Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Proračun EU za leto 2019 – rast, solidarnost in varnost v Evropi in po svetu – okvirni dogovor dosežen

Bruselj, 5. decembra 2018

Evropski parlament in Svet sta ob podpori Komisije v odločilnih tristranskih pogajanj v torek 4. decembra dosegla okvirni dogovor o proračunu EU za leto 2019.

Ta dogovor bo potrjen naslednji teden na zadnjem letošnjem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu.Evropska sredstva se bodo v okviru prednostnih nalog Komisije Jeana-Clauda Junckerja še naprej vlagala v rast in delovna mesta, raziskave in inovacije ter študente in mlade. Skladno s predlogi Komisije iz junija in novembra 2018, se bo tudi v proračunu za leto 2019 ohranila prednostna obravnava učinkovitega upravljanja migracij in zunanjih meja Unije.

Evropski komisar Günther H. Oettinger, pristojen za proračun in človeške vire, je povedal: „Ta dogovor kaže, da lahko s skupnimi močmi ustvarimo dodano vrednost, ki jo zahtevajo naši državljani. Naslednji cilj je naš dolgoročni proračun po letu 2020. Upam, da bomo znali v razpravah ohraniti konstruktivni duh in zavzeto sodelovanje vse treh institucij iz pogajanj glede proračuna za leto 2019. Zavzeti se moramo za njegovo pravočasno sprejetje, da ne bomo povzročili kakršne koli škode našim znanstvenikom, študentom, podjetjem, kmetom in regijam.“

Proračun EU za leto 2019 znaša 165,8 milijarde evrov v odobritvah za prevzem obveznosti (denar, za katerega se lahko sklenejo pogodbe v danem letu) in 148,2 milijarde evrov v odobritvah plačil (denar, ki bo izplačan). Nekatere njegove ključne značilnosti so:

  • Skoraj polovica sredstev, tj. 80,5 milijarde evrov v obveznostih, bo namenjena spodbuditvi evropskega gospodarstva, zaposlovanja in konkurenčnosti. 12,3 milijarde evrov se bo na primer zagotovilo programu Obzorje 2020 (10 % več v primerjavi z letom 2018) – vključno z 194 milijoni evrov za novo skupno evropsko podjetje za visokozmogljivo računalništvo – poleg tega pa bomo s 3,8 milijarde evrov podprli infrastrukturna omrežja v okviru instrumenta za povezovanje Evrope. Nadaljnjih 57,2 milijarde evrov, vloženih prek evropskih strukturnih in investicijskih skladov, bo prispevalo k zmanjšanju gospodarskih vrzeli na nacionalni ravni in tudi med državami članicami.
  • EU bo mlade podpirala na različne načine. 2,8 milijarde evrov bo namenjenih za izobraževanje v okviru programa Erasmus+ (20 % več v primerjavi z letom 2018). Evropska solidarnostna enota bo ustvarila priložnosti za prostovoljsko delo ali delo na projektih doma ali v tujini s sredstvi v višini 143 milijonov evrov. Z nadaljnjimi 350 milijoni evrov za pobudo za zaposlovanje mladih bomo lahko pomagali mladim v regijah z visoko brezposelnostjo med mladimi.
  • Evropskim kmetom bo namenjenih 59,0 milijarde evrov.
  • okrepili bomo varnost v EU in zunaj njenih meja. Kot je v svojem govoru o stanju v Uniji leta 2018 predlagal predsednik Juncker, bodo evropska mejna in obalna straža, Agencija EU za azil in druge agencije, ki obravnavajo vprašanja meja in vizumov, v letu 2019 prav tako prejela dodatna sredstva.
  • Poleg tega se bodo iz proračuna za leto 2018 zagotovila potrebna sredstva za instrument za begunce v Turčiji, da se bodo lahko še naprej zagotavljali hrana, izobraževanje in nastanitev za osebe, ki bežijo pred vojnami v Siriji in drugje.

Današnji dogovor temelji na predpostavki, da bo Združeno kraljestvo tudi po svojem izstopu iz Evropske unije 30. marca 2019 do konca leta 2020 še naprej prispevalo v proračun EU in sodelovalo pri njegovem izvrševanju, kot da bi bilo še vedno država članica.

Proračun EU za leto 2019 (v milijonih evrov):

ODOBRITVE PO RAZDELKIH

Proračun za leto 2019
(nominalna sprememba v odstotkih v primerjavi z letom 2018)

obveznosti

plačila

1. Pametna in vključujoča rast:

80,527 (+3,9 %)

67,557 (+1,4 %)

Konkurenčnost za rast in delovna mesta

23,335 (+6,1 %)

20,522 (+2,1 %)

Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija

57,192 (+3,0 %)

47,035 (+1,1 %)

2. Trajnostna rast: naravni viri

59,642 (+0,7 %)

57,400 (+2,4 %)

Odhodki, povezani s trgom, in neposredne pomoči

43,192 (-0,1 %)

43,116 (-0,2 %)

3. Varnost in državljanstvo

3,787 (+8,4 %)

3,527 (+18,3 %)

4. Evropa v svetu

11,319 (+12,4 %)

9,358 (+5,1 %)

5. Upravljanje

9,943 (+2,9 %)

9,945 (+2,9 %)

Drugi posebni instrumenti

577 (-17,5 %)

412 (-25,2 %)

Odobritve skupaj

165,795 (+3,2%)

148,199 (+2,4%)

Ozadje

Evropska komisija vsako leto, navadno pozno spomladi, pripravi predlog proračuna EU. Letos je svoj prvotni predlog predstavila 23. maja 2018.

Evropski parlament in Svet na podlagi tega vsak posebej sprejmeta stališče. Svet je letos svoje stališče uradno sprejel 4. septembra 2018. Evropski parlament je svoje stališče sprejel 24. oktobra 2018.

Razlike med stališčema Evropskega parlamenta in Sveta se obravnavajo v pogajalskem procesu, znanem pod imenom „spravni postopek“. Letos je 21-dnevno spravno obdobje trajalo od 30. oktobra do 19. novembra, vendar v tem obdobju dogovor ni bil dosežen. Zato je Komisija kot naslednji korak 30. novembra 2018 hitro predložila drugi predlog.

Na strani Evropskega parlamenta so pogajanja vodili Jean Arthuis, predsednik Odbora za proračun, ter Daniele Viotti in Paul Rübig, poročevalca za proračun za leto 2019. Na strani Sveta je pogajanja vodil avstrijski zvezni minister za finance, Hartwig Löger. Evropsko komisijo, ki je imela vlogo poštenega posrednika, pa je zastopal komisar za proračun, Günther H. Oettinger, ob pomoči strokovnjakov iz Generalnega direktorata za proračun.

Nadaljnji koraki

Za dokončno sprejetje danes doseženega kompromisa morata besedilo uradno odobriti Evropski parlament in Svet.

Več informacij

Predlog proračuna EU za leto 2019: Komisija predlaga proračun, osredotočen na kontinuiteto in rezultate – za rast, solidarnost, varnost (23. maj 2018)

Predlog proračuna EU za leto 2019: vprašanja in odgovori (23. maj 2018)

Predlog Komisije za dolgoročni proračun EU za obdobje 2021–2027: Komisija predlaga sodoben proračun za Unijo, ki varuje, opolnomoča in ščiti (2. maj 2018)

IP/18/6381

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar