Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Bugetul UE pentru 2019: creștere, solidaritate și securitate în Europa și dincolo de granițele acesteia - s-a ajuns la un acord provizoriu

Bruxelles, 5 decembrie 2018

Marți, 4 decembrie, în cadrul unui trilog decisiv, Parlamentul European și Consiliul, cu sprijinul Comisiei, au ajuns la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2019.

Acest acord urmează să fie confirmat săptămâna viitoare în cadrul ultimei sesiuni plenare a Parlamentului European care va avea loc la Strasbourg. Fondurile UE vor fi investite în continuare în creștere și locuri de muncă, cercetare și inovare, studenți și tineri – prioritățile Comisiei Juncker. În conformitate cu propunerile Comisiei, prezentate în iunie și în noiembrie 2018, gestionarea eficace a migrației și a frontierelor externe ale Uniunii va rămâne, de asemenea, o prioritate bugetară în 2019.

Comisarul Günther H. Oettinger, care răspunde de buget și resurse umane, a declarat: „Acest acord arată că atunci când acționăm împreună, putem să generăm valoarea adăugată pe care cetățenii o așteaptă din partea noastră. Următorul obiectiv este bugetul nostru pe termen lung pentru perioada de după 2020 și sper că și aceste discuții vor fi marcate de spiritul constructiv și de implicarea activă a celor trei instituții de care s-a dat dovadă în cadrul negocierilor privind bugetul pentru 2019. Ar trebui să ne concentrăm pe adoptarea la timp a acestui buget, astfel încât oamenii de știință, studenții, întreprinderile, fermierii și regiunile noastre să nu fie afectate.”

Bugetul UE pentru 2019 este stabilit la 165,8 miliarde EUR în credite de angajament (fonduri care pot fi convenite prin contracte într-un anumit an) și la 148,2 miliarde EUR în credite de plată (fonduri care urmează să fie plătite). Câteva elemente-cheie privind bugetul:

  • Aproape jumătate din fonduri – 80,5 miliarde EUR în credite de angajament – vor fi alocate pentru stimularea economiei, a ocupării forței de muncă și a competitivității europene. De exemplu, 12,3* miliarde EUR vor fi alocate programului Orizont 2020 (cu 10 % mai mult comparativ cu 2018) – în această sumă fiind incluse 194 de milioane EUR pentru noua Întreprindere europeană comună pentru calculul de înaltă performanță – și 3,8 miliarde EUR vor fi destinate sprijinirii rețelelor de infrastructură, prin intermediul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE). Alte 57,2 miliarde EUR, furnizate prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI), vor contribui la reducerea decalajelor economice, atât la nivel național, cât și între statele membre.
  • UE va sprijini tinerii în mai multe moduri. Suma de 2,8 miliarde EUR va fi destinată educației, prin intermediul programului Erasmus+ (cu 20 % mai mult comparativ cu 2018). Corpul european de solidaritate, care va beneficia de 143 de milioane EUR, va oferi șansa desfășurării de activități de voluntariat sau a implicării în proiecte în străinătate. Alte 350 de milioane EUR, furnizate prin intermediul Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, vor fi destinate sprijinirii tinerilor din regiunile în care șomajul în rândul acestora este ridicat.
  • Fermierii europeni vor beneficia de 59 de miliarde EUR.
  • Securitatea va fi consolidată în interiorul și în afara frontierelor UE. Așa cum a propus președintele Juncker în discursul din 2018 privind starea Uniunii, poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, Agenției UE pentru Azil și altor agenții care își desfășoară activitatea în domeniul frontierelor și al vizelor li se vor aloca, de asemenea, resurse suplimentare în 2019.
  • În plus, bugetul pentru 2019 va furniza Instrumentului pentru refugiații din Turcia mijloacele necesare, astfel încât acesta să poată oferi în continuare hrană, educație și locuințe persoanelor care fug din calea războaielor din Siria și din alte părți ale lumii.

Acordul de astăzi se bazează pe ipoteza conform căreia Regatul Unit va continua și după retragerea sa din Uniunea Europeană, de la 30 martie 2019, să contribuie și să participe la execuția bugetelor UE până la sfârșitul anului 2020, ca și cum ar fi stat membru.

Bugetul UE pentru 2019 (în milioane EUR):

CREDITE PE RUBRICI

Bugetul 2019
(modificări nominale în % față de 2018)

Angajamente

Plăți

1. Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii:

80 527 (+3,9 %)

67 557 (+1,4 %)

Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă

23 335 (+6,1 %)

20 522 (+2,1 %)

Coeziune economică, socială și teritorială

57 192 (+3,0 %)

47 035 (+1,1 %)

2. Creștere economică durabilă: resurse naturale

59 642 (+0,7 %)

57 400 (+2,4 %)

Cheltuieli de piață și ajutoare directe

43 192 (-0,1 %)

43 116 (-0,2 %)

3. Securitate și cetățenie

3 787 (+8,4 %)

3 527 (+18,3 %)

4. Europa în lume

11 319 (+12,4 %)

9 358 (+5,1 %)

5. Administrație

9 943 (+2,9 %)

9 945 (+2,9 %)

Alte instrumente speciale

577 (-17,5 %)

412 (-25,2%)

Total credite

165 795 (+3,2%)

148 199 (+2,4%)

Context

În fiecare an, de obicei la sfârșitul primăverii, Comisia Europeană prezintă un proiect de buget al UE. În acest an, Comisia și-a prezentat propunerea inițială la 23 mai 2018.

Pe baza acestei propuneri, Parlamentul European și Consiliul adoptă, fiecare, o poziție. În acest an, Consiliul a adoptat în mod oficial poziția sa la 4 septembrie 2018, iar Parlamentul European a adoptat poziția sa la 24 octombrie 2018.

Diferențele dintre pozițiile adoptate de Parlamentul European și de Consiliu sunt abordate în cadrul unui proces de negociere, cunoscut sub denumirea de „procedura de conciliere”. În acest an, procedura de conciliere de 21 de zile s-a desfășurat în perioada 30 octombrie-19 noiembrie, însă în urma acesteia nu s-a ajuns la un acord. În etapa următoare, la 30 noiembrie 2018, Comisia a prezentat rapid o a doua propunere.

Din partea Parlamentului European, negocierile au fost conduse de Jean Arthuis, președintele Comisiei pentru bugete, precum și de Daniele Viotti și Paul Rübig, raportori ai bugetului pentru 2019. Din partea Consiliului, negocierile au fost conduse de ministrul federal al finanțelor din Austria, Hartwig Löger. Comisia Europeană, care joacă rolul important de mediator imparțial, a fost reprezentată de Günther H. Oettinger, comisarul responsabil de buget, cu sprijinul unor experți din cadrul Direcției Generale Buget.

Etapele următoare

Pentru ca acordul la care s-a ajuns astăzi să intre în vigoare, Parlamentul European și Consiliul trebuie să aprobe în mod oficial textul.

Informații suplimentare

- Proiectul de buget al UE pentru 2019: Comisia propune un buget axat pe continuitate și rezultate - pentru creștere economică, solidaritate, securitate (23 mai 2018)

- Proiectul de buget al UE pentru 2019: Întrebări și răspunsuri (23 mai 2018)

- Propunerea Comisiei pentru bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027: Comisia propune un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără (2 mai 2018)


* Updated at 22:08 on 05/12/2018 with the precise figure for Horizon 2020.

IP/18/6381

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar