi tik po 2019 m. kovo 29 d., kai Jungtinė Karalystė taps trečiąja šalimi, t. y. išstos iš ES.

 

Daugiau informacijos

Galutinis susitarimo dėl išstojimo tekstas

Politinės deklaracijos dėl būsimų santykių metmenys

Bendra ataskaita

Klausimai ir atsakymai. Derybos dėl „Brexit'o“. Kas numatyta susitarime dėl išstojimo?

Klausimai ir atsakymai. Protokolas dėl Airijos ir Šiaurės Airijos

Daugiau informacijos rasite mūsų interneto svetainėje

 

IP/18/6424

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar