Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

191 милиона евро за популяризиране на селскостопански хранителни продукти в ЕС и извън него

Брюксел, 14 ноември 2018 r.

През 2019 г. програмите за популяризиране на селскостопански хранителни продукти от ЕС ще са насочени главно към пазарите извън ЕС с най-голям потенциал за растеж.

На 14 ноември Европейската комисия прие Годишната работна програма за 2019 г. по политиката за популяризиране, съгласно която за програми, избрани за съфинансиране от страна на ЕС, ще бъдат отпуснати 191,6 милиона евро — с 12,5 милиона евро повече от предоставените през 2018 г. средства. 89 милиона евро ще бъдат разпределени за кампании в държави с висок темп на растеж като Канада, Китай, Колумбия, Япония, Корея, Мексико и Съединените щати. Част от средствата ще бъдат заделени за популяризирането на специфични продукти, като например трапезните маслини.

Фил Хоган, комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони, заяви: „Европа е на първо място в света по производство на качествени храни и напитки. С радост отбелязвам, че с по-интензивните усилия за популяризиране през 2019 г. ние ще допринесем този факт да добие още по-голяма известност - както в ЕС, така и в държавите извън него, отличаващи се с висок потенциал за растеж, което ще донесе ползи за нашите фермери и производители на храни. С увеличаването на броя на сключените от нас търговски споразумения пред нашите производители се откриват все повече възможности и Комисията застава изцяло зад тях, за да ги подкрепи в популяризирането и износа на техните продукти.“

В рамките на самия ЕС се набляга на провеждането на кампании за популяризиране на различните схеми и етикети на ЕС за качество, включително тези за защитено наименование за произход (ЗНП), защитени географски указания (ЗГУ) и храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ), както и за биологични продукти. Освен това част от средствата са насочени към конкретни сектори като устойчивото производство на ориз или плодовете и зеленчуците. Последният по-специално беше избран с цел насърчаване на здравословното хранене сред потребителите в ЕС.

Поканите за представяне на предложения за конкретни кампании ще бъдат публикувани през януари 2019 г. Те ще бъдат отворени за широк спектър от органи, като например професионални организации, организации на производители и групи от сферата на хранително-вкусовата промишленост, отговарящи за дейности за популяризиране.

За повече информация:

Годишна работна програма за 2019 г. (включително приложение с подробното разпределение на бюджета)

Политика на ЕС за популяризиране на селскостопанските продукти

Приложение

Разпределение на бюджетите по приоритети за съфинансирани програми в годишната работна програма за 2019 г.

 

Предвидени средства (в милиони евро)

Обикновени програми на вътрешния пазар

20

Тема 1: Програми във връзка със схемите за качество на ЕС (ЗНП, ЗГУ, ХТСХ, НТК), биологично производство, НОР

12

Тема 2: Програми, насочени към изтъкване на специфичните особености на селскостопанските производствени методи в Съюза (безопасност на храните, проследимост, автентичност, етикетиране, аспекти, свързани с хранителната и здравната стойност, хуманно отношение към животните, опазване на околната среда и устойчивост) и характеристиките на продуктите от ЕС от гледна точка на тяхното качество, вкус, многообразие или традиции (= извън схемите за качество на ЕС)

8

Обикновени програми в държави извън ЕС

75

Тема 3: Китай, Япония, Корея, Югоизточна Азия, Южна Азия

25,25

Тема 4: Канада, САЩ, Мексико, Колумбия

22

Тема 5: Други географски райони

25,25

Тема 6: Трапезни маслини

2,5

Обикновени програми за преодоляване на смущения на пазарите/допълнителна покана за представяне на предложения

5

Многонационални програми на вътрешния пазар 43,3

Тема А: Програми във връзка със схемите за качество на ЕС [(ЗНП, ЗГУ, ХТСХ, НТК), биологично производство, НОР] или

Програми, насочени към изтъкване на специфичните особености на селскостопанските производствени методи в Съюза (безопасност на храните, проследимост, автентичност, етикетиране, аспекти, свързани с хранителната и здравната стойност, хуманно отношение към животните, опазване на околната среда и устойчивост) и характеристиките на продуктите от ЕС от гледна точка на тяхното качество, вкус, многообразие или традиции

32,8

Тема Б: Здравословно хранене: плодове и зеленчуци

8

Тема В: Устойчиво производство на ориз

2,5

Многонационални програми в държави извън ЕС 43,3

Тема Г: Програми във връзка със схемите за качество на ЕС [(ЗНП, ЗГУ, ХТСХ, НТК), биологично производство, НОР] или

Програми, насочени към изтъкване на специфичните особености на селскостопанските производствени методи в Съюза (безопасност на храните, проследимост, автентичност, етикетиране, аспекти, свързани с хранителната и здравната стойност, хуманно отношение към животните, опазване на околната среда и устойчивост) и характеристиките на продуктите от ЕС от гледна точка на тяхното качество, вкус, многообразие или традиции.

38,3

Тема Д. Говеждо месо

5

Многонационални програми за преодоляване на смущения на пазарите/допълнителна покана за представяне на предложения 5

Инициативи на Комисията 9,5

Общо за дейности за популяризиране 201,1

Забележка:

„Обикновена програма“ означава програма за популяризиране, представена от една или няколко предлагащи организации от една и съща държава членка.

„Многонационална програма“ означава програма, представена от най-малко две предлагащи организации от най-малко две държави членки или от една или няколко европейски организации.

IP/18/6404

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar