Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Rozpočet EU na rok 2019: růst, solidarita a bezpečnost v Evropě i za jejími hranicemi – bylo dosaženo předběžné dohody

Brusel 5. prosince 2018

V úterý 4. prosince během rozhodujícího jednání trialogu dosáhly Evropský parlament a Rada za podpory Komise předběžné dohody o rozpočtu EU na rok 2019.

Tato dohoda bude potvrzena příští týden na posledním plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. EU bude i nadále investovat do růstu a vytváření pracovních míst, výzkumu a inovací, studentů a mladých lidí – priorit Junckerovy Komise. V souladu s návrhy Komise z června a listopadu 2018 zůstává v roce 2019 rozpočtovou prioritou také účinné řízení migrace a správa vnějších hranic Unie.

Komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther H. Oettinger prohlásil: „Tato dohoda ukazuje, že když stojíme při sobě, dokážeme přinést výsledky, které si občané přejí. Naším dalším cílem je dlouhodobý rozpočet na období po roce 2020. Doufám, že i tato debata se ponese ve stejně konstruktivním duchu a za plného zapojení všech tří orgánů, jako tomu bylo při jednání o rozpočtu na rok 2019. Měli bychom se zaměřit na to, aby byl přijat včas, a to v zájmu evropských vědců, studentů, podniků, zemědělců i regionů.“

Rozpočet EU na rok 2019 činí 165,8 miliardy eur v závazcích (tj. prostředcích, které mohou být v daném roce přislíbeny ve smlouvách) a 148,2 miliardy eur v prostředcích na platby (tj. prostředcích, které budou vyplaceny). Některé hlavní prvky:

  • Téměř polovina finančních prostředků – 80,5 miliardy eur v prostředcích na závazky – bude určena na posílení evropského hospodářství, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Například 12,3 miliardy eur půjde na program Horizont 2020 (v porovnání s rokem 2018 se jedná o zvýšení o 10 %), včetně 194 milionů eur na nový evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku, a 3,8 miliardy eur podpoří infrastrukturní sítě prostřednictvím Nástroje pro propojení Evropy. Dalších 57,2 miliardy eur pak prostřednictvím  evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondů) pomůže zredukovat hospodářské rozdíly jak uvnitř členských států, tak i mezi nimi.
  • Mladé lidi bude EU podporovat různými způsoby. 2,8 miliardy eur bude vyčleněno na vzdělávání prostřednictvím programu Erasmus+, což je v porovnání s rokem 2018 zvýšení o 20 %. Evropský sbor solidarity využije 143 milionů eur na vytváření příležitostí pro dobrovolnickou činnost nebo práci v domácích i zahraničních projektech. Dalších 350 milionů eur získá Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí, která podporuje mladé Evropany v regionech, kde je trápí vysoká nezaměstnanost.
  • Pro evropské zemědělce je určeno 59 miliard eur.
  • Bude posílena bezpečnost v rámci EU i za jejími hranicemi. Jak navrhl předseda Juncker ve svém projevu o stavu Unie v roce 2018, Evropská pohraniční a pobřežní stráž, Agentura EU pro azyl a další agentury, které se zabývají problematikou hranic a víz, obdrží v roce 2019 rovněž další prostředky.
  • Rozpočet na rok 2019 zahrnuje také nezbytné prostředky na nástroj pro uprchlíky v Turecku, takže se z něj budou moci nadále poskytovat potraviny, vzdělávání a bydlení lidem, kteří prchají před válkou v Sýrii i jinde.

Dnešní dohoda vychází z předpokladu, že Spojené království po svém vystoupení z Evropské unie ke 30. březnu 2019 bude i nadále přispívat do rozpočtů EU a účastnit se jejich provádění až do konce roku 2020, jako kdyby bylo členským státem.

Rozpočet EU na rok 2019 (v milionech eur):

PROSTŘEDKY PODLE OKRUHŮ

Rozpočet na rok 2019
(nominální procentuální změna oproti roku 2018)

Závazky

Platby

1. Inteligentní růst podporující začlenění:

80 527 (+3,9 %)

67 557 (+1,4 %)

Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

23 335 (+6,1 %)

20 522 (+2,1 %)

Hospodářská, sociální a územní soudržnost

57 192 (+3,0 %)

47 035 (+1,1 %)

2. Udržitelný růst: přírodní zdroje

59 642 (+0,7 %)

57 400 (+2,4 %)

Výdaje související s trhem a přímé podpory

43 192 (–0,1 %)

43 116 (–0,2 %)

3. Bezpečnost a občanství

3 787 (+8,4 %)

3 527 (+18,3 %)

4. Globální Evropa

11 319 (+12,4 %)

9 358 (+5,1 %)

5. Správa

9 943 (+2,9 %)

9 945 (+2,9 %)

Jiné zvláštní nástroje

577 (–17,5 %)

412 (–25,2 %)

Prostředky celkem

165 795 (+3,2%)

148 199 (+3,2%)

Souvislosti

Každoročně, obvykle koncem jara, předkládá Evropská komise návrh rozpočtu EU. Letos předložila Komise svůj původní návrh dne 23. května 2018.

Na tomto základě pak Evropský parlament a Rada zaujímají k návrhu postoj. Letos Rada svůj postoj formálně přijala 4. září 2018. Evropský parlament pak svůj postoj přijal 24. října 2018.

V případě, že se postoje Evropského parlamentu a Rady liší, je zahájen proces vyjednávání označovaný jako „dohodovací postup“. Třítýdenní lhůta pro dohodovací postup letos běžela od 30. října do 19. listopadu, neskončila však úspěchem. Jako další krok předložila Komise dne 30. listopadu 2018 druhý návrh.

Na straně Evropského parlamentu vedli jednání Jean Arthuis, předseda Rozpočtového výboru, Daniele Viotti a Paul Rübig, zpravodajové pro rozpočet na rok 2019. Na straně Rady vedl jednání rakouský spolkový ministr financí Hartwig Löger. Evropská komise, která plní důležitou úlohu nestranného zprostředkovatele, byla zastoupena komisařem Güntherem H. Oettingerem za podpory odborníků z generálního ředitelství pro rozpočet.

Další kroky

K potvrzení dnes dosaženého kompromisu je třeba, aby Evropský parlament i Rada znění rozpočtu formálně schválily.

Další informace

- Návrh rozpočtu EU na rok 2019: Komise navrhuje rozpočet zaměřený na kontinuitu a výsledky – pro růst, solidaritu, bezpečnost (23. května 2018)

- Návrh rozpočtu EU na rok 2019: otázky a odpovědi (23. května 2018)

- Návrh dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–27: Komise navrhuje moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání (2. května 2018)

IP/18/6381

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar