Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Pripravljenost na brexit: Evropska komisija predlaga, da bi lahko državljani Združenega kraljestva v primeru, da ne bo sporazuma, potovali v EU brez vizuma, če bi Združeno kraljestvo enako omogočilo tudi vsem državljanom EU

Strasbourg, 13. novembra 2018

Evropska komisija je danes predlagala, da bi državljanom Združenega kraljestva po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije omogočila potovanje v EU brez vizuma.

To bi pomenilo, da državljani Združenega kraljestva pri potovanju na schengensko območje ne bi potrebovali vizuma za kratkoročno bivanje, ki traja največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju. Če bi Združeno kraljestvo izstopilo iz EU brez doseženega dogovora, bi se to uporabljalo od 30. marca 2019, ob doseženem dogovoru pa od konca prehodnega obdobja, kakršno je določeno v sporazumu o izstopu. To je v skladu s stalno zavezo Komisije, da je treba v pogajanjih o izstopu Združenega kraljestva iz EU upoštevati predvsem pravice državljanov.

Ta predlog je popolnoma odvisen od tega, ali bo Združeno kraljestvo v skladu z načelom vizumske vzajemnosti prav tako omogočilo vzajemno in nediskriminatorno potovanje brez vizuma državljanom vseh držav članic EU. Vlada Združenega kraljestva je izrazila namero, da za državljane držav članic EU-27 ne bo zahtevala vizuma za kratkoročno bivanje za turistične in poslovne namene. Predpisi EU o državljanih tretjih držav, ki potujejo v EU, na primer predpisi o mejnem nadzoru, se bodo seveda uporabljali tudi za državljane Združenega kraljestva, ko ti ne bodo več državljani EU.

 Današnji predlog je eden od ukrepov za pripravljenost, ki so potrebni zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije. Ni pa del pogajanj, ki potekajo v zvezi z urejenim izstopom Združenega kraljestva.

Naslednji koraki

Predlog morata zdaj sprejeti Evropski parlament in Svet. Komisija obe instituciji poziva k hitremu ukrepanju v zvezi s tem predlogom, da bi bil lahko pravočasno sprejet pred 30. marcem 2019.

Ozadje

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji Evropski svet uradno obvestilo, da namerava izstopiti iz Evropske unije. To pomeni, da bo od 00.00 ure 30. marca 2019 (po srednjeevropskem času) za Združeno kraljestvo prenehala veljati vsa primarna in sekundarna zakonodaja Unije, razen če se z ratificiranim sporazumom o izstopu določi drug datum. Združeno kraljestvo bo s tem postalo „tretja država“.

Evropska unija ima skupno vizumsko politiko za kratkoročno bivanje na schengenskem območju, ki vključuje skupni seznam držav, katerih državljani morajo imeti pri prehodu zunanjih meja vizum, in skupni seznam držav, za državljane katerih ta obveznost ne velja. Seznama sta navedena v Uredbi (ES) št. 539/2001 in njenih poznejših spremembah.

Ko se za Združeno kraljestvo pravo Unije ne bo več uporabljalo, bodo državljani Združenega kraljestva lahko brez vizuma potovali v 22 držav EU, ki so članice schengenskega območja, in v štiri pridružene schengenske države (Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica). Potovanje brez vizuma se bo uporabljalo tudi za Romunijo, Bolgarijo, Hrvaško in Ciper, ki še niso polnopravne članice schengenskega območja.

Današnji predlog zadeva državljane Združenega kraljestva, ki so britanski državljani. Na podlagi prava Združenega kraljestva obstaja šest kategorij oseb z britanskim državljanstvom, pri čemer so britanski državljani le ena od njih. Drugih pet kategorij, tj. britanski državljani (čezmorski), državljani britanskih čezmorskih ozemelj, britanski čezmorski državljani, britanske zaščitene osebe in britanske osebe, niso državljani EU, vendar lahko brez vizuma že zdaj potujejo na schengensko območje in bodo še naprej. Britanski državljani, ki prebivajo v Gibraltarju, bodo še naprej lahko vstopali v schengensko območje brez vizuma.

Več informacij

IP/18/6402

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar