Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

191 de milioane EUR pentru promovarea produselor agroalimentare pe piața internă și în afara Uniunii Europene

Bruxelles, 14 noiembrie 2018

Programele din 2019 de promovare a produselor agroalimentare din UE se vor concentra în principal pe piețele din afara UE care au cel mai mare potențial de creștere.

La data de 14 noiembrie, Comisia Europeană a adoptat programul de lucru pentru 2019 în cadrul politicii de promovare, 191,6 milioane EUR urmând să fie puse la dispoziție pentru programele selectate pentru cofinanțare din partea UE; această sumă reprezintă o creștere cu 12,5 milioane EUR în comparație cu 2018. 89 de milioane EUR vor fi alocate pentru campanii derulate în țări cu o creștere puternică, precum Canada, China, Columbia, Japonia, Coreea, Mexic și Statele Unite. O parte din fonduri vor fi alocate pentru promovarea unor produse specifice, cum ar fi măslinele de masă.

Phil Hogan, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, a declarat: „Europa este cel mai mare producător de alimente și băuturi de calitate din lume. Îmi face plăcere să afirm că, punând un accent și mai mare pe eforturile de promovare în 2019, vom asigura o mai bună conștientizare cu privire la acest aspect, atât în UE, cât și în țările terțe cu un potențial ridicat de creștere, în beneficiul fermierilor noștri și al producătorilor din sectorul agroalimentar. Numărul nostru tot mai mare de acorduri comerciale înseamnă mai multe oportunități de care pot să beneficieze producătorii noștri, iar Comisia îi susține pe deplin, sprijinindu-i în promovarea și exportul produselor lor.”

În interiorul UE, accentul se pune pe campaniile care promovează diferitele sisteme și etichete de calitate ale UE, inclusiv denumirile de origine protejate (DOP), indicațiile geografice protejate (IGP) și specialitățile tradiționale garantate (STG), precum și produsele ecologice. În plus, o parte din finanțare este orientată către anumite sectoare specifice, cum ar fi producția sustenabilă de orez și sectorul fructelor și legumelor. Acesta din urmă a fost ales în mod specific pentru a promova o alimentație sănătoasă în rândul consumatorilor din UE.

Cererile de propuneri de campanii specifice vor fi publicate în ianuarie 2019. Acestea vor fi deschise unei game largi de organisme, cum ar fi organizațiile profesionale, organizațiile de producători și grupurile agroalimentare responsabile pentru activitățile de promovare.

Informații suplimentare

Link către Programul anual de lucru pentru 2019 (inclusiv anexa cu detaliile bugetului alocat)

Mai multe informații despre politica UE în materie de promovare a produselor agricole

Anexă

Repartizarea bugetelor în funcție de prioritate pentru programele cofinanțate în cadrul programului anual de lucru pentru 2019

 

Sumele prevăzute (în milioane EUR)

Programe simple pe piața internă

20

Tema 1. Programe privind sistemele de calitate ale UE (DOP, IGP, STG, mențiuni de calitate facultative), produse ecologice, produse din regiuni ultraperiferice

12

Tema 2. Programe care evidențiază caracteristicile specifice ale metodelor de producție agricolă din Uniune (siguranța alimentară, trasabilitatea, autenticitatea, etichetarea, aspectele nutriționale și de sănătate, bunăstarea animalelor, respectul pentru mediu și sustenabilitatea) și caracteristicile produselor UE în ceea ce privește calitatea, gustul, diversitatea sau tradițiile (=în afara sistemelor de calitate ale UE)

8

Programe simple în țările terțe

75

Tema 3. China, Japonia, Coreea, Asia de Sud-Est, Asia de Sud

25,25

Tema 4. Canada, SUA, Mexic, Columbia

22

Tema 5. Alte zone geografice

25,25

Tema 6. Măsline de masă

2,5

Programe simple în cazul perturbării pieței/cerere de propuneri suplimentară

5

Programe multinaționale pe piața internă 43,3

Tema A. Programe privind sistemele de calitate ale UE [(DOP, IGP, STG, mențiuni de calitate facultative), produse ecologice, produse din regiuni ultraperiferice] sau

Programe care evidențiază caracteristicile specifice ale metodelor de producție agricolă din Uniune (siguranța alimentară, trasabilitatea, autenticitatea, etichetarea, aspectele nutriționale și de sănătate, bunăstarea animalelor, respectul pentru mediu și sustenabilitatea) și caracteristicile produselor UE în ceea ce privește calitatea, gustul, diversitatea sau tradițiile

32,8

Tema B. Alimentația sănătoasă: fructe și legume

8

Tema C. Orez produs în mod sustenabil

2,5

Programe multinaționale în țările terțe 43,3

Tema D. Programe privind sistemele de calitate ale UE [(DOP, IGP, STG, mențiuni de calitate facultative), produse ecologice, produse din regiuni ultraperiferice] sau

Programe care evidențiază caracteristicile specifice ale metodelor de producție agricolă din Uniune (siguranța alimentară, trasabilitatea, autenticitatea, etichetarea, aspectele nutriționale și de sănătate, bunăstarea animalelor, respectul pentru mediu și sustenabilitatea) și caracteristicile produselor UE în ceea ce privește calitatea, gustul, diversitatea sau tradițiile

38,3

Tema E. Carne de vită

5

Programe multinaționale în cazul perturbării pieței/cerere de propuneri suplimentară 5

Inițiativele proprii ale Comisiei 9,5

Total acțiuni de promovare 201,1

N.B.

Un program simplu este un program de promovare prezentat de una sau mai multe organizații care formulează propuneri din același stat membru.

Un program multinațional este un program înaintat de cel puțin două organizații care formulează propuneri din cel puțin două state membre sau de una sau mai multe organizații europene.

IP/18/6404

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar