Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейската комисия препоръчва на Европейския съвет (член 50) да излезе със становище, че е отбелязан решителен напредък в преговорите за Брексит

Брюксел, 14 ноември 2018 r.

Преговарящите от името на Европейската комисия и от името на Обединеното кралство постигнаха днес съгласие относно условията на Споразумението за оттегляне по член 50.

Понастоящем всички аспекти от Споразумението за оттегляне са финализирани и по тях е постигнато съгласие на равнище преговарящи. Споразумението за оттегляне представлява решителен момент от преговорите. В тази връзка Европейската комисия препоръча на Европейския съвет (член 50) да излезе със становище, че в преговорите за организираното оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз е отбелязан решителен напредък, който ще даде възможност преговорите по Споразумението за оттегляне да приключат и да се пристъпи към следващия етап от процеса. Също така преговарящите постигнаха съгласие по проект на политическата декларация относно бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство.

Споразумението за оттегляне обхваща всички аспекти на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС: права на гражданите, финансови отношения, преходен период, управление, протоколи за Ирландия, Гибралтар и Кипър и редица други въпроси, свързани с отделянето на страната от Съюза.

Преговарящите от името на ЕС и от името на Обединеното кралство се споразумяха как да предотвратят установяването на „твърда“ граница между Ирландия и Северна Ирландия. И двете страни ще положат всички усилия за сключването на бъдещо споразумение преди края на преходния период, който приключва на 1 юли 2020 г. Ако това не се случи, ЕС и Обединеното кралство биха могли по взаимно съгласие да удължат преходния период. Евентуално от януари 2021 г. ще се прилага предпазен механизъм за Ирландия и Северна Ирландия, който подлежи на съвместно преразглеждане.

Този предпазен механизъм означава, че между ЕС и Обединеното кралство ще бъде установена единна митническа територия, която ще важи от края на преходния период до момента, в който започне да се прилага последващо споразумение. Следователно Северна Ирландия ще продължи да принадлежи към същата митническа територия като останалата част на Обединеното кралство. Единната митническа територия обхваща всички стоки с изключение на рибните продукти и продуктите от аквакултури.

Създаването на единна митническа територия предполага поемане на съответните ангажименти за еднакви условия на конкуренция и въвеждане на подходящи механизми за тяхното изпълнение с цел осигуряване на лоялна конкуренция между ЕС-27 и Обединеното кралство.

В публикувания днес проект на политическата декларация е отбелязан напредъкът в постигането на общо разбиране за рамката на бъдещите взаимоотношения между ЕС и Обединеното кралство. Преговарящите от името на ЕС и от името на Обединеното кралство ще продължат да работят, използвайки проекта като основа.

Докато всичко не се договори, нищо не е договорено. Настоящото споразумение за оттегляне, включително преходният период, трябва да вземе предвид рамката на бъдещите взаимоотношения. Поради това политическата декларация трябва да бъде допълнена и трябва да бъде постигнато съгласие по окончателния ѝ вариант.

Успоредно с това Европейската комисия ще продължи своята подготовка, както и работата си по извънредни мерки, за да бъде готова за всякакви ситуации.

Следващи стъпки

Преговарящите от името на ЕС и от името на Обединеното кралство ще продължат да работят по политическата декларация относно рамката на бъдещите взаимоотношения, използвайки публикувания днес проект като основа. Председателят на Европейския съвет трябва да реши дали и кога да свика заседание на 27-те държавни или правителствени ръководители. Европейският съвет (член 50) трябва да одобри Споразумението за оттегляне и съвместната политическа декларация относно рамката на бъдещите взаимоотношения.

След като Споразумението за оттегляне бъде одобрено от Европейския съвет (член 50) и преди да може да влезе в сила, то трябва да бъде ратифицирано от ЕС и Обединеното кралство. От името на ЕС Съветът на Европейския съюз трябва да разреши подписването на Споразумението за оттегляне, преди то да бъде изпратено на Европейския парламент, който да даде съгласието си. Обединеното кралство трябва да ратифицира Споразумението в съответствие със собствената си конституционна уредба.

Контекст

На 29 март 2017 г. министър-председателят Тереза Мей задейства член 50 от Договора за Европейския съюз (за повече информация вж. тук). С писмото ѝ до председателя на Европейския съвет Доналд Туск официално започна процесът на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС. Преговорите относно условията на оттегляне на Обединеното кралство започнаха на 19 юни 2017 г. след общите избори в страната. На 8 декември 2017 г. ЕС и Обединеното кралство публикуваха съвместен доклад, в който бяха определени областите на съгласие между двете страни във връзка с въпросите на оттеглянето. Докладът беше придружен от съобщение на Европейската комисия. През март 2018 г. Европейската комисия и Обединеното кралство публикуваха проект на споразумение за оттегляне, в който бяха посочени областите, по които бе постигнато съгласие, и областите, в които становищата се различават, като за целта бяха използвани зелен, жълт и бял цвят. Бъдещите взаимоотношения между ЕС и Обединеното кралство бяха очертани в политическа декларация и по тях ще се водят преговори едва когато Обединеното кралство стане трета държава. т.е. когато излезе от ЕС, след 29 март 2019 г.

 

За повече информация:

Текст на финализираното споразумение за оттегляне

Проект на политическата декларация, очертаваща рамката на бъдещите отношения

Съвместен доклад

Въпроси и отговори: Преговорите за Брексит: какво съдържа Споразумението за оттегляне

Въпроси и отговори: Протокол за Ирландия и Северна Ирландия:

Повече информация можете да намерите на нашия уебсайт.

 

IP/18/6424

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar