Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska komisija okrepila priprave na brexit in predstavila načrt ukrepov za nepredvidljive razmere, če ne bo dogovora z Združenim kraljestvom

Strasbourg, 13. novembra 2018

Evropska komisija je danes objavila podrobne informacije o svojih pripravah na izstop Združenega kraljestva in načrt ukrepov za nepredvidljive razmere, ki bi se uporabili, če v pogajanjih z Združenim kraljestvom na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji ne bo dosežen dogovor.

  1. Prvič, Komisija je objavila sporočilo, v katerem opisuje omejeno število ukrepov za nepredvidljive razmere na prednostnih področjih, ki bi jih bilo mogoče izvesti, če ne bo dosežen dogovor z Združenim kraljestvom. To najnovejše sporočilo temelji na prvem sporočilu o pripravljenosti, objavljenem 19. julija 2018.
  2. Drugič, kolegij komisarjev je sprejel zakonodajna predloga o spremembi veljavnega prava EU na področjih vizumov in energetske učinkovitosti, da bi se upošteval izstop Združenega kraljestva. Ti ciljno usmerjeni zakonodajni prilagoditvi sta potrebni ne glede na izid pogajanj o izstopu.
  3. Tretjič, objavljeno je bilo obvestilo, v katerem so predstavljene obsežne informacije o spremembah po 29. marcu 2019, ki bodo v primeru izstopa brez dogovora veljale za osebe, ki potujejo med EU in Združenim kraljestvom in obratno, pa tudi za podjetja, ki opravljajo storitve v zvezi s takimi potovanji. Obvestilo med drugim vsebuje informacije o mejnih in carinskih kontrolah, vozniških dovoljenjih in potnih listih za hišne živali.

Evropska komisija si močno prizadeva za dogovor, ki bi omogočil urejen izstop, in pri tem v ospredje pogajanj še naprej postavlja interese državljanov. Vendar bo izstop Združenega kraljestva ne glede na to, ali bo dogovor dosežen ali ne, nedvomno povzročil motnje, med drugim v dobavnih verigah za podjetja. Z ukrepi za nepredvidljive razmere ni mogoče v celoti odpraviti učinkov teh motenj. Če dogovora ne bo, bodo te motnje še večje, priprave pa se bodo morale znatno pospešiti. Ukrepi za nepredvidljive razmere na ozko opredeljenih področjih so lahko izjemoma potrebni za zaščito interesov in celovitosti EU.

Sporočilo: načrt ukrepov za nepredvidljive razmere

V današnjem sporočilu so navedene podrobnosti o vrstah ukrepov, ki bi jih bilo mogoče sprejeti, če bi se zdelo verjetno, da bo izstop Združenega kraljestva iz EU neurejen. Ker bi državljani in podjetja močno občutili učinke izstopa brez dogovora, je Komisija opredelila naslednja prednostna področja, na katerih bi lahko bili potrebni taki ukrepi: vprašanja glede prebivališča in vizumov, finančne storitve, letalski prevoz, carina, sanitarna/fitosanitarna pravila, prenos osebnih podatkov ter podnebna politika. Ukrepi za nepredvidljive razmere bi se sprejeli le na omejenih področjih, na katerih so potrebni za zaščito bistvenih interesov EU in na katerih ukrepi za pripravljenost trenutno niso mogoči. Bili bi začasni in omejeni v smislu področja uporabe, EU bi jih sprejela enostransko in morali bi ostati združljivi s pravom EU. V današnjem sporočilu so navedeni tudi podrobni zakonodajni ukrepi, ki bi jih bilo treba sprejeti, če bi se izkazalo, da so taki ukrepi za nepredvidljive razmere potrebni.

Kot je navedeno v prvem sporočilu Komisije z dne 19. julija 2018, lahko institucije EU opravijo le majhen del priprav. Za priprave na izstop Združenega kraljestva si je treba skupno prizadevati na ravni EU, nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter na ravni gospodarskih subjektov. Nacionalni ukrepi držav članic so osrednji element načrtovanja ukrepov za nepredvidljive razmere, Komisija pa je pripravljena okrepiti usklajevanje dela držav članic, da bi zagotovila, da EU ostane enotna ter da se vsi ukrepi uporabljajo dosledno in skladno po vsej EU. Komisija bo zlasti podprla Irsko pri iskanju rešitev za obravnavanje posebnih izzivov irskih podjetij.

Zakonodajna predloga (energetska učinkovitost in vizumska obveznost)

Kolegij komisarjev je danes sprejel dva zakonodajna predloga:

energetska učinkovitost: Komisija je danes predlagala tehnično prilagoditev zakonodaje EU na področju energetike (direktiva o energetski učinkovitosti), da bi se upošteval izstop Združenega kraljestva. Cilji EU glede energetske učinkovitosti temeljijo na podatkih o porabi energije v EU-28. Ker Združeno kraljestvo izstopa iz EU, je treba te podatke o porabi prilagoditi tako, da bodo odražali porabo v EU s 27 državami članicami. To na noben način ne vpliva na junijski politični dogovor o ciljih EU glede energetske učinkovitosti. EU ostaja zavezana cilju glede energetske učinkovitosti za leto 2030 v višini vsaj 32,5 %;

vizumi: Komisija je danes predlagala spremembo uredbe o vizumih. Navedena sprememba bi pomenila, da bi bili državljani Združenega kraljestva izvzeti iz vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje v EU, ko se za Združeno kraljestvo ne bi več uporabljalo pravo EU, tj. s 30. marcem 2019 v primeru scenarija brez dogovora ali ob koncu prehodnega obdobja v primeru urejenega izstopa. Nujen pogoj za to je, da tudi Združeno kraljestvo omogoči nediskriminatorno potovanje brez vizumov vsem državljanom EU, ki potujejo v to državo. To je v skladu z zavezo Komisije, da bo v pogajanjih z Združenim kraljestvom postavila državljane na prvo mesto.

Komisija je v preteklem letu pregledala celoten pravni red Unije (pravo EU), da bi preverila, ali so zaradi izstopa Združenega kraljestva potrebne kakršne koli spremembe. V ta namen je (in bo po potrebi tudi v prihodnje) sprejela posebne ciljno usmerjene zakonodajne predloge za zagotovitev, da bodo pravila EU še naprej nemoteno veljala tudi po izstopu Združenega kraljestva, torej v Uniji 27 držav članic. Današnja predloga sta del teh prizadevanj. Seznam tovrstnih zakonodajnih predlogov je v prilogi k današnjemu sporočilu.

Predlagani ukrepi so specifični, omejeni in ciljno usmerjeni v odpravo negativnih učinkov, ki bi jih imel neurejeni izstop, ali v omogočanje potrebne prilagoditve zakonodaje.

Obvestilo o potovanju med EU in Združenim kraljestvom po 29. marcu 2019

V današnjem obvestilu je navedenih več področij, na katerih bo izstop Združenega kraljestva iz EU znatno vplival na enostavnost potovanja med EU in Združenim kraljestvom po brexitu. V primeru scenarija brez dogovora se bo s 30. marcem ob 00.00 za Združeno kraljestvo prenehalo uporabljati pravo EU, zaradi česar bodo potrebne nekatere kontrole pri vstopu in izstopu na zunanji meji EU. Tudi za blago, ki vstopa v EU iz Združenega kraljestva, še posebej pa za blago živalskega izvora, se bodo morda uporabljale carinske kontrole ter druga s tem povezana preverjanja, nadzor in omejitve. Poleg tega nekatera dovoljenja in potrdila, na primer vozniška dovoljenja ali potni listi za hišne živali, morda ne bodo več veljavna.

Seminarji o pripravljenosti

Komisija je letos organizirala tehnične razprave z državami članicami EU-27 o splošnih vprašanjih pripravljenosti ter posebnih sektorskih, pravnih in upravnih ukrepih za pripravljenost. V prihodnjih tednih bo okrepila svoja prizadevanja za usklajevanje in podporo, tako da bo organizirala vrsto intenzivnih seminarjev o pripravljenosti na različnih področjih, kot so med drugim finančne storitve, letalski prevoz, koordinacija sistemov socialne varnosti ter sanitarne in fitosanitarne zahteve.

Ozadje

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 uradno obvestilo Evropski svet, da namerava izstopiti iz Evropske unije. S 30. marcem 2019 ob 00.00 (po srednjeevropskem času), ki je datum izstopa, se bo za Združeno kraljestvo prenehalo uporabljati celotno primarno in sekundarno pravo Unije, razen če se z ratificiranim sporazumom o izstopu določi drug datum ali če bo Evropski svet v skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji in v dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno sklenil, da se Pogodbi prenehata uporabljati pozneje. Združeno kraljestvo bo s tem postalo tretja država.

Zato se morajo deležniki ter nacionalni organi in organi EU pripraviti na dva možna glavna scenarija:

  • če bo sporazum o izstopu ratificiran pred 30. marcem 2019, se bo pravo EU za Združeno kraljestvo in v njem prenehalo uporabljati 1. januarja 2021, tj. po prehodnem obdobju 21 mesecev;
  • če sporazum o izstopu ne bo ratificiran pred 30. marcem 2019, ne bo prehodnega obdobja, pravo EU pa se bo s tem datumom za Združeno kraljestvo in v njem prenehalo uporabljati. Ta scenarij se imenuje „scenarij brez dogovora“ ali „scenarij neurejenega izstopa“.

Komisija je letos objavila 78 obvestil o pripravljenosti za posamezne sektorje, da bi javnost obvestila o posledicah izstopa Združenega kraljestva, če ne bo sklenjen sporazum o izstopu. Skoraj vsa obvestila so na voljo v vseh uradnih jezikih EU. Poleg tega je sprejela osem zakonodajnih predlogov za pripravljenost, v katerih so določeni ukrepi, ki jih je treba sprejeti ne glede na to, ali bo izstop Združenega kraljestva urejen ali ne. Tako bodo na primer obe agenciji s sedežem v Londonu, tj. Evropska agencija za zdravila in Evropski bančni organ, ter tudi drugi organi s sedežem v Združenem kraljestvu, kot je center za spremljanje varnosti Galileo, do 30. marca 2019 premeščeni iz Združenega kraljestva, številne naloge, ki jih opravljajo organi Združenega kraljestva, pa bo treba prerazporediti na države članice EU.

Delo Komisije v zvezi s pripravljenostjo usklajuje generalni sekretariat Komisije.

Več informacij:

Besedilo sporočila

Obvestilo o potovanju med EU in Združenim kraljestvom

Zakonodajni predlog: energetska učinkovitost

Zakonodajni predlog: vizumska obveznost

Informativni pregled: „Sedem stvari, ki jih morate vedeti, ko potujete med Združenim kraljestvom in EU“ (glej priloženo)

Prvo sporočilo o pripravljenosti, julij 2018

Seznam zakonodajnih pobud v postopku sprejemanja v zvezi s „pripravljenostjo“

Spletišče Evropske komisije o pripravljenosti na brexit (vključno z „obvestili o pripravljenosti na brexit“)

Evropski svet (člen 50) – sklepi z dne 29. junija 2018

Smernice Evropskega sveta (člen 50) o okviru za prihodnje odnose EU z Združenim kraljestvom (23. marec 2018)

 

IP/18/6403


Side Bar