Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Proračun EU-a za 2019.: rast, solidarnost i sigurnost u Europi i izvan nje – postignut privremeni dogovor

Bruxelles, 5. prosinca 2018.

U utorak 4. prosinca Europski parlament i Vijeće uz potporu Komisije u odlučujućem trijalogu postigli su privremeni dogovor o proračunu EU-a za 2019.

Taj dogovor trebao bi biti potvrđen sljedeći tjedan na posljednjoj plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu. Sredstva EU-a i dalje će se ulagati u rast i radna mjesta, istraživanje i inovacije te studente i mlade, odnosno u prioritete Junckerove Komisije. Osim toga, prema prijedlozima Komisije iz lipnja i studenoga 2018. učinkovito upravljanje migracijama i vanjskim granicama Unije i dalje će biti jedan od prioriteta u proračunu za 2019.

Povjerenik Günther H. Oettinger, nadležan za proračun i ljudske resurse, izjavio je: „Ovaj je dogovor znak da, kad nastupamo ujedinjeno, možemo ostvariti dodanu vrijednost koju naši građani zahtijevaju. Sljedeći je cilj naš dugoročni proračun za razdoblje nakon 2020., a nadam se da će se i u tim raspravama zadržati konstruktivni duh i predano sudjelovanje svih triju institucija koji su obilježili pregovore o proračunu za 2019. Trebali bismo se usredotočiti na njegovo pravodobno donošenje kako naši znanstvenici, studenti, poduzetnici, poljoprivrednici i regije ne bi bili na gubitku.

Proračun EU-a za 2019. utvrđen je u iznosu od 165,8 milijardi EUR u obvezama (iznos u kojem se u danoj godini mogu sklapati ugovori) te 148,2 milijarde EUR u sredstvima za plaćanje (iznos koji će se isplatiti). Neke su od njegovih ključnih značajki sljedeće:

  • Gotovo polovina sredstava, odnosno 80,5 milijardi EUR u obvezama, upotrijebit će se za poticanje europskog gospodarstva, zapošljavanja i konkurentnosti. Na primjer, 12,3 milijarde EUR namijenit će se programu Obzor 2020. (10 % više nego 2018.), uključujući 194 milijuna EUR za novo Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi, dok će se 3,8 milijardi EUR namijeniti potpori infrastrukturne mreže u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF). Dodatnih 57,2 milijarde EUR u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi) doprinijet će smanjenju gospodarskih razlika na nacionalnoj razini, ali i među državama članicama;
  • EU će na više načina podupirati mlade. U okviru programa Erasmus+ obrazovanju će se namijeniti 2,8 milijardi EUR (20 % više nego 2018.). Sredstvima u iznosu od 143 milijuna EUR namijenjenima Europskim snagama solidarnosti pružit će se prilike za volontiranje ili rad na projektima u vlastitoj zemlji ili u inozemstvu. Dodatnih 350 milijuna EUR u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih namijenit će se potpori mladih u regijama u kojima je njihova nezaposlenost visoka;
  • Europskim poljoprivrednicima namijenit će se 59,0 milijardi EUR;
  • Povećat će se sigurnost unutar i izvan granica EU-a. Kako je predsjednik Juncker predložio u svojem govoru o stanju Unije 2018., u 2019. dodatna sredstva dodijelit će se i Europskoj graničnoj i obalnoj straži, Agenciji EU-a za azil i drugim agencijama čiji je rad povezan s granicama i vizama.
  • Nadalje, proračunom za 2019. osigurat će se potrebna sredstva za Instrument za izbjeglice u Turskoj kako bi se ratnim izbjeglicama iz Sirije i drugim ratnim izbjeglicama nastavila osiguravati hrana, obrazovanje i smještaj.

Danas postignuti dogovor temelji se na pretpostavci da će Ujedinjena Kraljevina nakon povlačenja iz Europske unije 30. ožujka 2019. nastaviti do kraja 2020. pridonositi i sudjelovati u izvršenju proračuna EU-a kao da je država članica.

Proračun EU-a za 2019. (u milijunima EUR):

ODOBRENA SREDSTVA PO NASLOVIMA

Proračun za 2019.
(nominalna promjena u % u usporedbi s 2018.)

Obveze

Plaćanja

1. Pametan i uključiv rast:

80 527 (+3,9 %)

67 557 (+1,4 %)

Konkurentnost za rast i radna mjesta

23 335 (+6,1 %)

20 522 (+2,1 %)

Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija

57 192 (+3,0 %)

47 035 (+1,1 %)

2. Održivi rast: prirodni resursi

59 642 (+0,7 %)

57 400 (+2,4 %)

Rashodi povezani s tržištem i izravne potpore

43 192 (–0,1 %)

43 116 (–0,2 %)

3. Sigurnost i građanstvo

3787 (+8,4 %)

3527 (+18,3 %)

4. Globalna Europa

11 319 (+12,4 %)

9358 (+5,1 %)

5. Administracija

9943 (+2,9 %)

9945 (+2,9 %)

Ostali posebni instrumenti

577 (–17,5 %)

412 (–25,2 %)

Ukupna odobrena sredstva

165 795 (+3,2 %)

148 199 (+2,4 %)

Kontekst

Svake godine, obično krajem proljeća, Europska komisija predstavlja nacrt proračuna EU-a. Ove je godine Komisija svoj početni prijedlog predstavila 23. svibnja 2018.

Na temelju tog prijedloga Europski parlament i Vijeće zauzimaju svoja stajališta. Vijeće je ove godine stajalište formalno donijelo 4. rujna 2018. Europski parlament svoje je stajalište donio 24. listopada 2018.

Razlike u stajalištima Europskog parlamenta i Vijeća rješavaju se u okviru pregovaračkog postupka poznatog kao „postupak mirenja”. Ove je godine to 21-dnevno razdoblje mirenja trajalo od 30. listopada do 19. studenoga, no tijekom njega nije postignut dogovor. Komisija je brzo djelovala i kao sljedeći korak 30. studenoga 2018. objavila je novi prijedlog.

U ime Europskog parlamenta u pregovorima su sudjelovali Jean Arthuis, predsjednik Odbora za proračune, te Daniele Viotti i Paul Rübig, izvjestitelji za proračun za 2019. U ime Vijeće u pregovorima je sudjelovao austrijski savezni ministar financija Hartwig Löger. Europsku komisiju, koja djeluje kao pošteni posrednik, predstavljao je povjerenik za proračun Günther H. Oettinger uz potporu stručnjaka iz Glavne uprave za proračun.

Sljedeći koraci

Kako bi danas postignuti kompromis i zaživio, Europski parlament i Vijeće moraju službeno odobriti njegov tekst.

Više informacija

Nacrt proračuna EU-a za 2019.: Komisija predlaže proračun namijenjen ostvarivanju kontinuiteta i ciljeva u pogledu rasta, solidarnosti i sigurnosti (23. svibnja 2018.)

Nacrt proračuna EU-a za 2019.: pitanja i odgovori (23. svibnja 2018.)

- Prijedlog Komisije za dugoročni proračun EU-a za razdoblje 2021. – 2027.: Komisija predlaže moderan proračun za Uniju koja štiti, osnažuje i brani (2. svibnja 2018.)

IP/18/6381

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar