Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan antibioottipäivä 2018: meidän on yhdistettävä voimamme antibioottien tarpeettoman käytön lopettamiseksi

Bryssel 15. marraskuuta 2018

Komissio julkaisi yhdennentoista Euroopan antibioottipäivän alla uuden Eurobarometri-tutkimuksen tulokset. Tutkimuksessa kartoitettiin yleistä tietämystä antibiooteista ja niiden käyttöön liittyviä kehityssuuntauksia.

Tutkimus osoittaa, että antibioottien käytössä on tapahtunut myönteistä kehitystä: antibiootteja ilmoitti viimeisten kahdentoista kuukauden aikana käyttäneensä 32 prosenttia vastaajista, kun vuoden 2009 tutkimuksessa osuus oli 40 prosenttia. Monessa tapauksessa antibiootteja käytettiin kuitenkin turhaan: 20 prosenttia antibiooteista käytettiin flunssan tai vilustumisen hoitoon, ja 7 prosenttia oli käyttänyt niitä ilman reseptiä. Vastaajista 66 prosenttia ilmoitti tietävänsä, ettei antibiooteista ole apua vilustumiseen, ja 43 prosenttia oli tietoisia siitä, etteivät antibiootit tehoa viruksiin. Yli kaksi kolmasosaa ihmisistä haluaisi lisätietoja antibiooteista.

Nämä Eurobarometrista saadut luvut ja Euroopan antibioottipäivä muistuttavat komissaari Vytenis Andriukaitisin mukaan meitä siitä, että on tehostettava toimia, joilla lisätään tietoisuutta ja jaetaan tietoa mikrobilääkkeistä kansalaisten keskuudessa. ”Viimeisimpien arvioiden mukaan mikrobilääkeresistenssi aiheuttaa Euroopassa vuosittain 33 000 kuolemantapausta. Meidän on nyt herättävä huomaamaan antibioottien tarpeettoman käytön vaarat. Suurin osa tällaisista kuolemista voitaisiin välttää lopettamalla antibioottien tarpeeton käyttö ja parantamalla infektioiden diagnosointia ja ehkäisemistä sairaaloissa ja yhteisöissä. Kehotan kaikkia tahoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa infektioiden ehkäisyyn ja hoitoon, lisäämään toimiaan mikrobilääkeresistenssin uhan torjumiseksi. Tietoisuuden lisäämisen ja tiedon jakamisen lisäksi meidän on yhdistettävä voimamme mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi. Huomioon on otettava ihmisten terveyden lisäksi myös eläinten terveys ja ympäristönäkökohdat. Neuvosto antaa piakkoin hyväksyntänsä eläinlääkkeitä ja lääkerehuja koskevalle uudelle eurooppalaiselle lainsäädännölle, mikä on merkittävä läpimurto tällä alalla.”

Eurobarometri-tutkimuksen ja Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) raportin tulokset esitetään tänään Brysselissä Euroopan antibioottipäivän 2018 konferenssissaOne Health to Keep Antibiotics working”.

Viimeisten 15 vuoden aikana EU on ollut edelläkävijä mikrobilääkeresistenssin torjunnassa. Viime vuonna hyväksyttiin uusi ja kattava mikrobilääkeresistenssin torjuntaa koskeva EU:n toimintasuunnitelma, jossa esitetään komission tavoitteet mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi ihmisten ja eläinten terveyteen sekä ympäristöön liittyvien toimintapolitiikkojen avulla.

Tärkeä virstanpylväs on tuleva eläinlääkkeitä ja lääkerehuja koskeva EU-lainsäädäntö, jossa vahvistetaan useita konkreettisia toimenpiteitä mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi ja mikrobilääkkeiden maltillisen ja vastuullisen käytön edistämiseksi. EU:ssa kielletään vuodesta 2022 alkaen mikrobilääkkeiden käyttö kasvunedistäjinä eläimillä sekä mikrobilääkkeiden ennaltaehkäisevä käyttö lääkerehujen kautta ja eläinryhmissä. Lisäksi uuteen lainsäädäntöön sisältyy mikrobilääkkeiden metafylaktisen käytön rajoituksia ja mahdollisuus varata tiettyjä mikrobilääkkeitä vain ihmisten käyttöön. EU:n ulkopuolisten maiden on EU:hun suuntautuvassa viennissään noudatettava mikrobilääkkeiden käyttökieltoa kasvunedistäjinä sekä rajoituksia, jotka koskevat ihmisten käyttöön varattuja mikrobilääkkeitä. Uusilla EU-asetuksilla parannetaan näin EU:n kuluttajien suojaa siltä riskiltä, että mikrobilääkeresistenssi leviää eläinten tai eläinperäisten tuotteiden tuonnin kautta.

Mikrobilääkeresistenssi on vakava haaste sekä EU:n tasolla että maailmanlaajuisesti, joten kansainvälinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää. EU tukee edelleen yhteistoimintaa ja vahvistaa ohjausta mikrobilääkeresistenssin alalla asiaankuuluvissa kansainvälisissä järjestöissä (muun muassa WHO, OIE ja FAO), sekä jatkaa toimintaansa aktiivisessa ja johtavassa roolissa G20-maiden työssä.

 

Tausta

Mikrobilääkeresistenssi tarkoittaa mikro-organismin kykyä vastustaa mikrobilääkettä, jolle se oli alun perin herkkä. Mikrobilääkeresistenssi on luonnollinen ilmiö, jota kuitenkin voimistavat valtavasti mikrobilääkkeiden liiallinen ja aiheeton käyttö sekä puutteelliset infektioiden torjuntatavat ja heikot hygieniakäytännöt ihmisillä ja eläimillä. Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) ja mikrobilääkeresistenssin tutkijoiden yhteistyöryhmän äskettäin lääketiedettä käsittelevässä The Lancet -lehdessä julkaisemassa tutkimuksessa arvioitiin, että antibioottiresistenttien bakteerien aiheuttamat infektiot olivat syynä 33 000 kuolemantapaukseen Euroopassa vuonna 2015.

Mikrobilääkeresistenssin torjunta tuo terveyshyötyjen lisäksi myös huomattavaa taloudellista hyötyä. OECD:n (komission ja Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen tuella) aiemmin tässä kuussa julkaisemassa raportissa arvioidaan, että mikrobilääkeresistenssin torjumiseen tähtääviä toimia tehostamalla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa voidaan säästää jopa 4,8 miljardia dollaria vuodessa.

Euroopan antibioottipäivä on eurooppalainen terveysaloite, jota Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) koordinoi yhteistyössä Euroopan komission kanssa. Sen tavoitteena on tarjota foorumi ja tukea kansallisille kampanjoille, jotka liittyvät mikrobilääkeresistenssin torjuntaan ja erityisesti antibioottien maltilliseen käyttöön.

 

Lisätietoja

Mikrobilääkeresistenssiä koskeva erityiseurobarometri 478

Mikrobilääkeresistenssiä koskeva EU:n politiikka: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/index_en.htm

Tiedottaminen: https://antibiotic.ecdc.europa.eu/en

 

IP/18/6405

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar