Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A 2019. évi uniós költségvetés: növekedés, szolidaritás és biztonság Európában és Európán túl – ideiglenes megállapodás született

Brüsszel, 2018. december 5.

December 4-én, kedden, az Európai Parlament és a Tanács a döntő jelentőségű háromoldalú tárgyalásokon a Bizottság közvetítése mellett ideiglenes megállapodásra jutott a 2019. évi uniós költségvetésről.

Ezt a megállapodást jövő héten, az Európai Parlament utolsó plenáris ülésén, Strasbourgban meg kell erősíteni.Az uniós források a Juncker-Bizottság prioritásainak megfelelően továbbra is a növekedés és a munkahelyteremtés, a kutatás és az innováció, a diákok és az ifjúság céljait szolgálják. A Bizottság 2018. júniusi és novemberi javaslatainak megfelelően a 2019. évi költségvetés továbbra is prioritásként kezeli a migráció kezelését és az uniós külső határok hatékony igazgatását.

Günther H. Oettinger, a költségvetésért és az emberi erőforrásokért felelős uniós biztos a következőket nyilatkozta: „Ez a megállapodás jelzi, hogy közös akarattal meg tudunk valósítani mindent, amit polgáraink kérnek tőlünk. Remélem, hogy a 2019. évi költségvetésre vonatkozó tárgyalások során a mindhárom intézmény által tanúsított konstruktív hozzáállás és erős szerepvállalás fennmarad, és segíti következő célunkat, a 2020 utáni hosszú távú költségvetés elfogadását. Igyekeznünk kell, mert a késlekedés veszteséget okozhat tudósaink, diákjaink, vállalkozásaink, gazdálkodóink és régióink számára.”

A 2019. évi uniós költségvetés 165,8 milliárd euró kötelezettségvállalási előirányzatból (az adott évben szerződéssel leköthető összegből) és 148,2 milliárd euró kifizetési előirányzatból (kifizetendő összegből) áll. A költségvetés fő elemei közé az alábbiak tartoznak:

  • A források közel fele – kötelezettségvállalásokban 80,5 milliárd euró – az európai gazdaság, foglalkoztatás és versenyképesség fellendítését szolgálja. 12,3 milliárd eurót (2018-hoz képest +10%) fordítunk például a Horizont 2020 keretprogramra – ebből 194 millió eurót az új Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozásra –, 3,8 milliárd eurót pedig az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközön keresztül az infrastruktúrahálózatokra. További 57,2 milliárd eurót fordítunk az európai strukturális és beruházási alapokon (esb-alapokon) keresztül a lemaradó régiók és tagállamok gazdaságának felzárkóztatására.
  • Az EU többféleképpen támogatja a fiatalokat is. Az oktatás 2,8 milliárd eurót kap az Erasmus+ program révén (2018-hoz képest +20%). Az Európai Szolidaritási Testület 143 millió euróból teremt lehetőségeket hazai vagy külföldi projektekben való önkéntes részvételre vagy munkavállalásra. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés révén további 350 millió euró jut a nagy ifjúsági munkanélküliséggel sújtott régiók fiataljainak támogatására.
  • Az európai mezőgazdasági termelők 59,0 milliárd euró támogatáshoz jutnak.
  • Növeljük a biztonságot az EU határain belül és kívül egyaránt. Amint azt Jean-Claude Juncker elnök az Unió helyzetéről szóló 2018. évi beszédében javasolta, az Európai Határ- és Parti Őrség, az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége és a többi, határigazgatással és vízumügyekkel foglalkozó ügynökség 2019-ben további forrásokat fog kapni.
  • Emellett a 2019. évi költségvetés rendelkezésre fogja bocsátani a törökországi menekülteket támogató eszközhöz szükséges forrásokat, hogy továbbra is biztosítani tudja a Szíriában és máshol dúló háborúk elől menekülők élelmezését, lakhatását és oktatását.

A mai megállapodás azon az előfeltételezésen alapul, hogy az Egyesült Királyság – az Európai Unióból való 2019. március 30-i kilépését követően – továbbra is úgy járul hozzá 2020 végéig az uniós költségvetések végrehajtásához, illetve abban úgy vesz részt, mintha még mindig tagállam lenne.

2019. évi uniós költségvetés (millió euróban):

ELŐIRÁNYZATOK FEJEZETENKÉNT

2019. évi költségvetés
(nominális változás 2018-hoz képest, %)

Kötelezettségvállalási előirányzatok

Kifizetési előirányzatok

1. Intelligens és inkluzív növekedés:

80 527 (+3,9%)

67 557 (+1,4%)

Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért

23 335 (+6,1%)

20 522 (+2,1%)

Gazdasági, társadalmi és területi kohézió

57 192 (+3,0%)

47 035 (+1,1%)

2. Fenntartható növekedés: természeti erőforrások

59 642 (+0,7%)

57 400 (+2,4%)

Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen támogatások

43 192 (–0,1%)

43 116 (–0,2%)

3. Biztonság és uniós polgárság

3 787 (+8,4%)

3 527 (+18,3%)

4. Globális Európa

11 319 (+12,4%)

9 358 (+5,1%)

5. Igazgatás

9 943 (+2,9%)

9 945 (+2,9%)

Egyéb speciális eszközök

577 (–17,5%)

412 (–25,2%)

Összes előirányzat

165 795 (+3,2%)

148 199 (+2,4%)

Háttér-információk

A Bizottság minden évben, jellemzően a tavasz végén, előterjeszti az uniós költségvetés tervezetét. Idén a Bizottság május 23-án terjesztette elő eredeti javaslatát.

Ennek alapján az Európai Parlament és a Tanács is kialakítja álláspontját. Idén a Tanács szeptember 4-én fogadta el hivatalosan az álláspontját. Az Európai Parlament 2018. október 24-én fogadta el álláspontját.

Az Európai Parlament és a Tanács álláspontja közötti eltéréseket az „egyeztetési eljárás” néven ismert tárgyalássorozat keretében rendezik. Az idei egyeztetési eljárás október 30. és november 19. között, 21 napon át zajlott, de nem vezetett eredményre. A Bizottság következő lépésként 2018. november 30-án gyorsan előterjesztette második javaslatát.

Az Európai Parlament részéről a tárgyalásokat Jean Arthuis, a Költségvetési Bizottság elnöke folytatta, akinek munkáját a 2019. évi költségvetés előadójaként Daniele Viotti és Paul Rübig támogatta. A Tanács részéről a tárgyalásokat Ausztria szövetségi pénzügyminisztere, Hartwig Löger folytatta. Az Európai Bizottságot – amelyre fontos szerep hárult, mivel elfogulatlan közvetítőként vett részt a tárgyalásokon – a Költségvetési Főigazgatóság szakértőinek támogatásával a költségvetésért felelős biztos, Günther H. Oettinger képviselte.

A további lépések

A ma elért kompromisszum megerősítéseként az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is hivatalosan jóvá kell hagynia a költségvetés szövegét.

További információk

A 2019. évi uniós költségvetés tervezete: a Bizottság a folytonosságra és a teljesítésre összpontosító költségvetést terjeszt elő a növekedés, a szolidaritás és a biztonság érdekében (2018. május 23.)

A 2019. évi uniós költségvetés tervezete: kérdések és válaszok (2018. május 23.)

A Bizottság javaslata a 2021–2027-es hosszú távú uniós költségvetésről: a Bizottság modern költségvetést javasol egy olyan Unió számára, amely védelmet, biztonságot és lehetőségeket nyújt polgárainak (2018. május 2.)

IP/18/6381

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar